Wyniki poprawy testów blokowych 03.07.2017

Uwaga, otwiera nowe okno. Email

Kluczem wyszukiwania jest numer albumu.

Wartością zaliczającą są 44 pkt.

Studenci, którzy zaliczyli poprawę testów blokowych, proszeni są o kontakt z lektorem prowadzącym zajęcia (a w przypadku jego braku - z koordynatorem wydziałowym) w celu wpisu oceny do systemu.

Uwaga! Zaliczenie testu nie oznacza automatycznego zaliczenia przedmiotu.
157106 angielski C1E 31 2
166485 angielski B1 44 3
166819 angielski B1+ 38 2
171356 angielski B2E 37 2
172086 angielski B2E 54,5 3,5
175022 angielski B1+ 33 2
175366 angielski B2E 45 3
178891 angielski B2+ 15 2
180088 angielski B2E 59 4
180347 angielski B1+ 54 3,5
181247 angielski B1+ 19 2
181446 hiszpański A2E 45 3
181540 angielski B2E 40 2
181859 angielski B2E 44 3
181868 angielski B2E nb nb
182671 angielski B2E 34 2
183927 angielski B2E 21 2
183951 angielski B1+ 28 2
183959 angielski B2E 38,5 2
183983 angielski B2E 48 3
184067 angielski B1+ nb nb
184983 angielski B2E nb nb
185801 angielski B2E nb nb
187128 angielski B2+ 41 2
187147 angielski B2E 34,5 2
187240 angielski B2E 45 3
187311 angielski B1+ nb nb
187317 angielski B1+ 31 2
187353 angielski B1+ 36 2
187440 angielski B2E 53 3,5
187665 angielski B1+ 45 3
187769 angielski B1+ 49 3
187963 angielski B1+ nb nb
187970 angielski B1+ 39 2
188606 angielski B2E nb nb
188949 angielski B2E 27 2
189458 angielski C1E 58 4
190693 angielski C1E 36 2
190698 angielski B2E 46 3
190824 angielski B1+ 41 2
190871 hiszpański B2E 32 2
190909 angielski B2E 39 2
191254 angielski B1+ 45,5 3
191299 angielski B2E 42 2
191517 angielski C1E 44 3
192077 angielski B2E nb nb
193093 angielski B1+ 27 2
194683 angielski B1+ 56,5 3,5
194693 angielski B1+ 48 3
194718 angielski B1+ 44 3
194752 angielski B1 38 2
194817 angielski B1 nb nb
195163 angielski B1+ nb nb
195179 angielski B2E 27 2
195184 angielski B2E 42 2
195196 angielski B2E 44 3
195220 angielski B1+ 42 2
195232 angielski C1E 44 3
195262 angielski B1+ 21 2
195442 angielski B1+ 38 2
195723 angielski B2+ 64 4
195730 angielski B2+ 29 2
196155 niemiecki B1+ 33 2
196223 angielski C1E 35 2
196306 angielski B1+ nb nb
196656 angielski B1+ 25 2
196658 angielski B1 37 2
196723 angielski B2E 36 2
196766 angielski B1+ 39 2
196844 angielski B2E 28 2
196857 angielski B2E 29 2
196861 angielski B1+ 42 2
196926 angielski B2E 36,5 2
197060 angielski B2E 65,5 4,5
197064 rosyjski B1+ 54 3,5
197067 angielski B2E 32 2
197169 angielski B2E 51 3,5
197263 angielski B1+ nb nb
197381 angielski C1E 35 2
197390 angielski B1+ 41 2
197435 angielski B1+ 30 2
197534 angielski B1+ 33 2
197538 angielski C1E 56 3,5
197691 angielski B1 36 2
197694 angielski B1+ 45 3
197707 angielski B1+ 46 3
197725 angielski B1 36 2
197754 angielski B2+ nb nb
197799 angielski C1E 26 2
197810 angielski B2E 34 2
197815 angielski C1E 10 2
197876 angielski B2 nb nb
197934 angielski B1+ 37 2
198358 angielski B2E 31 2
198392 angielski C1E 55 3,5
198413 angielski B1 42 2
198471 angielski B1 44 3
198483 angielski B2E 55 3,5
198619 angielski B1+ 44 3
198704 angielski B1+ nb nb
198773 angielski B1+ 50 3
198911 angielski B2E 32 2
199027 angielski C1E 20 2
199169 angielski B1 50 3
200146 angielski B1+ 56 3,5
200223 angielski B1+ nb nb
201748 angielski B1+ 44 3
201750 angielski B1+ 39 2
201773 angielski B1+ 49 3
201830 angielski B1+ 40 2
201843 angielski B1+ 58 4
201859 angielski B1+ 28 2
201860 angielski B1+ 39 2
201861 angielski B1+ 48 3
201867 angielski B1+ 58 4
201871 angielski B1+ 43 2
201886 angielski B1 34 2
201901 angielski B1+ 47 3
201910 angielski B1+ 46 3
201932 angielski B2+ 46 3
201937 angielski B1+ 51 3,5
201951 angielski B1+ 36 2
201991 angielski B1+ 38 2
202013 angielski B1+ 54 3,5
202037 angielski B1+ 54 3,5
202051 angielski C1E 48 3
202060 angielski B2E 30 2
202080 angielski C1E 54 3,5
202092 angielski B1+ 41 2
202101 angielski C1E 49 3
202104 angielski B1+ nb nb
202152 angielski B2+ 34 2
202207 angielski B1+ 52 3,5
202324 angielski B2+ 50 3
202343 angielski B1+ nb nb
202381 angielski C1E nb nb
202391 angielski C1E 59 4
202398 angielski B2+ 53 3,5
202402 angielski C1E nb nb
202420 angielski B1+ 47 3
202433 angielski B1+ 42 2
202441 angielski B1+ 30 2
202443 angielski B1+ 39 2
202444 angielski B1+ 46 3
202473 angielski B1+ 44 3
202475 angielski B1+ 42 2
202480 angielski B1+ 45 3
202485 angielski B1+ 57,5 3,5
202508 angielski B1+ 28 2
202513 angielski B2+ 51 3,5
202526 angielski B1 35 2
202539 angielski B2+ 44 3
202590 angielski B2E 48,5 3
202591 angielski B1 nb nb
202613 angielski C1E 28 2
202619 angielski B1 42 2
202620 angielski C1E 44 3
202636 angielski C1E 37 2
202650 angielski B2E 38 2
202673 angielski B1 37 2
202676 angielski B2E 36 2
202704 angielski C1E 44 3
202730 angielski C1E 41 2
202763 angielski B1 23 2
202806 angielski B1 32 2
202810 angielski B1 42 2
202836 angielski B1 46 3
202838 angielski C1E 51 3,5
202855 angielski C1E 27 2
202870 angielski B2E 53 3,5
202875 angielski B2E nb nb
202882 angielski B2E 48 3
202947 angielski B1 nb nb
202952 angielski B2+ 44 3
202969 angielski B1+ 38 2
202992 angielski C1E 33 2
202993 angielski B1 36 2
203018 angielski B2E 44 3
203026 angielski B1 44 3
203200 niemiecki B1E 47 3
203235 hiszpański A2 nb nb
203266 angielski C1E 58 4
203277 angielski B2E 44 3
203370 angielski B2+ 60,5 4
203380 angielski B2+ 54 3,5
203391 angielski B1+ 39 2
203395 angielski B1+ 58 4
203396 angielski B1+ 58 4
203400 angielski B1+ 58 4
203401 angielski B2+ 59,5 4
203404 angielski B1+ 48 3
203422 angielski B1+ 57 3,5
203424 angielski B2+ 54 3,5
203429 angielski B2+ 48 3
203435 angielski B1+ 47 3
203458 angielski B1+ 40 2
203508 angielski B2+ 35 2
203511 angielski B2+ 55 3,5
203525 angielski B1+ 42,5 2
203632 angielski B2+ 75 5
203669 angielski B2+ nb nb
203685 angielski B1+ 40 2
203686 angielski B2 nb nb
203692 angielski B1+ 41 2
203754 angielski C1E 48 3
203763 angielski B2E 44,5 3
203764 angielski C1E 41 2
203777 angielski C1E 27 2
203779 angielski B2E 50 3
203789 angielski C1E 40 2
203806 angielski B1 67 4,5
203818 angielski B1+ nb nb
203823 angielski B2E 40 2
203826 angielski C1E 41 2
203834 angielski B2+ 48,5 3
203897 angielski B2+ 51 3,5
203914 angielski B2+ 42,5 2
203954 angielski B2+ 57,5 3,5
203976 angielski B2+ 52 3,5
203996 angielski B2+ 47 3
204015 angielski B2+ 62 4
204020 angielski B2+ 50 3
204033 angielski B1+ 45,5 3
204051 angielski B2+ nb nb
204067 angielski B2 36 2
204070 angielski B2+ 34,5 2
204108 angielski B1+ 40 2
204114 angielski B2+ 49,5 3
204132 angielski B2+ 57 3,5
204171 angielski B2+ 56 3,5
204174 angielski B1 nb nb
204255 angielski B2E nb nb
204260 angielski C1E 47 3
204277 angielski B1+ 55 3,5
204287 angielski B1+ 44 3
204291 angielski B2+ 44,5 3
204293 angielski B1+ 57 3,5
204307 angielski B1+ 37 2
204320 angielski B1 39 2
204338 angielski B2+ 52 3,5
204358 angielski B2 nb nb
204362 angielski B2+ 53 3,5
204366 niemiecki B2 45 3
204371 angielski B1+ 45,5 3
204375 angielski B1+ 36 2
204377 angielski B2+ nb nb
204380 angielski B1 36 2
204401 angielski B1+ nb nb
204403 angielski B1+ 38 2
204407 angielski B1+ 42 2
204428 angielski B1+ 48,5 3
204468 angielski B1+ 51 3,5
204495 angielski B1+ 47 3
204512 angielski B1+ 52 3,5
204528 angielski B2+ 41,5 2
204538 angielski B2+ 30 2
204545 angielski B2+ 41,5 2
204579 angielski B2+ 47/70  
204582 angielski B1+ 33 2
204586 angielski B2+ 54 3,5
204601 angielski B2+ 57 3,5
204651 angielski B1+ 36 2
204664 angielski B2+ 53 3,5
204666 angielski B1+ 44 3
204667 angielski B1+ 53,5 3,5
204672 angielski B2 31 2
204731 angielski B1+ 39 2
204756 angielski B1+ 44 3
204802 angielski B1+ 38 2
204805 angielski B1+ 42 2
204807 angielski B1+ 47 3
204829 rosyjski B1+ 32 2
204831 angielski B1+ 52 3,5
204844 angielski B1+ 47 3
204868 angielski B1+ 46 3
204908 angielski B1+ 46 3
204913 niemiecki B1 nb nb
204930 angielski B1 41 2
204955 angielski B2 50 3
204999 angielski B2E 45 3
205004 angielski B1 nb nb
205021 angielski B2 37 2
205025 angielski B2E nb nb
205033 angielski B1+ 26 2
205191 niemiecki B2E 34,5 2
205196 niemiecki B2E 53 3,5
205197 angielski B2E 44,5 3
205211 angielski B2E 44 3
205213 angielski C1E nb nb
205214 angielski B2E 34 2
205227 angielski B1+ 32 2
205235 angielski C1E 41 2
205256 angielski C1E 27 2
205272 angielski B2+ 45 3
205336 angielski B2E 26 2
205347 angielski B2E 51 3,5
205348 rosyjski B1+ 46 3
205353 angielski B2E nb nb
205354 angielski B2+ 29,5 2
205357 angielski C1E 45 3
205373 angielski C1E 38 2
205378 angielski B2E 41 2
205391 angielski C1E 44 3
205393 angielski C1E 26 2
205395 angielski B2+ 37 2
205400 angielski B1+ 44 3
205403 angielski B2E 35 2
205414 angielski B2E 48,5 3
205419 angielski C1E nb nb
205422 angielski C1E nb nb
205434 angielski C1E 26 2
205443 angielski B2+ 40 2
205459 angielski B2E 47 3
205460 angielski B2E 41 2
205489 angielski B2E 66,5 4,5
205508 angielski B2E 37 2
205511 angielski B2E 48 3
205613 angielski B1+ 44 3
205615 angielski B1+ 49 3
205618 angielski B1+ 34 2
205632 angielski B1 26 2
205634 angielski B1+ 40 2
205641 angielski B1+ 50 3
205643 angielski B2+ nb nb
205644 angielski B1+ 34 2
205654 angielski B1 34 2
205811 angielski B1+ 26 2
205816 angielski B1+ 23 2
205825 angielski B1+ 40 2
205827 angielski B1+ 44 3
205835 angielski B2+ 44 3
205837 angielski B1 51 3,5
205860 angielski B1+ 38 2
205911 angielski B1+ 29 2
206103 angielski B1+ 49 3
206169 angielski B1+ nb nb
206174 angielski B1+ 26 2
206181 angielski B1+ 40 2
206209 angielski B2+ 28 2
206220 angielski B1+ 49 3
206233 angielski C1E 38 2
206234 angielski B1 nb nb
206237 angielski B1 nb nb
207243 angielski B1+ 18 2
207290 angielski C1E 62 4
207294 angielski B2 46 3
207300 niemiecki B1 29 2
208441 angielski B2 37 2
208443 angielski B1 46 3
208445 angielski B2 40 2
208475 angielski B2 35 2
208479 angielski B2 24 2
208481 angielski B1 34 2
208482 angielski B1 59 4
208491 angielski B1 nb nb
208496 angielski B1 48 3
208511 angielski B2 44 3
208515 angielski B1 45 3
208518 angielski B1 nb nb
208525 angielski B1 nb nb
208559 angielski B1 38 2
208590 angielski B2 38 2
208614 angielski B1 46 3
208623 angielski B1 nb nb
208634 angielski B1 49 3
208639 angielski B1 nb nb
208642 angielski B2 41 2
208648 angielski B1 30 2
208650 angielski B1 nb nb
208661 angielski B1 nb nb
208670 angielski B1 44 3
208676 angielski B1 45 3
208678 angielski B1 nb nb
208688 angielski B1 nb nb
208689 angielski B1 51 3,5
208693 angielski B1 nb nb
208724 angielski B1 43 2
208762 angielski B2 nb nb
208774 angielski B2 42 2
208788 angielski B1 40 2
208792 angielski B2 45 3
208819 angielski B2 36 2
208822 angielski B2 42 2
208850 angielski B1 39 2
208851 angielski B1 30 2
208852 angielski B1 44 3
209207 angielski B2 nb nb
209208 angielski B1 35 2
209232 angielski B1 54 3,5
209237 angielski B1 nb nb
209249 angielski B1 52 3,5
209544 angielski B2 28 2
209550 angielski B2 72 4,5
209567 angielski B2 44 3
209568 angielski B2 54 3,5
209581 angielski B2 40 2
209584 angielski B2 51 3,5
209588 angielski B2 48 3
209602 angielski B2 34 2
209605 angielski B2 41 2
209611 angielski B1 47 3
209755 angielski B1 44 3
209759 angielski B1 58 4
209762 angielski B1 40 2
209768 angielski B1 47 3
210460 angielski B1 45 3
210817 niemiecki B1 52 3,5
210837 angielski B1 nb nb
210848 angielski B1 51 3,5
210860 angielski B2 44 3
210862 angielski B1 62 4
210864 angielski B1 56 3,5
210870 angielski B1 42 2
210871 niemiecki B1 57 3,5
210904 rosyjski A1 53 3,5
210921 rosyjski A1 33,5 2
210965 niemiecki B1 44 3
211031 hiszpański A2 58 4
211174 angielski B2+ 52,5 3,5
211179 angielski B1+ 56 3,5
211180 angielski B1+ 30 2
211187 angielski B1+ 44 3
211537 angielski B1 44 3
211543 angielski B1 34 2
211546 niemiecki B1 23 2
211557 angielski B1 51 3,5
211562 niemiecki B1 34 2
211588 angielski B1 nb nb
211657 angielski B2 51 3,5
211658 angielski B2 21 2
211664 angielski B2 34 2
211691 angielski B1+ nb nb
211693 angielski B1+ 32 2
211696 angielski B1 40 2
211697 angielski B1+ 38 2
211703 angielski B1+ nb nb
211705 angielski B1+ 39 2
211850 angielski B1 46 3
212044 angielski B1 52 3,5
212049 angielski B1 40 2
212055 angielski B2 nb nb
212069 angielski B2 38 2
212071 hiszpański A2 63 4
212076 angielski B2 nb nb
212097 angielski B1 53 3,5
212101 angielski B1 43 2
212116 angielski B1 36 2
212121 angielski B1 nb nb
212135 angielski B1 nb nb
212146 niemiecki B1 46 3
212150 angielski B1 57 3,5
212407 angielski B1 46 3
212410 angielski B1 55 3,5
212528 angielski B1 nb nb
212552 angielski B1+ 36 2
212555 angielski B1 51 3,5
212556 angielski B1 nb nb
212600 niemiecki B1 58 4
212604 angielski B1 42 2
212649 angielski B1 41 2
212663 angielski B2 71 4,5
212710 angielski B1 30 2
212714 angielski B1 50 3
212716 angielski B1 35 2
212740 angielski B2 nb nb
212743 angielski B1 36 2
212793 angielski B1 40 2
212841 angielski B2 37 2