Koordynatorzy wydziałów

Język angielski - studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Język niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski i włoski

Studia magisterskie, stacjonarne, wszystkie wydziały

 

Studenci wydziału BAiŚ proszeni są o zgłaszanie się z wszystkimi sprawami na konsultacje: mgr Magdaleny Jasińskiej, mgr Liliany Krzeszewskiej-Sierakowskiej lub mgr Katarzyny Bochenek.

Studenci wydziału IPOŚ, IBP proszeni są o zgłaszanie się z wszystkimi sprawami na konsultacje mgr Agnieszki Tyneckiej