WYNIKI Egzamin językowy ERASMUS+ 10.03.2017r. Język angielski

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Lp.

 

 

 

Nr albumu

 

 

 

Wydz.

 

Egz. Pisemny

pkt.

 

Egz. Ustny

Razem

pkt.

 

Ocena końcowa

(wyliczona ze śr. punktacji

z egz.

pisemnego i ustnego)

 

Autopre-zentacja

    

    10p

Temat

 

    20p

Sytuacje

 

20p

 

.

 

 

1

213006

 

69

10

19

18

116

4,0

2

203614

 

84

10

19

19

132

4,5

3

207796

 

85

7

14

13

119

4,0

4

203229

 

71

7

14

14

106

3,5

5

180334

 

64

8

17

16

105

3,5

6

202364

 

81

9

16

15

121

4,0

7

207371

 

61

8

14

12

95

3,0

8

203624

 

60

9

17

17

103

3,5

9

213702

 

64

9

18

17

108

3,5

10

202379

 

62

8

17

18

105

3,5

11

204564

 

79

8

18

18

123

4,0

12

206205

 

88

9

18

18

133

4,5

13

206206

 

80

8

17

16

121

4,0

14

211830

 

79

9

17

18

123

4,0

15

204571

 

65

9

19

19

112

3,5

16

205228

 

60

8

17

15

100

3,0

17

203980

 

90

9

19

18

136

4,5

18

206224

 

62

7

16

12

97

3,0

19

213407

 

86

10

19

18

133

4,5

20

204589

 

67

9

17

18

111

3,5

21

205249

 

84

9

16

16

125

4,0

22

203162

 

60

8

14

10

92

3,0

 

 

Kryteria oceny

Punkty uzyskane za część pisemną i ustną są sumowane w kolumnie ‘Razem pkt’

 Potem dzielone są przez nas przez 150 (maksymalna ilość punktów do zdobycia w obu częściach), co da nam procent i ocenę końcową.

 

60-68 %. – dostateczny (3,0)
69-76 % – dostateczny plus (3,5)
77-84 %. – dobry (4,0)
85-92  % – dobry plus (4, 5)

93-100 %– bardzo dobry (5,0)