Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

FAQ – zapisy na egzamin w sesji zimowej 2017/18 

 - Kogo dotyczą zapisy na egzamin z języka obcego w sesji zimowej 2017/18?

Na egzamin zapisują się studenci studiów stacjonarnych:

a. kończący lektorat z języka obcego,

b. studenci po pierwszym semestrze lektoratu, którzy chcą przystąpić do egzaminu na poziomie B2 i mają przyznany awans na przedmiot „Język obcy certyfikacja” (kod 22 91 0005 99, 0 ECTS) lub przedmiot szczegółowy (na przykład "Język angielski certyfikacja B2", kod 22 91 1225 99, 0 ECTS).

- W jaki sposób mogę zapisać się na egzamin z języka obcego?

1. Zapisy na egzamin w nowym formacie (certyfikację) odbywają się wyłącznie elektronicznie przez platformę WIKAMP.

2. Zapisy na egzamin w starym formacie (egzamin - tylko dla studentów realizujących język w modułach 30-godz.) odbywają się poprzez złożenie odpowiedniego podania w Sekretariacie CJ PŁ. 

- Nie znalazłem/am na Webdziekanacie żadnych terminów egzaminów z języka obcego.

Od roku akademickiego 2015/16 zapisy na egzamin z języka obcego odbywają się przez platformę WIKAMP, a nie przez Webdziekanat.

- Nie mogę zalogować się do WIKAMP. Czy możliwa jest inna forma zapisu na egzamin?

Nie, zapisu można dokonać tylko przez WIKAMP. W przypadku braku dostępu do platformy należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Centrum WIKAMP, Bud. B 22 – Biblioteka PŁ, II p., pok. 203.

- Jakie są terminy egzaminów pisemnych i ustnych w CJ PŁ? Do kiedy trwają zapisy na egzamin?

Terminy egzaminów i zapisów podane są na stronie CJ PŁ.

- Nie zdążyłem/am się zapisać na egzamin. Czy mogę się dopisać po upłynięciu terminu zapisów?

Nie. Ze względów organizacyjnych niemożliwe jest dopisanie się po upłynięciu terminu zapisów.

- Ile razy mogę się zapisać na egzamin w sesji?

Zgodnie z Regulaminem Studiów PŁ każdy student ma prawo dwukrotnie przystąpić do każdej z części egzaminu. System zapisów nie dopuszcza do zapisania się po raz trzeci na ten sam egzamin w trakcie jednej sesji.

- Czy muszę zapisać się osobno na część pisemną i ustną?

Tak, studenci są zobowiązani zapisać się obie części egzaminu. Uwaga: warunkiem zapisu na część ustną jest zaliczenie części pisemnej. Po uzyskaniu informacji o wyniku części pisemnej (na platformie WIKAMP – w dniu egzaminu) student musi zapisać się na część ustną (jeżeli na ten sam termin – do godziny 10.00 następnego dnia roboczego).

- Na który egzamin powinienem (powinnam) się zapisać?

a. Jeżeli w Twojej karcie okresowych osiągnięć studenta widnieje przedmiot „Język obcy certyfikacja” (0 ECTS), jesteś zobowiązany(a) zapisać się na przedmiot, w którego nazwie występuje słowo certyfikacja i o poziomie zgodnym z poziomem grupy lektoratowej. Na przykład studenci kończący naukę języka angielskiego w grupach B2E zobowiązani są zapisać się na przedmiot „Język angielski certyfikacja B2”, a studenci kończący naukę języka angielskiego w grupach C1E zobowiązani są zapisać się na przedmiot „Język angielski certyfikacja C1”.

b. Jeżeli w Twojej karcie okresowych osiągnięć studenta widnieje przedmiot „Język obcy egzamin” (1 ECTS), możesz dokonać wyboru:

- zapisać się na przedmiot, w którego nazwie występuje słowo egzamin na poziomie B2, niezależnie od poziomu grupy lektoratowej. Na przykład studenci kończący naukę języka angielskiego w grupach B2E i C1E zapisują się na przedmiot „Język angielski egzamin B2” (zapis poprzez złożenie podania w sekretariacie CJ PŁ)

lub

- zapisać się na przedmiot, w którego nazwie występuje słowo certyfikacja i o poziomie zgodnym z poziomem grupy lektoratowej. Na przykład studenci kończący naukę języka angielskiego w grupach B2E zapisują się na przedmiot „Język angielski certyfikacja B2”, a studenci kończący naukę języka angielskiego w grupach C1E zobowiązani są zapisać się na przedmiot „Język angielski certyfikacja C1” (zapis elektroniczny poprzez WIKAMP).

- Co się stanie, jeżeli zapiszę się na niewłaściwy egzamin (na przykład zamiast certyfikacji B2 wybiorę egzamin B2) i zdam go?

W przypadku zdania egzaminu innego niż przewidziany programem (niewłaściwy format lub niewłaściwy poziom), uzyskana ocena będzie anulowana, a egzamin unieważniony.

- W jaki sposób mogę wypisać się lub zmienić termin egzaminu?

Zmiany terminu lub wypisania z egzaminu można dokonać przez WIKAMP do momentu upłynięcia terminów zapisów.

- Zachorowałem przed egzaminem i nie mogłem wypisać się z niego przez WIKAMP. Czy przepada mi termin?

Nie. Należy tylko przed upłynięciem zapisów na kolejny termin zgłosić się ze zwolnieniem lekarskim do CJ PŁ, do pokoju L-8.

- Do kogo mam się zwrócić, jeżeli mam problemy z zapisem na egzamin?

W razie problemów z zapisem na egzamin studenci proszeni są o zgłaszanie się osobiście do koordynatora organizacji egzaminów p. Piotra Masłochy (pokój L-8, CJ PŁ).