Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Zgodnie z Uchwałą Senatu PŁ (Nr 14/2011) lektorat na studiach 2-go stopnia realizowany jest w wymiarze jednego semestru (45 godzin – studia stacjonarne, 30 godzin – studia niestacjonarne) na poziomie B2+. Nie ma możliwości realizowania lektoratu na poziomie niższym niż B2+. W celu przypisania do grupy lektoratowej studenci powinni stawić się na pierwsze zajęcia, na których odbywa się test diagnostyczny. W ciągu tygodnia od napisania testu, na stronie www.cj.p.lodz.pl opublikowana zostaje lista z przydziałem do grup poszczególnych lektorów. Na tychże zajęciach studenci są także informowani o zasadach realizacji zajęć z języka obcego na studiach 2-go stopnia oraz o możliwości zwolnienia z lektoratu na podstawie określonych dokumentów. W przypadku niestawienia się na pierwsze zajęcia, studenci zobowiązani są do osobistego kontaktu z koordynatorem studiów 2-go stopnia, mgr Justyną Jaworską w godzinach dyżurów koordynatorskich celem przydziału do grup, nie później niż do końca drugiego tygodnia zajęć. Informacje o terminach dyżurów dostępne są na stronie CJ PŁ. Studenci zainteresowani realizacją lektoratu z języka innego niż angielski na obowiązującym na studiach 2-go stopnia poziomie B2+ proszeni są o bezpośredni kontakt z koordynatorem podczas pierwszych zajęć lub w czasie dyżuru koordynatorskiego w pierwszym tygodniu nowego semestru.