Formularz zgłoszeniowy - Olimpiada 2023

Uwaga! Wypełnia nauczyciel

Szanowni Państwo,

w celu zgłoszenia uczniów Państwa szkoły do uczestnictwa w 4. edycji Olimpiady 2023 prosimy o wypełnienie poniższego formularza do dnia 17 marca (piątek) 2023 r. do godz. 22:00.

W tegorocznej edycji Olimpiady zgłoszenia do udziału dokonuje nauczyciel z poziomu szkoły, podając w formularzu rejestracyjnym tylko liczbę uczniów zainteresowanych udziałem. Po weryfikacji zgłoszonych przez nauczyciela danych szkoły, Komitet Organizacyjny Olimpiady 2023 prześle na podany przez nauczyciela adres e-mail arkusze I etapu Olimpiady (etapu szkolnego) najpóźniej do dnia 22 marca 2023 (środa) do godz. 12:00.
Prosimy jednocześnie o przekazanie uczniom informacji o konieczności wypełnienia na stronie internetowej Olimpiady formularza RODO, jako warunku koniecznego do przystąpienia do konkursu.

 

 

Tags:
Lektor High-Tech       Olimpiada
Ta witryna korzysta z plików cookie, aby podnieść komfort jej przeglądania oraz usług analityki internetowej Google Analytics i Microsoft Clarity. Zobacz Polityka prywatności
Ok