O egzaminach - regulamin

CENTRUM JĘZYKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

Regulamin Wewnętrzny Egzaminu

CERYFFIKACJA JĘZYK OBCY

zdawanego w formie zdalnej

Lato 2019/2020

 1. Organizacja Egzaminu Certyfikacja J. Obcy zdawanego przy pomocy narzędzi do pracy zdalnej
  1. Student musi dysponować komputerem umożliwiającym pracę z Platformą WIKAMP i aplikacją Microsoft Teams, w tym kamerą oraz mikrofonem zapewniającymi odpowiednią jakość przekazu audio i wideo.
  2. Przed przystąpieniem do egzaminu pisemnego i ustnego student zobowiązany jest do przygotowania pomieszczenia spełniającego następujące warunki:
   1. pomieszczenie musi umożliwiać zamknięcie na czas trwania egzaminu
   2. w pomieszczeniu, w którym student przebywa w trakcie egzaminu, nie mogą znajdować się inne osoby
   3. w pomieszczeniu, w którym student przebywa w trakcie egzaminu, nie mogą znajdować się inne urządzenia elektroniczne (komputery, tablety, telefony, dyktafony, urządzenia radiowe itp.) poza komputerem służącym studentowi do udziału w egzaminie
  3. W przypadku podejrzenia niesamodzielności, CJ PŁ zastrzega sobie możliwość unieważnienia egzaminu danego studenta (patrz: cz. III Część pisemna, pkt. 5).
 2. Zapisy na Egzamin
  1. Na egzaminy trzeba się zapisać za pośrednictwem platformy WIKAMP. Termin zapisów podany będzie do wiadomości studentów w Internecie na stronie internetowej CJ PŁ (https://www.cj.p.lodz.pl) według harmonogramu sesji. Aby dopełnić zapisu na egzamin, należy zalogować się na platformie WIKAMP PŁ. Obowiązuje termin egzaminu podany w harmonogramie roku akademickiego 2019/2020. Student ma do wyboru 2 z 3 proponowanych terminów egzaminów.
  2. Po zakończeniu zapisów na terminy egzaminów wynikających z harmonogramu, zapisanie się na egzamin nie będzie możliwe.
 3. Egzaminy w CJPŁ

Zakres wymagań egzaminacyjnych oraz struktura egzaminu (podział na część pisemną i ustną) pozostają bez zmian.

Część pisemna egzaminu:

 1. Część pisemna egzaminu zostanie przeprowadzona na Platformie Uczelnianej WIKAMP.
 2. Studenci zapisani na egzamin w dniu egzaminu logują się na Platformie Uczelnianej WIKAMP i dołączają do Egzaminu.
 3. Treść zadań egzaminacyjnych zostanie udostępniona studentom w ustalonym dniu i o ustalonej godzinie. Terminy zostaną podane na stronie internetowej https://www.cj.p.lodz.pl. Dostęp do egzaminu będzie ograniczony. Po tym czasie uzupełnienie zadań egzaminacyjnych nie będzie możliwe.
 4. Wyniki egzaminu zdawanego zdalnie zostaną podane zgodnie z harmonogramem na stronie internetowej CJPŁ.
 5. CJ PŁ, dokonując sprawdzenia Egzaminu, zastrzega sobie prawo do porównania wyników egzaminu z wynikami studenta, uzyskanymi na zakończenie poszczególnych semestrów nauki języka obcego, z którego zdawany jest egzamin. W przypadku ewidentnych rozbieżności zastrzegamy sobie prawo do dodatkowej weryfikacji wyników egzaminu pisemnego w trakcie egzaminu ustnego, w postaci dodatkowych pytań nawiązujących do egzaminu pisemnego, zadawanych podczas egzaminu ustnego. W rażących przypadkach CJPŁ zastrzega sobie prawo unieważnienia egzaminu danego studenta.

Część ustna egzaminu:

 1. Egzamin ustny zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem aplikacji MS Teams. Studenci zapisują się na egzamin ustny w systemie WIKAMP, wybierając dzień i godzinę egzaminu (wg. proponowanego harmonogramu).
 2. Po zapisie przez WIKAMP, termin egzaminu zostanie wprowadzony do kalendarza aplikacji MS Teams. Student otrzyma zaproszenie na ten termin. Student jest zobowiązany do sprawdzenia poprawności terminu, a w przypadku niezgodności z zapisem, do kontaktu z CJ PŁ (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Aby rozpocząć egzamin, student dołącza do konwersacji w MS Teams, włączając audio i wideo.
 3. Po dołączeniu do rozmowy, przed rozpoczęciem egzaminu student ma obowiązek:
  1. okazać do kamery dokument tożsamości pozwalający na ustalenie i potwierdzenie tożsamości studenta; w wypadku braku możliwości jednoznacznej weryfikacji tożsamości studenta przystępującego do egzaminu, Komisja nie przeprowadza egzaminu;
  2. potwierdzić do kamery, że zna, rozumie i akceptuje warunki przeprowadzania egzaminu oraz że spełnił warunki określone w pkt I.2.;
  3. oświadczyć, że jest w pełni świadom trybu przeprowadzania egzaminu i czuje się zdolny do uczestnictwa w egzaminie.
 4. Przebieg egzaminu ustnego B2:
  1. W egzaminie bierze udział 2 studentów (zdający), egzaminator pytający (egzaminator/ interlokutor) i egzaminator oceniający (obserwator). Egzamin trwa około 20 minut.
  2. Egzamin składa się z krótkiej wypowiedzi ustnej na podstawie wybranego przez egzaminatora zestawu (TASK 1) np. Talk shortly about the use of robots in modern life. Studenci odpowiadają naprzemiennie. Następnie w drugiej części egzaminu, Egzaminator wyświetla studentom na ekranie schemat ról w dialogu do przeprowadzenia, a studenci odgrywają je wg. wytycznych (TASK 2- schemat z proponowanym dialogiem). Po egzaminie egzaminator i obserwator ustalają punkty poszczególnych zdających i egzaminator wpisuje je do protokołu; informując o uzyskanej ilości punktów egzaminowanych studentów.
  3. Protokół z części ustnej zostaje przesłany do CJPŁ i ocena zostaje wprowadzona do sytemu. Ocena łączna egzaminu (uwzględniająca wynik egzaminu pisemnego i ustnego) zostaje wpisana do systemu po wpłynięciu wszystkich ocen.
 5. Przebieg egzaminu ustnego C1:

  d) W egzaminie bierze udział 1 student (zdający), egzaminator pytający (egzaminator/ interlokutor) i egzaminator oceniający (obserwator). Egzamin trwa około 20 minut.
  e) Aby rozpocząć egzamin, student dołącza do konwersacji w MS Teams w wyznaczonym dniu i o wyznaczonej godzinie włączając audio i wideo.
  f) Po dołączeniu do rozmowy, przed rozpoczęciem egzaminu student ma obowiązek:
  - okazać do kamery dokument tożsamości pozwalający na ustalenie i potwierdzenie tożsamości studenta; w wypadku braku możliwości jednoznacznej weryfikacji tożsamości studenta przystępującego do egzaminu, Komisja nie przeprowadza egzaminu;
  - potwierdzić do kamery, że zna, rozumie i akceptuje warunki przeprowadzania egzaminu oraz że spełnił warunki określone w pkt I.2.;
  - oświadczyć, że jest w pełni świadom trybu przeprowadzania egzaminu i czuje się zdolny do uczestnictwa w egzaminie.

  g) Egzamin składa się z trzech części:

  - Part 1 (2 minuty) pytania zadawane zdającemu przez Egzaminatora.
  - Part 2 (5 min) to dłuższa wypowiedź na temat wcześniej przygotowanej prezentacji PITCH, którą student udostępnia egzaminatorom w oknie aplikacji TEAMS (przy pomocy funkcji share screen/ udostępnij ekran), przy jednocześnie włączonej kamerze i mikrofonie.
  - Part 3 (5 min.) dyskusja pomiędzy zdającym a egzaminatorem/ interlokutorem.

  h) Po egzaminie, egzaminator i obserwator ustalają punkty, które zostają wpisane przez egzaminatora do protokołu. Student zostaje poinformowany o ilości uzyskanych punktów.
  i) Protokół z części ustnej zostaje przesłany do CJPŁ i ocena zostaje wprowadzona do sytemu. Ocena łączna egzaminu (uwzględniająca wynik egzaminu pisemnego i ustnego) zostaje wpisana do systemu po wpłynięciu wszystkich ocen.

 Obowiązują również zasady zwolnienia z egzaminu w myśl Zasad realizacji i zaliczania lektoratu oraz uzyskiwania certyfikacji pkt. 3.

IV. Certyfikaty

 W przypadku egzaminu zdawanego zdalnie nie jest możliwe otrzymanie Certyfikatu ACERT. Zainteresowanym studentom wydawane będą tylko zaświadczenia o zdaniu uczelnianego egzaminu na odpowiednim poziomie. Studenci, chcący otrzymać zaświadczenie, zgłaszają ten fakt mailem na adres rafałTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Uwaga! Ze względu na ograniczenia w przebywaniu na terenie Uczelni zaświadczenia będą skanowane i wysyłane studentom na ich adresy mailowe. Osobisty odbiór oryginałów będzie możliwy po wznowieniu pracy na Uczelni.

V. Egzamin komisyjny

Zasady dopuszczenia do egzaminu komisyjnego i jego przebieg nie ulegają zmianie. Egzamin komisyjny jest przeprowadzany z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.

 

Lektor High-Tech       LangTech
Ta witryna korzysta z plików cookie, aby podnieść komfort jej przeglądania.