O egzaminach - FAQ Zima 2020/2021

Gdzie znajdę przykładowe zestawy egzaminacyjne oraz informacje na temat formy egzaminu, zakresu treści oraz kryteriów oceny komponentu pisemnego oraz ustnego?

Wszelkie niezbędne informacje o egzaminach certyfikacyjnych odbywających się w CJ PŁ znajdziesz na platformie WIKAMP w zakładkach dedykowanych poszczególnym językom. Informacje zawarte w linkach dotyczą starych programów studiów (dla studentów rozpoczynającyh studia przed 2019 rokiem). Szczegóły dotyczące egzaminów dla programów 2019 oraz 2020 udostępnimy już wkrótce.

  1. Język angielski
  2. Język francuski
  3. Język rosyjski
  4. Język niemiecki

Kogo dotyczą zapisy na egzamin z języka obcego w sesji zimowej 2020/2021?

Na egzamin zapisują się studenci studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych kończący lektorat z języka obcego w wymiarze 180 godzin (stare programy studiów) lub 150 godzin (programy 2019),

W jaki sposób mogę zapisać się na egzamin z języka obcego?

Zapisy na egzamin w nowym formacie (certyfikacja) odbywają się wyłącznie elektronicznie przez platformę WIKAMP.

Nie znalazłem/am na Webdziekanacie żadnych terminów egzaminów z języka obcego.

W roku akademickim 2020/2021 zapisy na egzamin z języka obcego odbywają się przez platformę WIKAMP. Terminy egzaminów patrz Harmongram sesji egzaminacyjnej ZIMA 2020/2021.

Nie mogę zalogować się do WIKAMP. Czy możliwa jest inna forma zapisu na egzamin?

Nie, zapisu można dokonać tylko przez WIKAMP. W przypadku braku dostępu do platformy należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Centrum WIKAMP, Bud. B 22 – Biblioteka PŁ, II p., pok. 203.

Jakie są terminy egzaminów pisemnych i ustnych w CJ PŁ? Do kiedy trwają zapisy na egzamin?

Terminy egzaminów i zapisów podane są na stronie CJ PŁ. Patrz zakładka Harmonogram.

Nie zdążyłem/am się zapisać na egzamin. Czy mogę się dopisać po upłynięciu terminu zapisów?

Nie. Ze względów organizacyjnych niemożliwe jest dopisanie się po upłynięciu terminu zapisów.

Ile razy mogę się zapisać na egzamin w sesji?

Zgodnie z Regulaminem Studiów PŁ każdy student ma prawo dwukrotnie przystąpić do każdej z części egzaminu. System zapisów nie dopuszcza do zapisania się po raz trzeci na ten sam egzamin w trakcie jednej sesji.

Czy muszę zapisać się osobno na część pisemną i ustną?

Tak, studenci są zobowiązani zapisać się obie części egzaminu. Uwaga: warunkiem zapisu na część ustną jest zaliczenie części pisemnej. Po uzyskaniu informacji o wyniku części pisemnej (na platformie WIKAMP – w dniu egzaminu) student musi zapisać się na część ustną (jeżeli na ten sam termin – do godziny 10.00 następnego dnia roboczego).

Na który egzamin powinienem (powinnam) się zapisać?

  1. Jeżeli w Twojej karcie okresowych osiągnięć studenta widnieje przedmiot „Język obcy certyfikacja” (0 ECTS), jesteś zobowiązany(a) zapisać się na przedmiot, w którego nazwie występuje słowo certyfikacja i o poziomie zgodnym z poziomem grupy lektoratowej. Na przykład studenci kończący naukę języka angielskiego w grupach B2E zobowiązani są zapisać się na przedmiot „Język angielski certyfikacja B2”, a studenci kończący naukę języka angielskiego w grupach C1E zobowiązani są zapisać się na przedmiot „Język angielski certyfikacja C1”.
  2. Jeżeli w Twojej karcie okresowych osiągnięć studenta widnieje przedmiot „Język obcy egzamin” (1 ECTS), możesz dokonać wyboru:
    • zapisać się na przedmiot, w którego nazwie występuje słowo egzamin na poziomie B2, niezależnie od poziomu grupy lektoratowej. Na przykład studenci kończący naukę języka angielskiego w grupach B2E i C1E zapisują się na przedmiot „Język angielski egzamin B2” (zapis poprzez złożenie podania w sekretariacie CJ PŁ) lub
    • zapisać się na przedmiot, w którego nazwie występuje słowo certyfikacja i o poziomie zgodnym z poziomem grupy lektoratowej. Na przykład studenci kończący naukę języka angielskiego w grupach B2E zapisują się na przedmiot „Język angielski certyfikacja B2”, a studenci kończący naukę języka angielskiego w grupach C1E zobowiązani są zapisać się na przedmiot „Język angielski certyfikacja C1” (zapis elektroniczny poprzez WIKAMP).

Co się stanie, jeżeli zapiszę się na niewłaściwy egzamin (na przykład zamiast certyfikacji B2 wybiorę egzamin B2) i zdam go?

W przypadku zdania egzaminu innego niż przewidziany programem (niewłaściwy format lub niewłaściwy poziom), uzyskana ocena będzie anulowana, a egzamin unieważniony.

W jaki sposób mogę wypisać się lub zmienić termin egzaminu?

Zmiany terminu lub wypisania z egzaminu można dokonać przez WIKAMP do momentu upłynięcia terminów zapisów.

Zachorowałem przed egzaminem i nie mogłem wypisać się z niego przez WIKAMP. Czy przepada mi termin?

Nie. Należy tylko przed upłynięciem zapisów na kolejny termin zgłosić się ze zwolnieniem lekarskim do CJ PŁ, do pokoju L-8.

Do kogo mam się zwrócić, jeżeli mam problemy z zapisem na egzamin?

W razie problemów z zapisem na egzamin studenci proszeni są o zgłaszanie się osobiście do koordynatora organizacji egzaminów p. Piotra Masłochy (Sekretariat Dyrektora CJ PŁ).

Lektor High-Tech       LangTech
Ta witryna korzysta z plików cookie, aby podnieść komfort jej przeglądania.