Wyniki pisemnych egzaminów ERASMUS+

Poniżej prezentujemy wyniki pisemnych egzaminów ERASMUS+ ze wszystkich języków obcych, które odbyły się w minionym tygodniu.

Jednocześnie informujemy, że uwzględniając sytuację nadzwyczajną na Uczelni, decyzją Dyrektora CJ PŁ wyniki egzaminu pisemnego są ostateczne. Oceny zostaną wpisane do systemu w nadchodzących dniach.

MARZEC 2020

ZYK ANGIELSKI

Numer indeksu    

Liczba punktów       

Ocena / Poziom              

223426

80

4,0 B2

223433

75

4,0 B2

224976

75

4,0 B2

222829

75

4,0 B2

226354

72

3,5 B2

223483

71

3,5 B2

222098

71

3,5 B2

222678

69

3,5 B2

224168

67

3,0 B2

222929

66

3,0 B2

224446

66

3,0 B2

225129

64

3,0 B2

223427

62

3,0 B2

226438

61

3,0 B2

224210

61

3,0 B2

224161

60

3,0 B2

223440

60

3,0 B2

223456

60

3,0 B2

224184

60

3,0 B2

233341

60

3,0 B2

224165

60

3,0 B2

227410

56

3,0 B1

225064

56

3,0 B1

225036

56

3,0 B1

223507

54

3,0 B1

223450

54

3,0 B1

225582

52

3,0 B1

223152

50

3,0 B1

224963

50

3,0 B1

223454

47

2,0

224962

46

2,0

227203

42

2,0

224968

40

2,0

233342

40

2,0

233340

37

2,0

225071

37

2,0

216096

35

2,0

226439

34

2,0

197309

31

2,0

233335

31

2,0

JĘZYK NIEMIECKI

223924                 

92                             

5,0 B2                               

224116

86

4,5 B2

224089

87

4,5 B2

223970

76

4,0 B2

JĘZYK FRANCUSKI

223093                

83                              

4,0 B2                              

220521

78

4,0 B2

223909

76

4,0 B2

203064

75

4,0 B2

224034      

72              

3,5 B2               

223919

65

3,0 B2

203080

65

3,0 B2

223923

50

3,0 B1

JĘZYK WŁOSKI

210440                 

85                              

4,5 B2                              

223440

79

4,0 B2

223941

57

3,5 B1

JĘZYK HISZPAŃSKI

224109                 

72                              

3,5 B2                              

224119

20

2,0

Lektor High-Tech       LangTech
Ta witryna korzysta z plików cookie, aby podnieść komfort jej przeglądania.