Harmonogram testów blokowych - LATO 2019/2020 zaliczenia zdalne

Prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM TESTÓW BLOKOWYCH ZDAWANYCH ZDALNIE

 

Terminy Testów Blokowych - TB (w ramach OSTATNICH zajęć lektoratu)

UWAGA testy centralne na platformie WIKAMP otwarte będą wyłącznie w podanych godzinach!

STUDIA STACJONARNE

Data

Godzina Wydział

15.06.2020

10.30-11.30

ZiIP II Management (EfM2)

15.06.2020

12.30-13.30

Mech. II (wszystkie kierunki)

16.06.2020

10.30-11.30

BAIŚ II arch. (AEE2 – studia anglojęzyczne)

17.06.2020

8.30-9.30

Chem IV (wszystkie kierunki oprócz ch. bud.)

Chem II (chemia budowlana)

TMiWT IV (wszystkie kierunki)

BAIŚ IV (wszystkie kierunki)

KGP IV

17.06.2020

10.30-11.30

BiNoŻ IV (wszystkie kierunki oprócz biogosp.)

ZiIP II (wszystkie kierunki)

ZiIP IV (studia lic.)

17.06.2020

12.30-13.30

Mech IV (wszystkie kierunki)

EEIA IV (en., tr., ibm.)

17.06.2020

14.30-15.30

EEIA II inf.

FTIMS II inf.

22.06.2020

8.30-9.30

EEIA IV et (AEE3 – studia anglojęzyczne)

S2 – testy realizowane przez prowadzących

22.06.2020

12.30-13.30

BAIŚ II (wszystkie kierunki)

IFE II (2. język gr. czw.)

22.06.2020

14.30-15.30

FTIMS IV (wszystkie kierunki)

KL IV

ZIIP IV (studia inż. oprócz iz)

IFE IV (2. język gr. czw.)

22.06.2020

16.30-17.30

Chem. II (wszystkie kierunki oprócz ch. bud.)

FTIMS II (wszystkie kierunki oprócz inf.)

Mw II (gr. 60- i 30-godz.)

22.06.2020

18.30-19.30

Mw IV (gr. 60 godz.)

23.06.2020

8.30-9.30

KT IV

BiNOŻ II (wszystkie kierunki)

IPOŚ IV (wszystkie kierunki)

IBP IV

BiNoŻ IV HoReCa - testy realizowane przez prowadzącego

23.06.2020

10.30-11.30

TMiWT II (wszystkie kierunki)

IPOŚ II (wszystkie kierunki)

IBP II (wszystkie kierunki)

ZiIP IV iz

IFE IV (2. język gr. pt.)

23.06.2020

12.30-13.30

EEIA IV (wszystkie kierunki oprócz en., tr., ibm.)

ZiIP II Management (2. język)

IFE II (2. język gr. pt.)

23.06.2020

14.30-15.30

EEIA II (wszystkie kierunki oprócz inf.)

ZiIP VI iz (2. język)

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Data

Godzina

Wydział

20.06.2020

8.30-9.30

BiNoŻ II mżiżcz

EEIA NZ2 – testy realizowane przez prowadzących

20.06.2020

10.30-11.30

BAIŚ/ZiIP/IPOŚ/IBP II (gr. 40-godz.)

Mech./FTIMS/ZiIP IV (gr. 40-godz. oprócz ZiIP pip/iz)

EEIA/BiNoŻ/BAIŚ/IPOŚ/IBP VI

ZiIP VI iz (2. język)

20.06.2020

12.30-13.30

EEIA/FTIMS II

20.06.2020

14.30-15.30

EEIA/BiNoŻ/BAIŚ/IPOŚ/IBP IV

ZiIP IV pip i iz

NZ2 – testy realizowane przez prowadzących

Centralna poprawa Testów Blokowych (TB)*

STUDIA STACJONARNE 

 Semestr IV, VI (ZiIP IZ)

10.07.2020 (pt.), godz. 08.30 (zapisy do 06.07.2020)

02.09.2020 (śr.. ), godz. 08.30 (zapisy do 31.08.2020)

Semestr II

10.07.2020 (pt.), godz. 12.00 (zapisy do 06.07.2020)

02.09.2020 (śr.), godz. 12.00 (zapisy do 31.08.2020)

TRYB NIESTACJONARNY

wszystkie semestry i grupy

11.07.2020 o godz. 9:00

12.09.2020 o godz. 11:00

Czas trwania kolokwiów – 60 minut. CJ PŁ zwraca się z prośbą o umożliwienie studentom (z semestrów objętych lektoratem – zob. terminy testów blokowych) zaliczenia poprawy kolokwiów w ww. terminach.

Zgodnie z komunikatem nr 10/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dn. 21 maja 2020 r. określającym warunki realizacji zajęć dydaktycznych, zaliczeń oraz egzaminów wszystkie zaliczenia i egzaminy w sesji letniej 2019/2020 odbywają się jednocześnie na platformie WIKAMP i w aplikacji MS Teams.

Prosimy uwzględnić to podchodząc do zaliczenia i/ lub egzaminu i zabezpieczyć sprawny dostęp do Internetu oraz kamery i mikrofonu. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem przeprowadzenia egzaminów zdalnych w bieżącej sesji.

 

Czas trwania kolokwiów – 60 minut.

* Przypominamy, że ocena zaliczająca blok lektoratu w danym semestrze wynika z kilku ocen składowych: centralny test blokowy (TB), ocena z pisania i/ lub mówienia, ocena bieżąca (w skład której wchodzą oceny z kolokwiów i kartkówek w trakcie trwania semestru, praca studenta w trakcie zajęć, prace domowe etc.)

 

Lektor High-Tech       LangTech
Ta witryna korzysta z plików cookie, aby podnieść komfort jej przeglądania.