Wyniki egzaminów sesji zimowej 2018/19

Wyniki z certyfikacji/egzaminów wpisywane są sukcesywnie na platformę WIKAMP w dniu egzaminu. Studenci zobowiązani są do indywidualnego sprawdzenia wyników na platformie (po zalogowaniu na cj.edu.p.lodz.pl -> " Wirtualne Wydziały" -> "Centrum Językowe" -> "Moje Przedmioty" -> nazwa zdawanego egzaminu ->"Oceny").

W przypadku braku wpisanych wyników do dnia następnego do godz. 8.00 prosimy o pilny kontakt telefoniczny z CJ PŁ (tel. 42-631-28-27).

OCENIANIE CZĘŚCI PISEMNEJ CERTYFIKACJI (KAŻDY POZIOM)

Końcowa ilość punktów stanowi sumę punktów z poszczególnych zadań.

OCENIANIE CZĘŚCI USTNEJ CERTYFIKACJI B2

Każde z dwóch zadań ocenianiane jest na maksymalnie 20 pkt. Końcowa ilość punktów stanowi średnią ważoną z obydwu zadań (zadanie 1 - 60 %, zadanie 2 - 40 %).

OCENIANIE CZĘŚCI USTNEJ CERTYFIKACJI A2, B1, C1

Końcowa ilość punktów stanowi sumę punktów z poszczególnych zadań.

Życzymy powodzenia na egzaminie.

Ta witryna korzysta z plików cookie, aby podnieść komfort jej przeglądania.
Dalsze informacje Ok