Zwolnienia z egzaminu

1/ Na podstawie średniej ocen

 Zgodnie z Zasadami realizacji lektoratu (punkt 3):

"Student, który uzyskał średnią ocen 4,5 (cztery i pół) lub wyższą, ze wszystkich bloków języka obcego może być zwolniony z egzaminu końcowego (ustnego i pisemnego). Ocena z żadnego bloku nie może być niższa niż 4,0 (cztery). Ocena z egzaminu końcowego wynika z uzyskanej średniej. Powyższy zapis nie dotyczy studentów przystępujących do egzaminu w terminie wcześniejszym."

2/ Na podstawie posiadanego certyfikatu językowego

Zgodnie z Zasadami realizacji lektoratu (punkt 4)

"Studentowi przysługuje prawo do zwolnienia z egzaminu końcowego na podstawie uzyskanego certyfikatu. Jednakże, student ten ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach lektoratu z dowolnego języka obcego w liczbie godzin zgodnej z programem studiów."

angielski

hiszpański

francuski

niemiecki

rosyjski

włoski

Prosimy o zapoznanie się odpowiednim dokumentem powyżej TABELE UZNAWALNOŚCI

Lektor High-Tech       LangTech
Ta witryna korzysta z plików cookie, aby podnieść komfort jej przeglądania.