Zapisy na lektorat - II stopień studiów (magisterskie)

PROGRAMY STUDIÓW 2020

Studenci rozpoczynający studia magisterskie w semestrze zimowym 2020/2021 realizują obowiązkowe zajęcia lektoratowe zgodnie z zapisami w programach swoich kierunków. Zapis na lektorat odbywa się z pominięciem tradycyjnego testu poziomującego i podziału na grupy wg. znajomości języka obcego, zważywszy na fakt, że studenci realizują zajęcia w grupach dziekańskich. Wymagany poziom wstępny zajęć to B2. W progamach studiów 2020 studenci nie mają możliwości zwolnienia z zajęć. Uznania ocen z innych uczelni, z przedmiotu o podobnym profilu, dokonuje Dyrektor CJPŁ na wniosek studenta.

 

PROGRAMY STUDIÓW 2019

Prosimy o dokładne przeczytanie informacji zawartych poniżej.

Poniższe informacje dotyczą tylko studentów, którzy rozpoczeli studia w PŁ przed rokiem akademickim 2020/2021. Studenci różnych wydziałów oraz kierunków rozpoczynają zajęcia językowe na studiach magisterskich na różnych semestrach według obowiązujących programów studiów.

1. Zapis na obowiązkowy lektorat jest dokonywany indywidualnie przez studenta, przed rozpoczęciem semestru na którym rozpoczynają się zajęcia językowe. Przynależność do grupy dziekańskiej na wydziale nie oznacza automatycznego zapisu na lektorat w CJ PŁ. Na lektorat zapisują się WSZYSCY studenci nawet ci, którzy posiadają udokumentowaną podstawę do zwolnienia z uczestnictwa w zajęciach.

2. Zapis na lektorat odbywa się wyłącznie online za pośrednictwem platformy WIKAMP przed rozpoczęciem zajęć. Poniżej instrukcja jak dokonać zapisu.

3. W trakcie zapisu online studenci mają możliwość wyboru języka obcego, który będą realizować na II stopniu studiów.

4. Po zakończeniu zapisów elektronicznych student może zapisać się na lektorat osobiście u koordynatora studiów II stopnia (mgr Małgorzata Antecka-Jaśkiewicz), w godzinach  dyżurów, maksymalnie przed rozpoczęciem zajęć w drugim tygodniu semestru. W uzasadnionych przypadkach zapis na lektorat jest możliwy przed rozpoczęciem czwartego tygodnia zajęć w semestrze, po uzyskaniu zgody Dyrektora CJPŁ.

5. Zapis na lektorat online składa się z kilku etapów. Po zalogowaniu się na platformę WIKAMP studenci w pierwszej kolejności wypełniają KWESTIONARIUSZ, w którym podają podstawowe dane (numer indeksu, wydział, kierunek etc.) oraz następnie rozwiązują TEST DIAGNOSTYCZNY, który umożliwi przydział do grupy na odpowiednim poziomie zaawansowania, nie niższym niż poziom B2 (wymagany do podjęcia zajęć po zakończeniu studiów I stopnia).

Lektorat na II stopniu studiów realizowany jest w wymiarze 45 godzin dla trybu stacjonarnego oraz 30 godzin dla trybu niestacjonarnego. Kończy się obowiązkowym zaliczeniem z OCENĄ na poziomie B2+. Nie ma możliwości realizacji lektoratu na niższym poziomie zaawansowania niż poziom B2+. Lektorat dla studentów na II stopniu studiów ma profil akademicko-zawodowy, w którym realizowane treści zawodowe dopasowane są do dyscyplin i studiowanych kierunków.

6. Po wypełnieniu kwestionariusza oraz rozwiązaniu testu diagnostycznego studenci zostają przydzieleni do grup lektoratowych. Przydziały do grup (wraz z nazwiskiem lektora oraz numerem sali) zostaje umieszczony na stronie internetowej CJ najpóźniej dzień przed rozpoczęciem zajęć. Listy papierowe z przydziałem do grup będą umieszczone do wiadomości studentów na tablicy ogłoszeń w holu głównym. 

7. Logując się na portal w celu zapisu na lektorat studenci deklarują swój status wybierając jedną z trzech opcji:

a/ zwolnienie z lektoratu - studenci wypełniają OBOWIĄZKOWY KWESTIONARIUSZ (wydział, kierunek oraz semestr studiów na II stopniu)
b/ zapis na lektorat - studenci wypełniają OBOWIĄZKOWY KWESTIONARIUSZ (wydział, kierunek oraz semestr studiów na II stopniu) oraz rozwiązują TEST DIAGNOSTYCZNY.
c/ zapis na inny język obcy - studenci wypełniają OBOWIĄZKOWY KWESTIONARIUSZ (wydział, kierunek oraz semestr studiów na II stopniu)

Test diagnostyczny rozwiązują tylko Ci studenci, którzy zapisują się na lektorat z j. angielskiego. Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć, studenci, którzy rozwiazali test online sprawdzają na stronie CJ PŁ przydział do grupy, nazwisko lektora oraz numer sali, w której odbywają się zajęcia.
Studenci zwolnieni z lektoratu wypełniają online tylko pierwszą część ZAPISÓW na platformie WIKAMP PORT, w której wpisują podstawę zwolnienia. Następnie potwierdzają OSOBIŚCIE ocenę u prowadzącego grupy, do której zostali przypisani, okazując stosowne dokumenty na dyżurze w ciągu dwóch pierwszych tygodni zajęć. Dokumenty przesłane mailowo nie będą honorowane.

UWAGA!!! Rozwiązanie TYLKO testu diagnostycznego, bez wypełnienia kwestionariusza nie oznacza zapisu do grupy.

 

INSTRUKCJA ZAPISU ONLINE

POSIADASZ HASŁO DO PORTALU WIKAMP

1. Zaloguj się na platformę WIKAMP Twojego wydziału.
2. W zakładce „Wirtualne Wydziały” przełącz się na „Port”
3. Wybierz kafelek „Centrum Językowe” –„Zapisy na lektorat językowy” a następnie przedmiot "Zapisy na lektorat językowy studia II stopnia".
4. Zarejestruj się w przedmiocie i potwierdź zapoznanie z klauzulą RODO.
5. Rozwiąż test diagnostyczny.
6. Wypełnij krótki kwestionariusz (niezbędny do aktywowania ZAPISU)
7. W razie problemów zwróć się do administratora przedmiotu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

NIE POSIADASZ HASŁA DO PORTALU WIKAMP

1. Wejdź na stronę port.edu.p.lodz.pl i wybierz przycisk "Zaloguj"
2. Utwórz nowe konto na portalu port.edu.p.lodz.pl zgodnie z przedstawioną tam instrukcją
3. Po zalogowaniu się na nowo utworzone konto wybierz kafelek „Centrum Językowe” –„Zapisy na lektorat językowy” a następnie przedmiot "Zapisy na lektorat językowy studia II stopnia".
4. Zarejestruj się w przedmiocie i potwierdź zapoznanie z klauzulą RODO.
5. Rozwiąż test diagnostyczny.
6. Wypełnij krótki kwestionariusz (niezbędny do aktywowania ZAPISU)
7. W razie problemów zwróć się do administratora przedmiotu (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Koordynator studiów II stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne)  - mgr Małgorzata Antecka-Jaśkiewicz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Podanie doDyrektora CJPŁ.

Tags:
Lektor High-Tech       LangTech
Ta witryna korzysta z plików cookie, aby podnieść komfort jej przeglądania
Polityka prywatności
Ok