Informacje dotyczące organizacji I etapu Olimpiady LangTECH

W dniu 15 października 2019 punktualnie o godz. 9:00 uczniowie Państwa szkół napiszą I etap Olimpiady LangTech 2019.

Poniżej chcielibyśmy przekazać kilka informacji dotyczących postępowania po zakończeniu etapu szkolnego.

1/ W dniu 15.10.2019 o godz. 12:00 na stronie Olimpiady zostanie opublikowany klucz do zadań. Zakładka LANGTECH2019 - KLUCZ ODPOWIEDZI.

2/ Nauczyciele proszeni są o sprawdzenie prac swoich uczniów wg. podanego klucza. Przyznajemy tylko pełne punkty za poprawnie wykonane zadania.

3/ Po sprawdzeniu prac nauczyciele wypełniają protokół elektroniczny na stronie Olimpiady - do piątku 18.10.2019 do godziny 18:00. Zakładka LANGTECH2019 - PROTOKÓŁ I ETAPU OLIMPIADY LANGTECH. W protokole należy wpisać:

a/ nazwę szkoły, miejscowość
b/  podać listę WSZYSTKICH uczestników I etapu Olimpiady w Państwa placówce wraz z ilością punktów. Do formularza wpisują Państwo imię, nazwisko ucznia oraz ilość punktów (np. Jan Olimpiadowy 50). Prosimy, aby wpisywali Państwo dane uczniów w oddzielnych wierszach, wciskając klawisz ENTER po wpisaniu ilości punktów. danego ucznia. Można też wkleić gotową listę np. z pliku .doc.
c/ imię, nazwisko osoby wypełniającej protokół wraz z numerem telefonu
d/ adres do korespondencji
e/ adres e-mail wypełniającego protokół
f/ dodatkowe informacje (jeśli zajdzie taka konieczność)

4/ Po wysłaniu protokołu elektronicznego I etapu Olimpiady LangTech2019 nauczyciel/ -e proszeni są o odesłanie WSZYSTKICH sprawdzonych prac na adres organizatora Olimpiady wraz z wypełnionym i podpisanym przez uczniów/ lub ich opiekunów oświadczenia RODO (zgody na wykorzystanie danych osobowych oraz wizerunku - niezbędny podpis we wszystkich trzech punktach):

Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej
Al. Politechniki 12, 90-924 Łódź
z dopiskiem Olimpiada Językowa dla Szkół Średnich LangTech2019

5/ 25 października 2019 (piątek) - Organizator Olimpiady opublikuje na stronie internetowej listę uczniów zakwalifikowanych do II etapu Olimpiady LangTech 2019. Lista uczniów będzie zawierała imię oraz nazwisko zakwalifikowanych do II etapu, w związku z tym prosimy o dołączeniu podpisanych oświadczeń RODO do pisemnych prac uczniów, które nadeślą Państwo do CJPŁ po I etapie Olimpiady.

Etap II Olimpiady LangTech (finałowy) odbędzie się 9 listopada 2019 (sobota) o godz. 10:00 na terenie Centrum Językowego PŁ. Szczegóły opublikujemy w kolejnych komunikatach.

 

Lektor High-Tech       LangTech
Ta witryna korzysta z plików cookie, aby podnieść komfort jej przeglądania.