Cel olimpiady

Celem Olimpiady LangTech jest rozwijanie pasji i kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej poprzez:
- budzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowań językiem angielskim;
- rozszerzenie zakresu i podniesienie poziomu wiedzy z zakresu języka technicznego;
- stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom – warunków twórczej pracy z młodzieżą;
- umożliwienie uczniom możliwości odnoszenia sukcesów na poziomie lokalnym i regionalnym przez upowszechnianie udziału młodzieży w kolejnym etapie Olimpiady;
- prowadzenie działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych;
- lepsze przygotowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia w szkołach wyższych;
- rozszerzenie współdziałania nauczycieli akademickich z nauczycielami szkół ponadgimnazjalnych w procesie kształcenia i wychowania młodzieży uzdolnionej;
- doskonalenie form i metod pracy nauczycieli z młodzieżą uzdolnioną.

Lektor High-Tech       LangTech

Please publish modules in offcanvas position.

Ta witryna korzysta z plików cookie, aby podnieść komfort jej przeglądania.