Test BULATS

Czym jest BULATS?

BULATS to profesjonalny test językowy opracowany przez: University of Cambridge ESOL Examinations, Alliance Française, Goethe-Institut oraz Universidad de Salamanca. Jest dostępny w czterech wersjach językowych: angielskiej, niemieckiej, francuskiej i hiszpańskiej. BULATS sprawdza znajomość języka używanego w środowisku pracy. Wykorzystywany jest w celu badania kompetencji językowych, monitorowania postępów w nauce i wytyczania ścieżek rozwoju. Wyniki prezentowane są w formie indywidualnego raportu, opisującego konkretne umiejętności. Poziom znajomości języka przedstawiony jest w skali Rady Europy. Raport jest ważny bezterminowo i zawiera informacje ułatwiające interpretację wyników.

 

Zakres testu

  • język środowiska pracy,  obejmuje m.in.: zarządzanie i marketing, podróże służbowe, obsługę klienta, planowanie strategiczne, raporty,  rozmowy telefoniczne i  prezentacje
  • zadania polegają  na praktycznym wykorzystaniu języka w sytuacjach  napotykanych na co dzień w pracy, takich jak: zapisanie wiadomości, przeprowadzenie prezentacji, przeczytanie ze zrozumieniem  artykułu o tematyce biznesowej,  napisanie raportu itd.
  • sprawdza wszystkie umiejętności językowe (w zależności, które komponenty kandydat wybierze): ogólną znajomość języka, czytanie, rozumienie ze słuchu (jeden test), mówienie (dodatkowy komponent), pisanie (dodatkowy komponent)

Forma testu

THE ONLINE TEST
trwa ok. 80 minut, ma formułę adaptacyjną, w której poziom trudności pytań dostosowuje się do odpowiedzi kandydata, dzięki czemu słuchacz nie wykonuje zadań odbiegających od jego poziomu. Test ocenia umiejętność czytania i rozumienia ze słuchu (każdy kandydat ma słuchawki umożliwiające regulację głośności i podniesienie jakości słuchania). Wynik dostępny jest bezpośrednio po wykonaniu testu.

THE STANDARD TEST
trwa 110 minut, sprawdza umiejętność czytania i rozumienia ze słuchu oraz znajomość słownictwa i struktur gramatycznych. Jest odpowiednikiem testu online, ale pisany jest w formie papierowej i sprawdza znajomość języka kandydata poprzez wszystkie poziomy, dlatego też trwa dłużej.

Lektor High-Tech       LangTech
Ta witryna korzysta z plików cookie, aby podnieść komfort jej przeglądania.