I etap olimpiady LangTech

Eliminacje Olimpiady LangTech przebiegają dwuetapowo:

I etap – wewnątrzszkolny - w placówce macierzystej ucznia

II etap - finałowy - w siedzibie Centrum Językowego Politechniki Łódzkiej.

Uczestnicy Olimpiady LangTech przygotowują się samodzielnie do eliminacji wszystkich etapów korzystając z opieki szkoły i pomocy nauczyciela w ukierunkowaniu pracy. Ilość uczestników I etapu jest nieograniczona i swój akces do udziału w olimpiadzie może zgłosić każdy uczeń. I etap Olimpiady polega na rozwiązaniu przez ucznia testu leksykalno-gramatycznego, który jest następnie sprawdzany przez nauczyciela w/g klucza dostarczonego wraz z testem przez Komitet Organizacyjny. Po otrzymaniu wyników, Komitet Organizacyjny Olimpiady LangTech ustala listę uczestników dopuszczonych do II etapu olimpiady. Następnie szkoły zostają poinformowane mailowo o dokładnym miejscu i czasie II etapu.

Zakres trudności Olimpiady LangTech
ETAP I – wewnątrzszkolny – angielski ogólny (General English) oparty na treściach programowych języka angielskiego realizowanych w szkole średniej (matura rozszerzona); dodatkowo zalecamy pracę z następującymi pozycjami do gramatyki i słownictwa. Patrz Wykaz podręczników z zakresu języka ogólnego.

Struktura testu - 70 pkt.
PART I.
Task 1 – Listening Comprehension (Multiple Choice/ T/F/ Gap Filling) - 5 pkt.
Task 2 – Listening Comprehension (Multiple Choice/ T/F/ Gap Filling) - 5 pkt.
PART II.
Task 3 - Reading Comprehension (Multiple Choice/T/F/ Gap Filling) - 10 pkt.
PART III
TAsk 4 - Grammar and Vocabulary (prepositions) - 5 pkt.
Task 5 - Grammar and Vocabulary (gap filling) - 10 pkt.
Task 6 - Grammar and Vocabulary (multiple choice)  - 10 pkt.
Task 7 - Grammar and Vocabulary (word formation) - 15 pkt.
Task 9 – Grammar and Vocabulary (transformations) - 10 pkt.

Lektor High-Tech       LangTech
Ta witryna korzysta z plików cookie, aby podnieść komfort jej przeglądania.