II etap olimpiady LangTech

Po otrzymaniu wyników I etapu, Komitet Organizacyjny Olimpiady LangTech ustali listę uczestników dopuszczonych do II etapu olimpiady. Następnie szkoły zostaną poinformowane mailowo o dokładnym miejscu i czasie realizacji II etapu.

II etap Olimpiady LangTech odbędzie się w siedzibie Centrum Językowego Politechniki Łódzkiej. Szkoły zostaną powiadomione mailowo o dokładnej lokalizacji wydarzenia. Uczniowie wraz z opiekunami na własny koszt stawiają się na miejsce olimpiady. Test II etapu LangTech, podobnie jak w I etapie będzie miał formę pisemną, ale zostanie rozbudowany o część techniczną, opartą na załączonej bibliografii.

Wyniki końcowe zostaną ogłoszone jeszcze tego samego dnia w trakcie uroczystej gali olimpiady LangTech, podczas której zostaną też wręczone uczestnikom dyplomy oraz nagrody ufundowane przez naszych sponsorów. Po zakończeniu olimpiady oficjalne wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej olimpiady.

ETAP II – finałowy – angielski ogólny z elementami technicznymi

W roku szkolnym 2019/2020 Olimpiada LangTech w II etapie zostanie rozszerzona o słownictwo z zakresu wymiarowania (Measurements). Prosimy o zapoznanie się z wykazem podreczników z zakresu j. technicznego.

* Struktura testu - 100 pkt.
PART I.
Task 1 – Listening Comprehension (Multiple Choice/ T/F/ Gap Filling) - 10 pkt.
Task 2 – Listening Comprehension (Multiple Choice/ T/F/ Gap Filling) - 10 pkt.
PART II.
Task 3 - Reading Comprehension (Multiple Choice/T/F/ Gap Filling) - 10 pkt.
Task 4 – Reading Comprehension (Multiple Choice/T/F/ Gap Filling) - 10 pkt.
PART III
Task 5 - Grammar and Vocabulary (Multiple choice) - 10 pkt.
Task 6 - Grammar and Vocabulary (Transformations) - 10 pkt.
Task 7 - Grammar and Vocabulary (Word formation) - 10 pkt.
Task 8 - Grammar and Vocabulary (Gap Filling) - 10 pkt.
PART IV
Task 9 - Technical Vocabulary (Multiply choice) - 10 pkt.
Task 10 -Technical Vocabulary (Word formation) - 10 pkt.

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany rodzaju ćwiczeń i przypisania im liczby  punktów do zdobycia. W przypadku gdy uczniowie zdobędą taką samą liczbę punktów w etapie finałowym o przyznaniu im miejsca w finale decyduje liczba punktów za zadania z treści technicznych.

Lektor High-Tech       LangTech
Ta witryna korzysta z plików cookie, aby podnieść komfort jej przeglądania.