Terminarz

październik 2018 -powołanie Komitetu organizacyjnego I Olimpiady LangTech 2019 - rozpoczęcie prac

styczeń 2019 - kontakt ze sponsorami, patronami oraz mediami w celu objęcia patronatu nad Olimpiadą; prace nad treściami merytorycznymi i opracowanie testów do I i II etapu Olimpiady LangTech

maj-czerwiec 2019 - wysyłka zaproszeń do szkół, wyznaczenie osób koordynujących w danych placówkach

do 30 czerwca 2019 - deklaracje placówek o przystąpieniu do I Olimpiady LangTech 2019 - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

do 30 września 2019 - ponowny kontakt organizatora ze szkołami - przekazanie szczegółów dotyczących I Olimpiady LangTech 2019

15 października 2019 (wtorek) - I etap Olimpiady LangTech 2019 - etap wewnątrzszkolny (w placówkach macierzystych uczniów) godz. 09:00-10:30 (czas trwania testu 90 min.)

18 października 2019 (piątek) - odesłanie do organizatora protokołu etapu wewnątrzszkolnego

25 października 2019 (piątek) - publikacja listy uczniów zakwalifikowanych do II etapu I Olimpiady LangTech 2019

9 listopada 2019 (sobota) - II etap Olimpiady LangTech 2019 - etap finałowy - na terenie Centrum Językowego Politechniki Łodzkiej. Wkrótce poinformujemy o dokładnym rozkładzie finałowego etapu Olimpiady.

Lektor High-Tech       LangTech
Ta witryna korzysta z plików cookie, aby podnieść komfort jej przeglądania.