Dzięki środkom z projektu "Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej - edycja II" kolejna grupa 5 pracowników Centrum Językowego PŁ wzięła udział w kursie BETTER TESTING AND ASSESSMENT, który odbywał się w Londynie w dniach 22 – 26.07.2019. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwa wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

W dniu 25 lipca 2019 uroczyście pożegnaliśmy i podziękowaliśmy pani mgr Qu Aimei za zaangażowanie i pracę w naszym Centrum Językowym. Mgr Qu Aimei spędziła z nami dwa lata, podczas których dała się poznać jako ciepła, uśmiechnięta i życzliwa osoba. Prowadziła u nas kursy j. chińskiego zarówno dla studentów jak i pracowników Politechniki Łódzkiej. W dniu dzisiejszym spotkaliśmy się z nią aby podziękować jej za wspólnie spędzone chwile i powspominać konstruktywnie spędzony czas od momentu jak powitaliśmy ją po raz pierwszy dwa lata temu, na lotnisku w Warszawie.

W dniach 14-20 lipca br. dzięki środkom z projektu "Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej - edycja II" grupa 9 pracowników dydaktycznych naszego Centrum Językowego odbyła tygodniowe szkolenie w Londynie DEVELOPING MATERIALS dedykowane tworzeniu nowoczesnych materiałów dydaktycznych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwa wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Z dumą przypominamy o sukcesie studenta IFE pana Emiliana Gałązki, który zajął 3 miejsce na XX Olimpiadzie Języka Angielskiego dla Studentów Wyższych Uczelni Technicznych. 9 lipca 2019 pan Emilian odebrał nagrodę ufundowaną przez panią Dyrektor Centrum Językowego dr Magdalenę Nowacką oraz panią Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej dr inż. Dorotę Piotrowską.

Tags: , ,
Lektor High-Tech       LangTech
Ta witryna korzysta z plików cookie, aby podnieść komfort jej przeglądania.
Dalsze informacje Ok