Kurs dla pracowników Centrum Językowego PŁ - Developing Materials Londyn 2019

W dniach 14-20 lipca br. dzięki środkom z projektu "Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej - edycja II" grupa 9 pracowników dydaktycznych naszego Centrum Językowego odbyła tygodniowe szkolenie w Londynie DEVELOPING MATERIALS dedykowane tworzeniu nowoczesnych materiałów dydaktycznych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwa wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Szkolenie w Londynie poprowadzili Hugh Dellar oraz Andrew Walkley z instytutu szkoleniowego Lexical Lab - doświadczeni nauczyciele, trenerzy oraz autorzy znanych nauczycielom i uczniom pozycji takich jak Teaching Lexically, Outcomes, Outcomes Second Edition, Innovations, Perspectives. Zajęcia odbyły się w London Metropolitan University i w sumie objęły ponad 21 godzin dydaktycznych w trakcie których zapoznano nas z podstawowymi założeniami tworzenia poprawnych, skutecznych i interesujących dla słuchaczy materiałów szkoleniowych. Zapoznaliśmy się z uwagami trenerów jak wytyczać cele i założenia tworzonego przez nas kursu mając na uwadze efekty kształcenia oraz wszystkie sprawności językowe. Dowiedzieliśmy się jak dobierać ćwiczenia leksykalne oraz gramatyczne do poziomu, wieku oraz zainteresowań słuchaczy, jak skutecznie formułować polecenia do ćwiczeń i zadań tak, aby były dla studentów zrozumiałe i czytelne oraz jak dobierać materiały wizualne, grafikę i video oraz nagrania z uwzględnieniem praw autorskich i ich dopasowania do naszych oczekiwań i założeń tworzonego przez nas kursu. Całość szkolenia miała formę warsztatów w których nasi trenerzy Andrew i Hugh oprócz cennych porad, uwag i komentarzy na temat naszych własnych materiałów umożliwili nam również stworzenie  ćwiczeń autorskich w trakcie zajęć oraz zadań domowych. W trakcie szkolenia mieliśmy też możliwość wymienić się cennymi uwagami i spostrzeżeniami z innymi uczestnikami kursu wśród których byli nauczyciele j. angielskiego z takich krajów jak Hiszpania, Austria, Rosja, Ukraina, Białoruś a nawet z odległej Brazylii.

To wielokulturowe doświadczenie pozwoliło nam spojrzeć na proces tworzenia materiałów w globalny i uniwersalny sposób. Zdobyta w trakcie szkolenia wiedza i nowe umiejętności pozwoliły nam krytycznie spojrzeć na własny warsztat pracy i z pewnością zaowocują nową jakością tworzonych materiałów dydaktycznych i szkoleniowych dla studentów i pracowników PŁ.

Zapraszamy do zapoznania się z krótką fotorelacją z naszego kursu jednocześnie polecając go innym nauczycielom, którzy chcą poszerzyć i rozwinąć swój obecny warsztat pracy.

Więcej o Lexical Lab  oraz na Facebook Lexical Lab

Więcej o kursie Developing Materials

Wiecej o projekcie "Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej - edycja II"

ZPUII LOGO

20190723 084050 Projekt "Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej - edycja II" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lektor High-Tech       LangTech
Ta witryna korzysta z plików cookie, aby podnieść komfort jej przeglądania.