Erasmus+ Teacher mobility - Germanista z Państwowego Uniwersytetu Smoleńskiego w CJ PŁ

W dniach 4-8 listopada 2019 gościmy w naszym Centrum Językowym wykładowcę języka niemieckiego pana dr Romana Beliutina, kierownika katedry j. niemieckiego, na Wydziale Filologicznym Państwowego Uniwersytetu Smoleńskiego w Rosji. Dr Beliutin bierze udział w wymianie kadry naukowej i akademickiej Państwowego Uniwersytetu Smoleńskiego oraz Politechniki Łódzkiej w ramach mobilności w programie Erasmus+.

W trakcie swojego pobytu pan dr Beliutin oprócz obserwacji zajęć języka niemieckiego, prowadzi też zajęcia w naszych grupach lektoratowych na różnych poziomach zaawansowania zarówno na I, jak i II stopniu studiów. Nasze koleżanki germanistki mgr Danuta Król-Stogidis, mgr Dominika Gola, mgr Irena Olejnik oraz mgr Anna Badura przyjmują kolegę z Uniwersytetu Smoleńskiego na swoich zajęciach oraz same obserwują gościa w roli nauczyciela. Wizyta germanisty jest dla nas świetną okazją do wymiany dobrych praktyk i doświadczeń oraz stwarza studentom wiele możliwości do poznania warsztatu pracy nauczyciela akademickiego z uczelni partnerskiej. Pobyt pana dr Beliutina zakończymy w piątek wspólną sesja w trakcie której podsumujemy nasze działania i podzielimy się swoimi spostrzeżeniami oraz uwagami na temat różnorodności i podobieństw naszych kultur oraz technik i metod nauczania i uczenia się języka obcego.

Lektor High-Tech       LangTech
Ta witryna korzysta z plików cookie, aby podnieść komfort jej przeglądania.