Politechnika Łódzka realizuje projekt Mistrzowie Dydaktyki finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój w ramach działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa. Ponieważ projekt okazał się sukcesem, PŁ otrzymała zgodę na dofinansowanie jego II edycji. Celem inicjatywy Mistrzowie Dydaktyki jest podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania innowacyjnych metod dydaktycznych.

Zapraszamy na kolejną edycję BEZPŁATNEGO certyfikowanego kursu z języka angielskiego na poziomie B2/C1 kończącego się licencjonowanym egzaminem TELC dualny.
Kurs jest skierowany do studentów/studentek Politechniki Łódzkiej, wszystkich kierunków czterech ostatnich semestrów studiów I stopnia oraz dla studentów studiów II stopnia, po ukończonym lektoracie z pozytywną oceną z egzaminu certyfikacyjnego na poziomie B2. Aktualnie uruchomione będą 2 grupy po 12 osób każda. Kurs trwa rok akademicki i obejmuje 90 godzin dydaktycznych dla każdej grupy.

Lektor High-Tech       LangTech
Ta witryna korzysta z plików cookie, aby podnieść komfort jej przeglądania.