Zapraszamy do udziału w pierwszej edycji BEZPŁATNEGO, certyfikowanego kursu z języka angielskiego technicznego na poziomie B2, kończącego się licencjonowanym egzaminem TELC English B2 Technical.
Kurs jest skierowany do studentów/studentek Politechniki Łódzkiej, wszystkich kierunków czterech ostatnich semestrów studiów I stopnia oraz dla studentów studiów II stopnia, po ukończonym lektoracie z pozytywną oceną z egzaminu certyfikacyjnego na poziomie B2. Aktualnie uruchomione będą 2 grupy po 12 osób każda. Kurs trwa rok akademicki i obejmuje 90 godzin dydaktycznych dla każdej grupy.

W dniach 13-14 września 2019 Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej było organizatorem II edycji międzynarodowej konferencji dla nauczycieli i metodyków nauczania języków obcych WYKORZYSTANIE E-LEARNINGU I NOWYCH TECHNOLOGII W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH pod honorowym patronatem JM Rektora PŁ, Centrum E-Learningu PŁ oraz Stowarzyszenia SERMO LEKTOR HIGH-TECH 2019. W trakcie tego dwudniowego wydarzenia Centrum Językowe PŁ gościło niemalże 140 uczestników. Zorganizowaliśmy 6 sesji plenarnych oraz 30 warsztatowych, w których prelegentami byli wybitni specjaliści, metodycy i doświadczeni nauczyciele z pasją.

Dzięki współpracy z firmą BROWIN Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej zyskało komfortową i przyjazną przestrzeń, dzięki której od nowego roku akademickiego 2019/2020 przerwy w oczekiwaniu na lektorat będą przyjemniejsze. Zestaw mebli oraz ciekawa aranżacja ścian nawiązuje do naszej działalności, która skupia się na poszerzaniu i zdobywaniu wiedzy oraz umiejętności komunikacji we współczesnym świecie nie tylko w trakcie podróży, ale również w środowisku naukowym i podczas rozwoju ścieżki zawodowej.

Dziękujemy serdecznie firmie BROWIN!

Doświadczeni lektorzy języka angielskiego pilnie poszukiwani!
W związku z nowymi projektami językowymi realizowanymi w roku akademickim 2019/2020 Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej poszukuje doświadczonych lektorów języka angielskiego. Oferujemy umowę o pracę, a również umowę cywilno-prawną, pakiet szkoleń oraz gwarantujemy rozwój ścieżki kariery zawodowej w stabilnej instytucji, wśród doświadczonej kadry akademickiej.

Dzięki środkom z projektu "Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej - edycja II" kolejna grupa 5 pracowników Centrum Językowego PŁ wzięła udział w kursie BETTER TESTING AND ASSESSMENT, który odbywał się w Londynie w dniach 22 – 26.07.2019. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwa wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

W dniu 25 lipca 2019 uroczyście pożegnaliśmy i podziękowaliśmy pani mgr Qu Aimei za zaangażowanie i pracę w naszym Centrum Językowym. Mgr Qu Aimei spędziła z nami dwa lata, podczas których dała się poznać jako ciepła, uśmiechnięta i życzliwa osoba. Prowadziła u nas kursy j. chińskiego zarówno dla studentów jak i pracowników Politechniki Łódzkiej. W dniu dzisiejszym spotkaliśmy się z nią aby podziękować jej za wspólnie spędzone chwile i powspominać konstruktywnie spędzony czas od momentu jak powitaliśmy ją po raz pierwszy dwa lata temu, na lotnisku w Warszawie.

Lektor High-Tech       LangTech
Ta witryna korzysta z plików cookie, aby podnieść komfort jej przeglądania.