Decyzja KO Konferencji Lektor HT 2022 dot. zaakceptowanych wystąpień

Szanowni Państwo,

W dn. 8 lipca 2022, Komitet Organizacyjny Konferencji Lektor High-Tech 2022 ostatecznie wybrał i zatwierdził listę zgłoszonych wystąpień. Prelegenci, których tematy i streszczenia nie zostały przyjęte, a którzy w międzyczasie uiścili opłatę rejestracyjną, otrzymają zwrot zapłaconej kwoty na konto bankowe z którego wpłynęła wniesiona opłata.

Wkrótce na stronie internetowej konferencji w zakładce PRELEGENCI opublikujemy sylwetki wszystkich uczestników czynnych. Zgodnie z prośbą przesłaną do Państwa w mailu w dniu wczorajszym, prosimy prelegentów o niezwłoczne dosłanie aktualnego zdjęcia.

Do zobaczenia w Łodzi 10 września 2022

Komitet Organizacyjny Konferencji Lektor HT 2022

 

Lektor High-Tech       Olimpiada
Ta witryna korzysta z plików cookie, aby podnieść komfort jej przeglądania oraz usług analityki internetowej Google Analytics i Microsoft Clarity. Zobacz Polityka prywatności
Ok