Lektor High-Tech 2024

Where AI and Creativity Converge, New Ideas Emerge!

Rob HowardRob Howard

IATEFL POLAND

Rob Howard is the owner of Online Language Center and Business Language Training Institute, EFLtalks founder, a teacher, trainer, Neurolanguage coach®, writer on business English, entrepreneurship, one-to-one, and online teaching. He is the IATEFL Poland vice-president, IATEFL BESIG Joint Coordinator, a Gallery Teachers Masterclass presenter, iTDi TOEFL trainer, and Independent Authors & Publishers co-founder.

Stop Listening to AI “Experts” and Become One

The talk challenges the reliance on AI "experts" and promotes self-education in AI. It advocates for critical thinking and hands-on experience to demystify AI, empowering individuals to innovate and make informed decisions. The focus is on fostering a proactive learning culture to navigate and shape the AI-driven future. The talk aims to prepare attendees for a future where AI integration is inevitable but also equips individuals with the knowledge and tools to survive an AI-driven future.
 

Anna Gutkowska-ZającAnna Gutkowska-Zając

ETS Global

Anna Gutkowska-Zając, Regional Director, ETS Global

Keeping Up with the Times: Writing in the Digital Age​ - TOEFL iBT Test

In the digital age, the use of technology, and our dependence on it, is increasing in every aspect of life. Education is one of the areas where this trend is most clearly visible. An almost overnight switch to online education changed the way we communicate in academic contexts. The format of instruction has changed and so have the tasks that students perform. Consequently, language assessment tasks need to be redesigned to not only make them more efficient and accessible online, but also to reflect the way communication occurs in the modern, post-pandemic educational settings, which are now often fully online, hybrid or even "HyFlex".
In this session, we will take a closer look at the “Writing for an Academic Discussion" task, which recently replaced the independent task (often referred to as “essay”) on the TOEFL iBT Test. We will discuss the rationale for the change, the features of the new task and present the research results which compare the effectiveness of both the old tasks.
 

Mariola HejdukMariola Hejduk

Centrum Językowe PŁ

P. o. dyrektor mgr Mariola Hejduk, rozpoczęła swoją karierę jako nauczycielka języka angielskiego w 2011 roku po ukończeniu studiów magisterskich na Uniwersytecie w Sunderlandzie w północnej Anglii, gdzie uzyskała tytuł MA TESOL z wyróżnieniem. Posiada także ukończone studia podyplomowe z zakresu nauczania na Uniwersytecie Teesside oraz podyplomowe studia tłumaczeń specjalistycznych na Uniwersytecie Łódzkim. Od początku swojej kariery pracowała głównie z dorosłymi w kontekście nauki przez całe życie, m.in. w Hartlepool College of Further Education oraz Middlesbrough Community Learning w północnej Anglii; oraz na poziomie akademickim na Uniwersytecie w Sunderlandzie, gdzie prowadziła nie tylko kursy języka angielskiego akademickiego dla obcokrajowców, ale również zajęcia z metodyki nauczania języka angielskiego oraz była promotorką prac licencjackich i magisterskich. Z Centrum Językowym Politechniki Łódzkiej jest związana od 6 lat. Jest entuzjastką wykorzystywania technologii w procesie nauczania w celu zwiększenia jego efektywności.

Rozterki edukatora: czy praca domowa ma sens? Spojrzenie wielkoformatowe

Jednym z postulatów politycznych w ostatnich wyborach parlamentarnych było zniesienie prac domowych w szkołach podstawowych, pozostawiając ich obowiązkowy charakter jedynie w placówkach ponadpodstawowych. Czy decyzja polityków była słuszna? Czy problem tkwi w samej idei pracy domowej, czy w sposobie jej realizowana i egzekwowania w placówkach edukacyjnych? A może powinniśmy porzucić złe skojarzenia związane z pojęciem praca domowa i zastąpić je bardziej adekwatnym- praca własna? W niniejszej prezentacji dokonamy analizy argumentów polityków oraz zastanowimy się nad ich trafnością. Następnie skupimy się na cechach efektywnej pracy własnej oraz na korzyściach, jakie może przynieść ona uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz studentom szkół wyższych. Zastanowimy się jak sztuczna inteligencja, a w szczególności Chat GPT, zmienia obraz edukacji i jakie działania powinniśmy podjąć w związku z pojawieniem się tak rewolucyjnego narzędzia w odniesieniu do pracy własnej. Na zakończenie, przeanalizujemy jak praca własna wpisuje się w koncepcję uczenia się przez całe życie i dlaczego jest nieodzowna niezależnie od etapu edukacji.
 

Magdalena BubulaMagdalena Bubula

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Mgr filologii angielskiej, mgr historii, inżynier informatyki, studia podyplomowe w zakresie: informatyka, kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, egzaminator maturalny z języka angielskiego. Nauczyciel  konsultant ds. języków obcych, edukacji historycznej i obywatelskiej oraz informatyki Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Ośrodek w Nowym Sączu

W jakim języku mówi sztuczna inteligencja? Narzędzia i pomoce dydaktyczne w nauczaniu języków obcych

W ramach prelekcji omówiony zostanie cykl szkoleniowy „AI Ekspres. Podróż do przyszłości edukacji” autorstwa nauczycieli konsultantów Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Magdaleny Bubuli i Arkadiusza Nalepki. Cykl poświęcony jest wykorzystaniu Sztucznej inteligencji w edukacji. Prelekcja w sposób szczególny uwzględniać będzie nauczanie języków obcych w kontekście wpierania procesu samodzielnego uczenia się uczniów, narzędzi pomocnych w tworzeniu materiałów dydaktycznych oraz analizy prac uczniowskich z pomocą asystenta AI.
 

Magdalena Kaleta-KuzińskaMagdalena Kaleta-Kuzińska

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Asystent w SJO Politechniki Bydgoskiej. Lektor języka angielskiego
specjalistycznego i członek zespołu "AI w edukacji" Grupy UWSB Merito. Prowadzi zajęcia z dydaktyki języków obcych na Akademii Kujawsko-pomorskiej. Publikuje artykuły metodyczne skierowane do nauczycieli języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Interesuje się wykorzystaniem nowoczesnych technologii w edukacji.

Avatars and QR Codes Engaging Students in Learning English for Special Purposes

Avatars and QR codes may become tools to create personalized, engaging, and interactive learning experiences that align with our Students' digital nativity and demand for visual and interactive content. My presentation will focus on integrating new technologies into the ESP curriculum, basing on own experience in teaching Students of Design Major at the Bydgoszcz University of Science and Technology.
 

Agnieszka Rogaczewska-GranatowskaAgnieszka Rogaczewska-Granatowska

Centrum Językowe PŁ

Absolwentka wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie asystent w grupie lektorów w Centrum Językowym Politechniki Łódzkiej. Pracowała w Katedrze Języka i Kultury Hiszpańskiej w Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych w Łodzi. Doświadczenie zdobywała dzięki współpracy z Universidad de Extremadura w Hiszpanii. Jest międzynarodowym egzaminatorem języka hiszpańskiego Instytutu Cervantesa. Absolwentka studiów podyplomowych: Coaching i tutoring w edukacji. Miłośniczka nauczania języka z elementami kultury przy pomocy nowych technologii.

Zajęcia spinningowe – kilka ćwiczeń na wzmocnienie formy

W dobie dzisiejszego postępu i wszechobecności sztucznej inteligencji zarówno nauczyciel jak i uczeń czują się przytłoczeni ilością i różnorodnością aplikacji językowych lub tych, które mają pomóc w tworzeniu efektywnych lekcji. Jak w tym świecie pracować z uczniem, który ma dostęp praktycznie do wszystkich treści, tak aby zmotywować go do samodzielnej pracy? A gdyby tak wykorzystać przestrzeń cyfrową, która daje nam tyle możliwości i stworzyć zaskakujące aktywności o których istnieniu już zapomnieliśmy? W lekcji pokazowej (lub podczas warsztatu), którą chciałabym przeprowadzić, pragnę pokazać jak „stara szkoła” może współpracować z „nową”. Przedstawię kilka różnych form ćwiczeń wyjętych z „oldschoolowej” szafy, które zaskakują ucznia bowiem wychodzą ze świata cyfrowego do rzeczywistego. Pokażę również z jakiego programu korzystać aby stworzyć dla uczniów niepowtarzalne, zaskakujące i atrakcyjne materiały. Moje propozycje będą dotyczyły gramatyki, słownictwa i wymowy.
 

Lektor HT

Karolina Kasperska

British Council
Enthusiastic English and German educator focused on enhancing the quality of education through innovative projects. With extensive experience in organisational and project management, I’ve successfully coordinated multiple Erasmus+ and European Social Fund initiatives. I excel in mentoring teachers, aiding their professional development, and sharing my expertise at conferences and through publications. My specialisations include teacher training, English Language Teaching, and contributing to initiatives related to Education in Emergencies. I’m also keenly interested in the latest research on ELT, covering all aspects such as the use of technologies, the skills of English users, and the needs of English teachers. Always eager to connect with fellow educators and professionals who are passionate about making a positive impact in education.

Artificial intelligence and English language teaching: Preparing for the future

How is artificial intelligence being used for English language teaching and learning in education systems globally? What are the opportunities, issues, and challenges it presents? My presentation will investigate the current state of research evidence and key stakeholder opinions on the use of AI in ELT, as well as the findings from a first-of-its-kind systematic review that uncovers current trends. This includes how AI is being used, where the research is geographically concentrated, and which learner populations are involved. Additionally, I will discuss the results of a global survey of 1,348 English language teachers and the key themes that emerged from 19 interviews with practitioners and decision-makers, ranging from teachers to government representatives, researchers from higher education, representatives of private language schools, and experts in the ELT and EdTech sectors. Through this publication, the British Council aims to represent a multiplicity of voices in the conversation on AI in ELT and its future in our field.
 

Lektor HT

Agnieszka Świca

Centrum Językowe PŁ / Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego

Prezeska Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego uhonorowana Brązowym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Nauczycielka dyplomowana z 26-letnim doświadczeniem zawodowym będąca przede wszystkim praktykiem, pracuje jako nauczycielka języka niemieckiego zarówno w szkole podstawowej jak i liceum oraz lektorka w Łodzi. Długoletnia egzaminatorka maturalna, pomysłodawczyni i główna koordynatorka ogólnopolskiego konkursu dla młodzieży szkół ponadpodstawowych "Turbolandeskunde". Ekspertka wydawnictwa PWN, multiplikatorka programu DeutschPlus w Goethe Institut, organizatorka polsko-niemieckich wymian, wycieczek oraz projektów językowych.

Efektywnie, ale z przyjemnością, tradycyjnie, lecz z nowoczesnością za pan brat

Podczas warsztatów przedstawię kilka metod pracy, które aktywizują uczących się do mówienia i współdziałania. Zdradzę kilka moich tajemnic, jak: uczyć tradycyjnie, ale i nowocześnie, uatrakcyjnić zajęcia prawie bez przygotowania, dawać uczącym się powód do satysfakcji i zadowolenia z realizacji wyznaczonego zadania, mieć poczucie zadowolenia jako nauczyciel/lektor i czerpać przyjemność z prowadzonych zajęć. Zapraszam na warsztaty praktyczne, podczas których nie obędzie się bez pracy i zaangażowania uczestników spotkania.
 

20160922 142610 1670Stefan Nowicki

Uniwersytet Wrocławski

Trener kompetencji cyfrowych nauczycieli akademickich, instructional designer, absolwent Institute for Emerging Leadership in Online Learning prowadzonego przez Online Learning Consortium oraz Washington State University, certyfikowany przez Microsoft PowerPoint Specialist, Word Expert oraz Minecraft Trainer. Łączy pracę z pasją, doskonaląc własny warsztat metodyczny i prowadząc kursy dla nauczycieli akademickich z zakresu obsługi takich środowisk cyfrowych jak Microsoft Office, Moodle czy Minecraft Education. Dyrektor Centrum Kształcenia na Odległość Uniwersytetu Wrocławskiego, nauczyciel akademicki w Instytucie Nauk o Informacji i Mediach UWr.

Student + AI = TA. Wspieranie zaangażowania i pewności siebie u studentów narzędziami sztucznej inteligencji.

Narzędzia oparte na algorytmach sztucznej inteligencji bywają postrzegane jako zagrożenie dla kreatywności i samodzielności osób uczących się, z uwagi na możliwość tworzenia treści, które dotychczas musiały być (w mniejszym lub większym stopniu) przygotowane przez człowieka. Z tego względu dość często pojawiają się dyskusje na temat dopuszczalności ich wykorzystania w procesie uczenia się, zwłaszcza na poziomie szkoły wyższej. Jako główne zagrożenia wskazuje się negatywny wpływ automatycznie generowanych treści na kreatywność oraz umiejętność krytycznego myślenia u osób uczących się, a także szerokie korzystanie silników AI z gotowych treści opublikowanych w sieci, które niekiedy może nosić znamiona plagiatu. Funkcjonalności takiego narzędzia można jednak również z powodzeniem zastosować w roli wspierającej samodzielność osób uczących się. W swoim wystąpieniu chciałbym zaprezentować przykłady wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji jako narzędzi wspierających zaangażowanie w proces uczenia się poprzez jego indywidualizację, a także podniesienie poziomu pewności siebie (confidence), obniżenie poziomu stresu i pozytywny wpływ na dobrostan (well-being) psychiczny osoby uczącej się. Włączenie narzędzi AI do procesu dydaktycznego umożliwia w konsekwencji szybsze i trwalsze uzyskanie samodzielności w procesie uczenia się i przejście od poziomu biernego użytkownika do poziomu aktywnego (współ-)twórcy materiałów edukacyjnych.
 

Lektor HT

Magdalena Bochman

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi Montessori-Schule we Włocławku
Germanistka i absolwentka UŁ. Nauczyciel dyplomowany języka niemieckiego na różnych poziomach edukacji w szkole Montessori. Członkini Zarządu PSNJN oddział w Toruniu uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Pasjonatka oceniania alternatywnego oraz stosowania nowoczesnych technologii na zajęciach lekcyjnych. Koordynatorka międzynarodowych projektów edukacyjnych eTwinning oraz DeutschPlus.

Alchemia edukacji: Przekształcanie klasy w laboratorium kreatywności

Warsztat ma na celu wyposażenie nauczycieli w umiejętności niezbędne do efektywnego wykorzystania Canva w procesie nauczania. Uczestnicy poznają zarówno podstawowe, jak i zaawansowane funkcje tego narzędzia, co pozwoli im na tworzenie atrakcyjnych i angażujących materiałów edukacyjnych. Ponadto, dowiedzą się, jak Canva może wspierać autonomię ucznia oraz rozwijać jego kreatywność, co jest kluczowe w nowoczesnym podejściu do edukacji. Uczestnicy proszeni są o przyniesienie własnych laptopów, aby w pełni skorzystać z interaktywnych ćwiczeń i zadań.
 

Grażyna BudzińskaGrażyna Budzińska

Centrum Językowe PŁ

Grażyna Budzińska (MA, MSc, EMBA) is a Lodz University of Technology tutor with extensive experience in project-based learning and in language teaching. A coordinator of international project-based programme “European Project Semester” (2006-2023) at International Faculty of Engineering (IFE). From 2010 to 2022 she also worked for Clark University, Poland, as a lecturer conducting Capstone projects in collaboration with international and Polish companies. The main areas of her academic interests are innovative learning methodologies that explore creativity in an intercultural and interdisciplinary team setting Problem-Based Learning, Design Thinking, Challenge-Based Learning. She conducted team management, team building and DT courses at universities in France, The Netherlands, Spain, Germany, Switzerland, and other European countries. Articles include “Towards Human-Oriented Engineering Education: A Model of Empathetic Engineering in the EPS Program at the International Faculty of Engineering, Lodz.” (IGI Global, 2022) and “European Project Semester -The Model of International, Electronics Education” (Przegląd Elektrotechniczny, 2022).

ESL Learner as Designer. Using Design Thinking to empower ESL students as creative problem solvers.

While the world is being rapidly reshaped by newest technologies that change the way we work and learn, creative problem solving, critical thinking, empathetic communication and collaboration can help prepare students for challenges of precarious environments of the future. Design Thinking (DT) embraces these essential competencies and allows for engaging students in the process of ESL learning provoked by a real need to create a change.

In this workshop we will discuss basic aspects of DT and actively go through the cycle of a DT process, stages of empathy, problem definition, solution ideation and testing. Participants will be put in the role of learners who are expected to explore a real-life problem of a co- learner and suggest a desired solution.
 

Edyta Borowicz-CzuchrytaEdyta Borowicz-Czuchryta

Akademia Nauk Stosowanych w Lublinie

Nauczyciel języka angielskiego na różnych szczeblach edukacji i wykładowca w Akademii Nauk Stosowanych w Lublinie prowadząca zajęcia na studiach anglojęzycznych: International Business Management, Nursing, Physiotherapy. Od 2009 roku związana z programem eTwinning. Zrealizowała już kilkadziesiąt projektów międzynarodowych, a większość z nich docenionych zostało Krajową i Europejską Odznaką Jakości. Doświadczony ambasador programu eTwinning. Jest też trenerem warsztatów komputerowych. Zdolności dydaktyczne szkoliła na kursie Teaching English to Young Learners na Uniwersytecie Maryland, stypendium Ambasady Amerykańskiej. W 2017 roku została Nauczycielem Języka Angielskiego BAS 2016 w konkursie organizowanym przez British Alumni Society i OUP. W 2018 dołączyła do grona Microsoft Innovative Educator Experts. W 2021 roku została nagrodzona GLOBAL TEACHER AWARD Przez Fundację AKS w Indiach. W 2024 roku została wyróżniona przez Kapitułę Listy 100! Nominowanie do Listy 100 jest wyrazem uznania środowiskowego zaangażowania oraz aktywności na rzecz rozwijania świadomości oraz kompetencji cyfrowych w Polsce.

Sztuczna inteligencja w projektach i edukacji

W ramach prezentacji uczestnicy poznają najnowsze trendy edukacyjne dotyczące sztucznej inteligencji. Odkryją także ciekawe pomysły na wykorzystanie sztucznej inteligencji w projektach edukacyjnych i na zajęciach lekcyjnych oraz odkryją możliwości i korzyści jakie przynosi stosowanie w edukacji najnowszych technologii i narzędzi TIK.

TIK w edukacji… Wellness & SPA – czy to możliwe?

Serdecznie zapraszam w miejsce, w którym na chilloucie wyruszycie na kolejne przygody z TIK w edukacji. Tutaj będziecie mogli pozwolić sobie na odrobinę relaksu i odprężenia, zgłębiając tym samym tajniki wspaniałego świata/rzeczywistości TIK. Nie wiesz jak motywować uczniów? Pozwól sobie na odrobinę luksusu i zaproś ich na przygodę z … . Tu szkoła staje się jak teatr, w którym wszystko może się zdarzyć. Wspólnie, krok po kroku, przyjrzymy się temu, co skrywają w sobie najnowsze technologie i jak nauczyciel może być kimś inspirującym dla swoich uczniów. W naszym SPA przede wszystkim zadbamy o przyjazną atmosferę, postaramy się odnaleźć harmonię między tym, co tu i teraz a tym, co wirtualne.
 

Lektor HT

Katarzyna Radke

Uniwersytet Adama Mickiewicza
Katarzyna Radke is a senior lecturer of English and internationalization coordinator and at the Foreign Language Teaching Center, Adam Mickiewicz University (AMU), Poznań, Poland. Her interests lie in Virtual Exchange (VE) COIL as a form of Internationalization at Home. In 2018-2020 she participated in international training for Erasmus+ Transnational VE Project Design and Dialogue Facilitation offered to educators by EVOLVE, UNICollaboration and Soliya. Since then she has been promoting virtual exchange between international HEIs and together with her partners has implemented more than 10 intercultural projects.

Treading on Thin Ice: AI use in language classes

The emergence of Large Language Models (LLMs), capable of undertaking tasks traditionally associated with human intelligence, has sparked numerous debates. While some educators concentrate on the potential threats and risks posed by the integration of new AI-based tools, opting to prohibit experimentation with AI in the classroom, others welcome fresh opportunities, encouraging students to explore newly discovered avenues. However, a complete ban or unrestricted freedom in AI usage appears impractical. Undoubtedly, students will engage with AI in various ways; nevertheless, unlimited utilization may lead to dishonesty, the dissemination of biased or unverified information, and may hinder their development as independent language users.
During my presentation, I will illustrate examples of activities aimed at fostering student AI literacy and confidence in the ethical application of AI tools. By introducing a syllabus statement at the onset of a new course, educators can establish boundaries and provide guidelines for the constructive use of AI-driven applications, enabling students to benefit from real-time feedback and engage in self-directed learning. Furthermore, open discussions about AI etiquette and the creation of an ethical learner checklist can assist students in navigating this uncertain terrain. Additionally, demonstrating how to acknowledge AI contributions can alleviate concerns about treading on thin ice.
I will also discuss the necessity of reshaping language tasks to accommodate AI's role in providing the building blocks while making sure the students retain ownership of the concept, execution, and final delivery of their linguistic production.
 

Lektor HT

Piotr Steinbrich

PWN
Piotr Steinbrich is lecturer in the Department of English Studies at the John Paul II Catholic University of Lublin where he teaches EFL and conducts pre-service teacher training. He cooperates with PWN and Cambridge University Press and Assessment as a trainer and consultant. During his career, he took part in academic and ELT conferences in Poland and abroad, including most European countries, but also South America, the Middle East and Asia. Piotr Steinbrich is author, co-author of consultant on numerous publications in the domain of teaching English as a foreign language.

Friend or foe? Using ChatGPT at secondary level and above

Although ChatGPT is relatively new, it has become highly popular in various contexts, including pedagogic ones. It has also received a lot of bad press for being abused, mainly by those students who use it to generate written work. In this practical session I will look at ChatGPT from at least two angles. Firstly, we will discuss its potential for modelling written tasks and for subsequent language- and text-oriented analysis. Secondly, I will suggest ways of using ChatGPT as a resource in the hands of the learners. We will pay special attention to the areas where the tool can be implemented to boost learners' performance and also to the aspect of commands on the basis of which language and text samples are generated. The main idea behind the workshop is to endow the teachers and practitioners with ready-to-use tools which will make the lessons more attractive and efficient.
 

Lektor HT

Ola Marchwian

National Geographic Learning Polska
Metodyk-praktyk i Teacher Trainer, autorka materiałów dydaktycznych, tłumaczka i czynna lektorka języka angielskiego, pracująca ze wszystkimi grupami wiekowymi, w tym studentami uczelni wyższych. Metodyczka w wydawnictwie National Geographic Learning Polska. Autorka bloga i podcastu Metodyka Języka oraz organizatorka i prelegentka konferencji branżowych. Pomaga lektorom prowadzić ciekawe i zróżnicowane zajęcia w różnych grupach wiekowych, prowadzi warsztaty i szkolenia oraz projektuje programy nauczania. Współpracuje ze szkołami, wspierając je w budowaniu mocnego zaplecza metodyczno-organizacyjnego. Jest entuzjastką nauczania przyjaznego mózgowi, recyklingu materiałów dydaktycznych oraz komunikacji ponad językami. Wierzy w ciągły rozwój i potęgę organizacji.

Narzędzia rozwijające potencjał językowy — jak pobudzić ciekawość, kreatywność i umiejętności komunikacyjne studentów

Jak wyjść poza schematy językowe i opanować sztukę swobodnej komunikacji? Czy istnieją narzędzia, które pomogą wyposażyć słuchacza w kompetencje niezbędne do prowadzenia rozmów na złożone tematy? Czy język obcy może wspierać sukces akademicki i rozwój zawodowy? Pragniemy, aby absolwent kursu językowego mógł nie tylko poszczycić się doskonałą znajomością gramatyki i bogatym słownictwem, lecz przede wszystkim otwartym i krytycznym sposobem myślenia, umiejętnościami społecznymi oraz praktycznym zastosowaniem języka w codziennym życiu, niezależnie od obranej ścieżki zawodowej.
W trakcie tego praktycznego warsztatu dokładnie przyjrzymy się konkretnym aktywnościom, które będą wspierać uczniów na każdym etapie ich rozwoju językowego. Zajmiemy się nie tylko krytycznym myśleniem, analizą danych, kontrastowaniem informacji i rozwiązywaniem problemów, lecz także umiejętnością współpracy i kreatywnością.
A gdyby to sami słuchacze podjęli wyzwanie stworzenia zadań? To wcale nie musi być trudne, monotonne ani czasochłonne! Może stać się inspirującym, prostym i niezwykle skutecznym doświadczeniem, wspieranym przez zapierające dech w piersiach autentyczne materiały i pomysły prosto od National Geographic Learning!
 

Lektor HT

Anna Dziura

Uniwersytet Rzeszowski
Doktor nauk humanistycznych, anglistka z wykształcenia i zamiłowania. Nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem. Doradca metodyczny dla nauczycieli anglistów szkół średnich. Czynny egzaminator maturalny. Pasjonatka nowych technologii i metodyki nauczania języka angielskiego.

Nauczanie wspomagane technologicznie a dydaktyka – Let’s Bloom!

Prelekcja poświęcona jest krótkiej analizie zmieniających się na przestrzeni lat podejść do technologii informacyjno-komunikacyjnej w kontekście nauczania języków obcych, w tym nauczaniu mówienia, mającej na celu zwrócenie uwagi na fakt, że zachodzące zmiany i rozwój technologiczny nie przekreślają wcześniejszych podejść i w żaden sposób ich nie odrzucają. Sukces lub porażka danej technologii i jej wykorzystanie w dydaktyce języków obcych zależy od wiedzy i umiejętności nauczyciela w tym zakresie, a nie od samej technologii. Niniejsza prezentacja ma na celu skonfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką. Szczególnej analizie poddana zostanie taksonomia Blooma (wychodząc od jej tradycyjnej formy do tej cyfrowej). W oparciu o rozważania teoretyczne zaproponowane zostaną działania praktyczne, mające na celu rozwijanie umiejętności językowych w formie tradycyjnej jak i z wykorzystaniem ChatuGPT.
 

Lektor HT

Kacper Łodzikowski

Pearson / Adam Mickiewicz University of Poznań
Kacper Łodzikowski is the Vice President of AI Capabilities at Pearson. His group primarily focuses on natural language processing, computational psychometrics, human-computer interaction, and ethical AI governance. He is also an AI lecturer and researcher at Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland.

AI-enabled language teaching & learning: theory into practice

In the second year of the generative AI revolution, we are starting to see promising commercial implementations of this technology into the flow of educational products. In this session, we will demonstrate a few recent examples from Pearson and discuss the pedagogical and technological assumptions behind them. These examples include auto-graded homework assignments, self-study speaking practice, and scenario-based assessment of future skills. We will also discuss the challenges faced when developing such capabilities responsibly, e.g. ensuring student data privacy, maintaining institutional compliance, and adhering to AI regulations.
 
Lektor High-Tech       Olimpiada
Ta witryna korzysta z plików cookie, aby podnieść komfort jej przeglądania oraz usług analityki internetowej Google Analytics i Microsoft Clarity. Zobacz Polityka prywatności
Ok