Rejestracja

Lektor High-Tech 2023

QUO VADIMUS?

Stwarzaj. Poszerzaj. Przekraczaj.

TECHNOLOGIA – POSTĘP – ROZWÓJ

Łódź, 8-9 września 2023


Do udziału w konferencji zapraszamy nauczycieli języków obcych: pracowników centrów językowych przy uczelniach wyższych, szkół językowych oraz szkół powszechnych, trenerów, psychologów, mediatorów, a także dostawców i twórców rozwiązań cyfrowych i mobilnych. Wierzymy, że zechcą Państwo podzielić się swoim doświadczeniem i refleksjami na temat wykorzystania różnorodnych nowoczesnych narzędzi w procesie dydaktycznym. 

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

Formularz zgłoszenia uczestnika - otwarty do dn. 05.09.2023

OPŁATAKONFERENCYJNA*   

Opłata rejestracyjna prelegenta – zgłoszenie do 30.06.2023 – 490 zł
Wczesna rejestracja uczestnika – zgłoszenie do 30.06.2023 – 490 zł
Późna rejestracja uczestnika – zgłoszenie do 05.09.2023 – 560 zł
Jednodniowy udział w konferencji – zgłoszenie do 05.09.23 – 350 zł


Dane do przelewu

Politechnika Łódzka Centrum Językowe
Al. Politechniki 12, 93-590 Łódź
NIP 727 002 18 95
REGON 000001583
Numer konta bankowego: 84 1240 3028 1111 0010 5073 7063 Bank PEKAO SA.
Tytuł przelewu: Konferencja Lektor High-Tech 2023

*Opłata obejmuje: materiały konferencyjne, publikację pokonferencyjną, uczestnictwo w wieczornym wydarzeniu­, uczestnictwo w certyfikowanym warsztacie oraz przerwy kawowe i lunch w dniach 8-9 września 2023

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


REJESTRACJA PRELEGENTÓW

Zgłoszenia wystąpień prelegentów formularz zgłoszenia prelegenta do dn. 30 czerwca 2023

Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji wartości merytorycznej oraz zgodności przesłanych abstraktów z tematyką konferencji. 

Dla prelegentów zainteresowanych recenzowaną publikacją pokonferencyjną termin nadsyłania gotowych artykułów do dn. 30 września 2023. Format artykułu wraz z wytycznymi wydawnictwa jest dostępny TUTAJ.

 FORMY UCZESTNICTWA W KONFERENCJI  

  • lekcje pokazowe (do 45 min. + 10 min. pytania) 
  • prelekcje (ok. 20 min + 10 minut pytania) 
  • prezentacje plakatowe
  • warsztaty praktyczne (ok. 60 minut) 

Wystąpienia w języku polskim lub angielskimINFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

Informacja dodatkowa
W nawiązaniu do art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) organizator poinformował, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Politechnika Łódzka z siedzibą w Łodzi 90-924, ul. Żeromskiego 116. Pozyskane dane osobowe przetwarza Organizator Konferencji - Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej z siedzibą w Łodzi przy Al. Politechniki 12. , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: (+48) 42 631 28 10.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rejestracji uczestnictwa w konferencji Lektor High Tech 2023, komunikowania się z uczestnikami w celu organizacji konferencji, udokumentowania jej przebiegu, a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o konferencjach i wydarzeniach o profilu naukowym lub popularyzujących naukę organizowanych przez Politechnikę Łódzką – także w celu wysłania takich informacji w przyszłości. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego w przypadku tej konferencji oraz odrębnie w przypadku innych konferencji bądź wydarzeń organizowanych przez administratora). Może Pani/Pan wycofać zgodę w dowolnym momencie – co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane w związku z udziałem w konferencji będą przetwarzane przez okres przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej konferencji przez uczelnię. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o konferencjach i wydarzeniach o profilu naukowym lub popularyzujących naukę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia danych.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.

Lektor High-Tech       Olimpiada
Ta witryna korzysta z plików cookie, aby podnieść komfort jej przeglądania oraz usług analityki internetowej Google Analytics i Microsoft Clarity. Zobacz Polityka prywatności
Ok