KONKURS „Wygraj kurs CELTA za językowe salta” od British Council Polska

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, że nasz patron honorowy British Council Polska jest organizatorem i fundatorem nagrody głównej, prestiżowego kursu CELTA, w konkursie „Wygraj kurs CELTA za językowe salta” zorganizowanym specjalnie dla uczestników IV. Konferencji Lektor High-Tech 2022.
 
Bristish council logo

 

 Zarejestruj się do udziału w konferencji Lektor High-Tech 2022

 

Jak wziąć udział w konkursie i otrzymać nagrodę główną?

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie „Wygraj kurs CELTA za językowe salta”  w okresie trwania Konkursu należy wykonać zadanie konkursowe polegające na:

 • Przygotowaniu i przesłaniu na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 31 sierpnia 2022 r. pokazowej lekcji z języka angielskiego, spełniającej następujące kryteria:
  • Długość lekcji 45 min
  • Poziom B2 lub C1
  • Format pracy dowolny, np. w pliku .docx czy .pdf
  • Dla uczniów w wieku 17-19 lat
  • Główny nacisk należy położyć na: gramatykę, słownictwo, konwersacje, wymowę, albo podstawowe umiejętności językowe (czytanie, pisanie, słuchanie, mówienie) albo kombinację umiejętności i systemów.
  • W oparciu o autentyczne materiały źródłowe (krótki tekst, nagranie dźwiękowe lub video) dostępne online.
 • Plan lekcji powinien zawierać:
  • Temat lekcji, jej cel oraz zadania do zrealizowania
  • Krótki opis (250 – 350 słów) planu realizacji, w tym kolejność zadań i ćwiczeń
  • Materiały (zadania i ćwiczenia) wraz z linkami do materiałów on-line
  • Krótki paragraf (150 – 250 słów) zawierający jego uzasadnienie:
   • Powód doboru wykorzystywanych materiałów
   • Ogólnie przyjęta strategia lekcji
   • Korzyści dla uczniów wynikające z lekcji

2. W Konkursie każdy może wziąć udział wielokrotnie, ale jedna osoba może wygrać tylko jedną Nagrodę.

3. Spośród prac spełniających kryteria z powyższego punktu Regulaminu, Komisja wybierze jedną najlepszą pracę – Zwycięzcę, oraz dwie zajmujące kolejno drugie i trzecie miejsce.

4. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest pod rygorem utraty prawa do Nagrody do wysłania na adres email Organizatora Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie 5 dni od daty wysłania wiadomości zgodnie z punktem poprzednim Regulaminu oświadczenia, w którym poda wszystkie poniższe dane: swoje imię i nazwisko, numer telefonu (dla kuriera w przypadku zajęcia trzeciego miejsca), adres zamieszkania oraz adres do doręczenia Nagrody, a także oświadczenia, w którym wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik numer 1 do Regulaminu. W przypadku braku doręczenia oświadczenia w wyżej wskazanym terminie lub niepodania wszystkich wskazanych powyżej danych Nagroda pozostanie do dyspozycji Organizatora. Wskazane powyżej dane zostaną wykorzystane wyłącznie do wysyłki Nagrody przez Organizatora, chyba że Uczestnik wyraził odrębnie zgodę na szerszy zakres przetwarzania jego danych osobowych.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego Uczestnika, w szczególności w przypadku:

 • zawarcia w treści swojej pracy elementów wulgarnych, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego;
 • naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich;
 • zawarcia w swojej pracy treści reklamowych, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Fundatora.

6. Uczestnik zgłaszając zadanie do Konkursu oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznym jego autorem i przysługują mu do tego utworu osobiste i majątkowe prawa autorskie. Ponadto, Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że zadanie nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.

Informacje dodatkowe

 • Konkurs organizowany jest przez Fundację British Council, z siedzibą w Warszawie przy ul. Koszykowej 54 (00-675), KRS: 0000449621, NIP: 7010369489.
 • Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Konkurs rozpocznie się 5 sierpnia 2022 r., a zakończy 10 września 2022 r. o godzinie 15:00 podczas trwania IV Konferencji Lektor High-Tech 2022
 • W Konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy Organizatora oraz ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający.

Termin i adres nadsyłania prac konkursowych

Adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Szczegółowy Regulamin i Zasady przebiegu Konkursu„Wygraj kurs CELTA za językowe salta”

----
Do zobaczenia w Łodzi 10 września 2022

Komitet Organizacyjny Konferencji Lektor HT 2022

Lektor High-Tech       Olimpiada
Ta witryna korzysta z plików cookie, aby podnieść komfort jej przeglądania oraz usług analityki internetowej Google Analytics i Microsoft Clarity. Zobacz Polityka prywatności
Ok