Cel olimpiady

Celem Olimpiady jest rozwijanie pasji i kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży poprzez: 

  • budzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół średnich zainteresowań językiem angielskim;
  • rozszerzenie zakresu i podniesienie poziomu wiedzy z zakresu języka technicznego;
  • stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom – warunków twórczej pracy z młodzieżą;
  • stworzenie uczniom możliwości odnoszenia sukcesów na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim przez upowszechnianie udziału w wydarzeniu młodzieży z całego kraju;
  • lepsze przygotowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia w szkołach wyższych;
  • rozszerzenie współpracy nauczycieli akademickich z nauczycielami szkół średnich w procesie kształcenia i wychowania młodzieży; 
  • doskonalenie form i metod pracy z młodzieżą;
  • promowanie idei odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
Lektor High-Tech       Olimpiada
Ta witryna korzysta z plików cookie, aby podnieść komfort jej przeglądania oraz usług analityki internetowej Google Analytics i Microsoft Clarity. Zobacz Polityka prywatności
Ok