Centrum Językowe PŁ

Podstawowym celem działania CJ PŁ jest zapewnienie odpowiedniego poziomu i wysokiej jakości kształcenia językowego, a także wspieranie studentów w zdobywaniu umiejętności miękkich, szczególnie dzisiaj cenionych na rynku pracy. Podzielamy przekonanie, że kształcenie się jest procesem trwającym całe życie, dlatego dbamy zarówno o edukację studentów, jak też o rozwój zawodowy naszej kadry dydaktycznej. CJ PŁ jest miejscem sprzyjającym zdobywaniu wiedzy oraz przyjaznym środowiskiem pracy, pozwalającym zaspokajać również głębsze potrzeby, takie jak potrzeba przynależności, uznania czy samorealizacji. CJ PŁ jako jedyna uczelnia techniczna w Polsce uzyskała międzynarodowy certyfikat gwarancji jakości usług językowych EAQUALS.

 

Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej:

  • dysponuje nowoczesnym wyposażeniem technicznym niezbędnym do prowadzenia zajęć na wysokim poziomie,
  • wspiera działania innowacyjne, a także rozwój zawodowy i osobisty swoich pracowników,
  • zapewnia atrakcyjną ofertę kształcenia językowego oraz rozwijania kompetencji społecznych wymaganych na rynku pracy,
  • aktywnie działa na rzecz społeczności akademickiej PŁ, odgrywając w niej strategiczną rolę,
  • wspiera rozwój kultury studenckiej i aktywnie włącza się w proces wychowania studentów,
  • jest sprawnie zarządzane, posiada strukturę organizacyjną dostosowaną do wykonywanych i założonych zadań oraz zintegrowany system kontroli.
Lektor High-Tech       Olimpiada
Ta witryna korzysta z plików cookie, aby podnieść komfort jej przeglądania oraz usług analityki internetowej Google Analytics i Microsoft Clarity. Zobacz Polityka prywatności
Ok