Informacje dla nauczyciela 2022

W imieniu Centrum Językowego Politechniki Łódzkiej serdecznie zapraszamy uczniów Państwa szkoły do wzięcia udziału w trzeciej edycji Olimpiady Języka Angielskiego dla szkół średnich z elementami języka technicznego. Honorowy patronat nad Olimpiadą 2022 objął J.M. Rektor Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóżwik. Nadrzędnym celem Olimpiady jest stworzenie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom – warunków twórczej pracy z młodzieżą oraz rozszerzenie zakresu i podniesienie poziomu wiedzy z języka technicznego.

Olimpiada 2022 przebiega dwuetapowo.

I etap – eliminacje szkolne, odbędzie się w szkołach w dniu 25 marca 2022 r. (piątek) o godzinie 09:00 i będzie miał formę pisemnego testu. Liczba punktów do zdobycia: 70. Czas trwania testu: 60 minut.

II etap - finał, odbędzie się w formie stacjonarnej, w CJPŁ w dniu 8 kwietnia 2022 r. (piątek) o godzinie 09:00. Liczba punktów do zdobycia 100. Czas trwania testu: 90 minut.

W przypadku zagrożenia epidemicznego, Centrum Językowe PŁ zastrzega sobie prawo do wyłonienia laureatów na podstawie wyników I etapu.

Do udziału w 3. Edycji Olimpiady uczniowie przygotowują się samodzielnie, korzystając z opieki szkoły i Państwa pomocy.

Ilość uczestników etapu szkolnego Olimpiady 2022  jest nieograniczona. Chęć udziału w Olimpiadzie uczniowie zgłaszają nauczycielowi odpowiedzialnemu za przeprowadzenie eliminacji szkolnych, który następnie zgłasza placówkę do udziału w Olimpiadzie.

-------

ZGŁOSZENIA SZKOŁY - OLIMPIADA 2022

Do dnia 11 marca (piątek) 2022 r. nauczyciele dokonują zgłoszenia szkoły wypełniając formularz zgłoszeniowy szkoły dostępny na stronie Olimpiady.

Zgłoszenie zawiera:

- pełną nazwę i adres szkoły wraz z numerem telefonu;
- imię i nazwisko nauczyciela odpowiedzialnego za przeprowadzenie eliminacji szkolnych (etap I);
- numer telefonu oraz adres e-mail na jaki można kontaktować się z nauczycielem prowadzącym eliminacje szkolne;
- adres e-mail placówki na jaki Komitet Organizacyjny Olimpiady prześle arkusz testu;
- służbowy adres Dyrektora lub oficjalny adres szkoły obsługiwany przez dyrekcję lub osoby przez nią upoważnione;
- informację dotyczącą liczby uczniów, którzy zadeklarowali udział w Olimpiadzie.

------

ZAKRES MATERIAŁU - OLIMPIADA 2022

Arkusz Olimpiady 2022 będzie opierał się na treściach programowych języka angielskiego realizowanych na poziomie B2-C1 i zostanie rozbudowany w II etapie - finałowym - o treści techniczne.

Arkusz II etapu - finałowego Olimpiady 2022 - będzie zawierał treści techniczne z zakresu ‘Budowa i działanie pojazdów mechanicznych, spalinowych, elektrycznych’.

Prosimy o zapoznanie się z pozycjami w bibliografii, pomocnymi w przygotowaniu Państwa uczniów do części technicznej Olimpiady.

I etap – eliminacje szkolne - polega na rozwiązaniu przez ucznia testu leksykalno-gramatycznego, który jest następnie sprawdzany przez nauczyciela wg klucza udostępnionego na stronie Olimpiady w dniu 25 marca (piątek) 2022 r. o godz. 12:00. Po sprawdzeniu arkuszy eliminacji szkolnych, nauczyciele zamieszczają imiona i nazwiska uczniów, którzy zdobyli min. 35 pkt., w formularzu Wyniki I Etapu, dostępnym na stronie internetowej Olimpiady do dnia 28 marca 2022 do godz. 12:00. Organizator zobowiązuje nauczyciela odpowiedzialnego za etap szkolny do przechowania rozwiązanych arkuszy do dnia 8 kwietnia 2022 r. w celu ewentualnej weryfikacji.

Po otrzymaniu wyników I etapu, do dnia 1 kwietnia 2022 do godz. 12:00, Komitet Organizacyjny Olimpiady ustala listę uczestników dopuszczonych do finału Olimpiady w dniu 8 kwietnia 2022 i przesyła ją do szkół wraz z agendą etapu finałowego.

II etap - Finał Olimpiady 2022 odbędzie się w Centrum Językowym PŁ* i polega na rozwiązaniu przez ucznia testu leksykalno-gramatycznego poszerzonego o treści techniczne. Test będzie zawierał pytania zamknięte oraz otwarte.

Po zakończeniu testu, Komitet Organizacyjny Olimpiady weryfikuje prace uczniów i analizuje wyniki, a następnie ustala listę laureatów. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej laureatów jednakowej liczby punktów w etapie finałowym, kolejność laureatów jest ustalana na podstawie liczby punktów uzyskanych przez uczniów za zadanie/-ania sprawdzające słownictwo techniczne.

Przykładowy test próbny I etap (szkolny)

Więcej informacji: mgr Robert Pawłowski Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

*Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu do Centrum Językowego PŁ.

Lektor High-Tech       Olimpiada
Ta witryna korzysta z plików cookie, aby podnieść komfort jej przeglądania oraz usług analityki internetowej Google Analytics i Microsoft Clarity. Zobacz Polityka prywatności
Ok