Zgłoś wyniki I etapu Olimpiady - z dn. 15 marca 2024 godz. 09:00

Uwaga! Wypełnia nauczyciel odpowiedzialny za przeprowadzenie etapu szkolnego V Olimpiady Języka Angielskiego z Elementami Technicznymi dla Szkół Średnich 2024

Szanowni Państwo,

Po sprawdzeniu przez Państwa arkuszy etapu szkolnego Olimpiady 2024, wg. klucza udostępnionego na stronie Olimpiady w dniu 15 marca (piątek) 2024 r. o godz. 12:00. prosimy o zamieszczenie imion i nazwisk uczniów, którzy zdobyli min. 35 pkt., w poniższym formularzu najpóźniej do dnia 20 marca 2024 (środa) do godz. 12:00
Organizator zobowiązuje nauczyciela odpowiedzialnego za etap szkolny do przechowania rozwiązanych arkuszy etapu szkolnego do dnia 12 kwietnia 2024 r. w celu ewentualnej weryfikacji.

Najpóźniej do dnia 5 kwietnia 2023 (piątek) do godz. 12:00, Komitet Organizacyjny Olimpiady 2024 ustali listę uczniów dopuszczonych do finału Olimpiady w dniu 12 kwietnia 2024 (piatek). Lista zakwalifikowanych uczniów zostanie opublikowana na stronie internetowej Olimpiady wraz z agendą etapu finałowego.

Prosimy nauczycieli-opiekunów Olimpiady o dopilnowanie, aby uczniowie wypełnili formularz RODO dostępny na stronie internetowej Olimpiady w zakładce NA BIEŻĄCO.

Dziękujemy za udział Państwa uczniów w tegorocznej edycji Olimpiady!

Komitet Organizacyjny V Olimpiady Języka Angielskiego z Elementami Technicznymi dla Szkół Średnich 2024

Tags:
Lektor High-Tech       Olimpiada
Ta witryna korzysta z plików cookie, aby podnieść komfort jej przeglądania oraz usług analityki internetowej Google Analytics i Microsoft Clarity. Zobacz Polityka prywatności
Ok