Zgłoś wyniki I etapu Olimpiady - z dn. 24 marca 2023 godz. 09:00

Uwaga! Wypełnia nauczyciel odpowiedzialny za przeprowadzenie etapu szkolnego 4. Olimpiady Języka Angielskiego z Elementami Technicznymi dla szkół średnich.

Szanowni Państwo,

Po sprawdzaniu przez Państwa arkuszy etapu szkolnego Olimpiady 2023, wg. klucza udostępnionego na stronie Olimpiady w dniu 24 marca (piątek) 2023 r. o godz. 12:00. prosimy o zamieszczenie imion i nazwisk uczniów, którzy zdobyli min. 35 pkt., w poniższym formularzu najpóźniej do dnia 31 marca 2023 (piątek) do godz. 12:00.
Organizator zobowiązuje nauczyciela odpowiedzialnego za etap szkolny do przechowania rozwiązanych arkuszy etapu szkolnego do dnia 21 kwietnia 2023 r. w celu ewentualnej weryfikacji.

Najpóźniej do dnia 14 kwietnia 2023 do godz. 12:00, Komitet Organizacyjny Olimpiady 2023 ustali listę uczniów dopuszczonych do finału Olimpiady w dniu 21 kwietnia 2023 i prześle ją do szkół wraz z agendą etapu finałowego.

Tags:
Lektor High-Tech       Olimpiada
Ta witryna korzysta z plików cookie, aby podnieść komfort jej przeglądania oraz usług analityki internetowej Google Analytics i Microsoft Clarity. Zobacz Polityka prywatności
Ok