Regulamin Biblioteki Centrum Językowego Politechniki Łódzkiej

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem biblioteki i czytelni CJPŁ

Regulamin dotyczący korzystania z zasobów biblioteki

1. Regulamin jest aktualizowany na bieżąco.
2. Dokumenty uprawniające do korzystania z biblioteki:
- ważna karta biblioteczna wydana przez Bibliotekę PŁ;
- ważna elektroniczna legitymacja pracownika, studenta lub doktoranta PŁ.
3. Podstawowe zasady porządku ogólnego w bibliotece:
- do biblioteki nie wolno wnosić okryć wierzchnich oraz teczek, toreb i innych pakunków. Spełnienie tego warunku ułatwia szatnia;
- w czytelni należy zachować ciszę umożliwiającą spokojną pracę innym użytkownikom; nie można korzystać z telefonów komórkowych;
- należy stosować się do wskazówek osoby dyżurującej, zgłaszać jej zauważone uszkodzenia w wypożyczanych zbiorach lub sprzęcie;
- na terenie biblioteki nie można spożywać posiłków ani pić napojów;
- za okrycia i przedmioty pozostawione bez opieki biblioteka nie ponosi odpowiedzialności.
4. Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych nie może naruszać zapisów Ustawy o prawie autorskim z dnia 4 lutego 1994 r. (z późniejszymi zmianami).
5. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może spowodować utratę prawa do korzystania  ze zbiorów okresowo lub na stałe.
6. Udostępnianie zbiorów na zewnątrz poza teren biblioteki (limit i okres wypożyczenia)
Pracownicy Centrum Językowego PŁ:
- beletrystyka na 30 dni z możliwością 1-krotnego przedłużenia – maks. 2 książki;
- podręczniki na 60 dni z możliwością 4-krotnego przedłużenia – maks. 30 książek.
Pracownicy PŁ nie będący pracownikami Centrum Językowego:
- beletrystyka na 30 dni bez możliwości przedłużenia – maks. 2 książki;
- podręczniki na 1 dzień bez możliwości przedłużenia – maks. 3 książki.
Emerytowani pracownicy PŁ:
- beletrystyka na 30 dni z możliwością 1-krotnego przedłużenia – maks. 2 książki,
- podręczniki na 1 dzień bez możliwości przedłużenia – maks. 3 książki.
Doktoranci PŁ:
- beletrystyka na 30 dni bez możliwości przedłużenia – maks. 2 książki;
- podręczniki na 1 dzień bez możliwości przedłużenia – maks. 3 książki.
Studenci PŁ:
- beletrystyka na 30 dni z możliwością 1-krotnego przedłużenia – maks. 2 książki;
- podręczniki na 1 dzień bez możliwości przedłużenia – maks. 3 książki.
Studenci studiów podyplomowych PŁ:
- beletrystyka na 30 dni bez możliwości przedłużenia – maks. 2 książki;
- podręczniki na 1 dzień bez możliwości przedłużenia – maks. 3 książki.
7. Użytkownik ma prawo do wypożyczenia tylko jednego egzemplarza jednego tytułu.
8. Czytelnik ma obowiązek sprawdzać stan swojego konta.
9. Opłata za przetrzymanie książki lub płyty:
- opłata za pierwszy dzień przetrzymania jednego egzemplarza wynosi 1.00 zł
- za każdy kolejny dzień przetrzymania opłata wynosi 0,05 zł
- maksymalna opłata za przetrzymanie jednego egzemplarza wynosi  50,00 zł
10. W szczególnych przypadkach losowych, na pisemny uzasadniony wniosek użytkownika, Dyrektor CJ  PŁ  może zredukować wysokość naliczonej opłaty za przetrzymanie książek lub płyt.
11. Zasady odpłatności za książki lub płyty zagubione/zniszczone przez czytelników:
- należność za książkę/płytę wynosi: wartość inwentarzowa x 3 (minimum 50,00 zł);
- uprawniony bibliotekarz ma prawo za zagubioną/zniszczoną książkę lub płytę wskazać do odkupienia inną (w cenie równej wyliczonej należności);
- możliwy jest zwrot aktualnego wydania książki lub płyty zagubionej/zniszczonej.
12. Jeśli czytelnik, pomimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę, uporczywie odmawia  zwrotu  wypożyczonych egzemplarzy i uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa – Kodeks cywilny, Kodeks wykroczeń.

Korzystanie z czytelni

- w czytelni obowiązuje cisza;
- czytelnicy i użytkownicy komputerów są zobowiązani do pozostawienia karty bibliotecznej lub legitymacji studenckiej dyżurującemu bibliotekarzowi;
- czas pracy na komputerach może być limitowany.

Lektor High-Tech       Olimpiada
Ta witryna korzysta z plików cookie, aby podnieść komfort jej przeglądania oraz usług analityki internetowej Google Analytics i Microsoft Clarity. Zobacz Polityka prywatności
Ok