Zasady realizacji lektoratu na studiach niestacjonarnych I stopnia

Zasady realizacji i zaliczania lektoratu oraz uzyskiwania certyfikacji
reguluje Uchwała Nr 6/2019 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 24 kwietnia 2019 r. Regulamin Studiów w Politechnice Łódzkiej Rozdział 4
Regulacje wewnętrzne


1. Student jest zobowiązany zapisać się na lektorat (blok 1-3) zgodnie z zasadami i w terminie wskazanym w ogłoszeniu na stronie CJ PŁ (treść ogłoszenia powinna być opublikowana min. 2 tygodnie przed rozpoczęciem zapisów). Po zakończeniu zapisów elektronicznych student może zapisać się na lektorat przed rozpoczeciem 2 zajęć, w uzasadnionych przypadkach najpóźniej przed rozpoczęciem trzecich zajęć w danym semestrze, zgłaszając się do koordynatora studiów niestacjonanrych w trakcie jego dyżuru. W przypadku osób powtarzających semestr, student zgłasza się do koordynatora po skierowanie do grupy.
2. Student ma prawo do zmiany poziomu grupy w okresie maksymalnie 2 zjazdów od rozpoczęcia zajęć na pierwszym semestrze lektoratu z języka (za zgodą lektora prowadzącego i koordynatora). Po upływie tego okresu, zgodę na zmianę z poziomu wyższego na niższy musi uzyskać od Dyrektora CJPŁ.
3. Student, który uzyskał średnią ocen 4,5 (cztery i pół) lub wyższą, ze wszystkich bloków języka obcego może zostać zwolniony z egzaminu końcowego (ustnego i pisemnego). Ocena z każdego bloku nie może być niższa niż 4,0 (cztery). Ocena z egzaminu końcowego wynika z uzyskanej średniej. Powyższy zapis nie dotyczy studentów, którzy zaliczenia zdobyli w terminach poprawkowych lub przystępują do egzaminu w terminie wcześniejszym (awansem).
4. Studentowi przysługuje prawo do zwolnienia z egzaminu końcowego na podstawie uzyskanego certyfikatu (patrz: tabela uznawalności).
5. Z wszelkimi innymi sprawami związanymi z realizacją kształcenia językowego studenci zgłaszają się do koordynatora studiów niestacjonarnych.

 Koordynator studiów niestacjonarnych: mgr Katarzyna Bochenek Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lektor High-Tech       LangTech
Ta witryna korzysta z plików cookie, aby podnieść komfort jej przeglądania.