Format Egzaminu Erasmus+

Egzaminy dla kandydatów na wyjazd w ramach programu ERASMUS+ odbywają się według oddzielnego harmonogramu. Informacje już wkrótce w zakładce TERMINARZ

FORMAT EGZAMINU ERASMUS+ - Poziom egzaminu B2 (CEFR)

Część pisemna - Czas 120min - Ilość punktów - 100 
ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO

ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO

ELEMENTY JĘZYKOWE (Use of English)

WYPOWIEDŹ PISEMNA 

Część ustna - Czas 10-15min - Ilość punktów – 50 

ROZMOWA WSTĘPNA - zainteresowania doświadczenia językowe 

WYPOWIEDŹ - na podstawie materiału wizualnego/notatki prasowej 

INTERAKCJA – rozmowa z drugim kandydatem należy wyrazić swoje zdanie, zaproponować ciekawe rozwiązania, zgadzać się i odrzucać propozycje 

 

Przelicznik certyfikatów zewnętrznych dla studentów Politechniki Łódzkiej

angielski

hiszpański

francuski

niemiecki

włoski

 

Lektor High-Tech       Olimpiada
Ta witryna korzysta z plików cookie, aby podnieść komfort jej przeglądania oraz usług analityki internetowej Google Analytics i Microsoft Clarity. Zobacz Polityka prywatności
Ok