Format Egzaminu Erasmus+

Egzaminy dla kandydatów na wyjazd w ramach programu ERASMUS+ odbywają się według oddzielnego harmonogramu. W tegorocznej edycji kursów egzaminu Erasmus+ będą odbywały się w marcu 2020. Informacje już wkrótce w zakładce TERMINARZ

FORMAT EGZAMINU ERASMUS+ - Poziom egzaminu B2 (CEFR)

Część pisemna - Czas 120min - Ilość punktów - 100

ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO
Zadanie 1. Uzupełnianie luk w tekście, 10 x 1 pkt
Zadanie 2.Zadania typu Prawda/Fałsz 10 x 1 pkt
ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO
Zadanie 3.Dopasowywanie elementów zdań w danym tekście, 5 x 2 pkt
Zadanie 4.Wybór zdań typu Prawda/Fałsz, 5 x 2 pkt
ELEMENTY JĘZYKOWE
Zadanie 5. Uzupełnianie tekstu poprawnymi formami podanych i czasowników, 15 x 1pkt = 15 pkt
Zadanie 6. Uzupełnianie luk w tekście za pomocą 1 słowa, 10 x 1 pkt
Zadanie 7.Uzupełnianie luk w dialogach sytuacyjnych, 5 x 2 pkt = 10 pkt
Zadanie 8.Uzupełnianie tekstu elementami językowymi (wybór poprawnej formy A/B/C), 10 x 1 pkt
WYPOWIEDŹ PISEMNA
Zadanie 9.
List lub email formalny lub semi-formalny, 120 -180 słów, 15 pkt


Część ustna - Czas 10-15min - Ilość punktów – 50

Zadanie 1. Autoprezentacja - rozmowa z egzaminatorem, 10pkt
Zakres tematyczny
   1. Łódż, moje miasto przyjazne dla studentów
   2. Moja uczelnia
   3. Wolny czas i rekreacja
   4. Polska, kraj godny odwiedzenia
   5. Problemy społeczne w Polsce i Unii Europejskiej
   6. Zdrowy Styl Życia
   7. Podróżowanie
   8. Media - współczesne sposoby komunikowania się
   9. Środowisko naturalne
   10. Języki obce i ich przdatność
Zadanie 2. Wypowiedź na temat wylosowany przez kandydata, według podanych pytań, 20 pkt
Zadanie 3.Sytuacje tematyczne - dialog  wg. podanych wskazówek (sytuacje typu uzgodnienie wspólnego terminu/sposobu działania, rozwiązanie problemu, itp.), 20 pkt

 

 

Lektor High-Tech       LangTech
Ta witryna korzysta z plików cookie, aby podnieść komfort jej przeglądania.