Egzamin IAESTE

Format Egzaminu

IAESTE - Centrum Językowe Politechniki Łodzkiej prowadzi egzaminy językowe dla studentów ubiegających się o wyjazdy na praktyki zagraniczne w ramach programu IAESTE.

Format egzaminu IAESTE
Egzamin IASTE składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej.

Część pisemna: Czas 120min - Ilość punktów – 100
ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO (20 pkt)
Zadanie 1.  (5 x 2 pkt) Uzupełnianie luk w tekście / test wielokrotnego wyboru / uzupełnianie brakujących informacji /  przypisanie tekstu do osoby mówiącej
Zadanie 2.  (5 x 2 pkt) Zadania typu Prawda/Fałsz
ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO (20 pkt)
Zadanie 3. (5 x 2 pkt) Dopasowywanie elementów zdań w danym tekście / dopasowanie nagłówków / wielokrotny wybór a, b, c
Zadanie 4.  (5 x 2 pkt) Wybór zdań typu Prawda/Fałsz
ELEMENTY JĘZYKOWE (40 pkt)
Zadanie 5.   (10 x 1 pkt) Uzupełnianie tekstu elementami językowymi (wybór poprawnej formy A/B/C)
Zadanie 6. (10 x 1 pkt) Przyporządkowywanie zdań/ elementów zdań pasujących do siebie (3 dystraktory)
Zadanie 7. (10 x 1pkt) Uzupełnianie luk słowami/ wyrażeniami podanymi w ramce w dialogach sytuacyjnych (3 dystraktory),
Zadanie 8. (10 x 1pkt) Słowotwórstwo – tworzenie nowych wyrazów od podanych lub wytłuszczonych w zdaniach/ tekście
WYPOWIEDŹ PISEMNA (20 pkt)
Zadanie 9. E-Mail formalny (120 -140 słów)

Część ustna Czas 10-15min - Ilość punktów – 100

Zadanie 1. (20 pkt) Krótka autoprezentacja – rozmowa na podstawie przygotowanego przez studenta CV
Zadanie 2.  (40 pkt) Prezentacja w Power Point trwająca ok. 5 min. na jeden wybrany z podanych poniżej tematów:
1) przedmiot moich studiów
2) mój wydział
3) moja uczelnia
4) moje zainteresowania naukowe
5)  moje miasto
6) mój kraj
Zadanie 3.  (40 pkt) Sytuacje tematyczne - dialog  wg. podanych wskazówek (sytuacje typu uzgodnienie wspólnego terminu/sposobu działania, rozwiązanie problemu, zaplanowanie wydarzenia itp.)


Kryteria oceny
Punkty uzyskane za część pisemną i ustną są sumowane i dzielone przez 2.
60-68 p. – dostateczny (3,0)
69-76 p. – dostateczny plus (3,5)
77-84 p. – dobry (4,0)
85-92 p. – dobry plus (4, 5)
93-100 p. – bardzo dobry (5,0)
Egzamin językowy zdawany w ubiegłym roku w CJ PŁ zachowuje ważność na obecny rok.

Lektor High-Tech       LangTech
Ta witryna korzysta z plików cookie, aby podnieść komfort jej przeglądania.