Egzamin IAESTE

Format egzaminu IAESTE  Poziom B1

Egzamin IASTE składa się z dwóch części: - pisemnej: czas 120 min.- ilość punktów- 100 
                                                                        - ustnej: czas 10-15min. - ilość punktów- 100

Część pisemna:

Rozumienie tekstu słuchanego (20 pkt)
Zadanie 1.  (5 x 2 pkt) test wielokrotnego wyboru / uzupełnianie brakujących informacji/ przypisanie wypowiedzi do osoby mówiącej
Zadanie 2.
  (5 x pkt) zadanie typu Prawda/Fałsz
Rozumienie tekstu czytanego (20 pkt)
Zadanie 3. (5 x 2 pkt) uzupełnianie tekstu fragmentami zdań lub całymi zdaniami/ dopasowanie nagłówków / test wielokrotnego wyboru
Zadanie 4.  (5 x 2 pkt) zadanie typu Prawda/Fałsz
Elementy językowe (40 pkt)
Zadanie 5. (10 x 1 pkt) uzupełnianie tekstu/zdań elementami językowymi (wybór poprawnej formy a, b, c)
Zadanie 6.
(10 x 1 pkt) przyporządkowywanie zdań/ elementów zdań pasujących do siebie (3 dystraktory)
Zadanie 7. (10 x 1pkt) uzupełnianie luk w tekście słowami  podanymi w ramce (5 dystraktorów),
Zadanie 8. (10 x 1pkt) słowotwórstwo – tworzenie nowych wyrazów od podanych lub wytłuszczonych w zdaniach/ tekście
Wypowiedź pisemna (20 pkt)
Zadanie 9. E-Mail formalny (120 -140 słów)

Część ustna: zdawana w parach

Zadanie 1. (20 pkt) Krótka autoprezentacja – rozmowa z egzaminatorem na podstawie przygotowanego przez studenta CV
Zadanie 2.  (40 pkt) Prezentacja w Power Point trwająca ok. 5 min. na jeden wybrany z podanych poniżej tematów oraz odpowiadanie na pytania zadawane przez 2 studenta związane z wysłuchaną prezentacją.
- przedmiot moich studiów
- mój wydział
- moja uczelnia
- moje zainteresowania naukowe
- moje miasto
- mój kraj
Zadanie 3.  (40 pkt) Dialog między zdającymi wg. podanych wskazówek (sytuacje typu uzgodnienie wspólnego terminu/sposobu działania, rozwiązanie problemu, zaplanowanie wydarzenia itp.)


Format egzaminu IAESTE  Poziom B2/C1

Egzamin IASTE składa się z dwóch części: - pisemnej: czas 120 min.- ilość punktów- 100 
                                                                        - ustnej: czas 10-15min. - ilość punktów- 100

Część pisemna: 

Rozumienie tekstu słuchanego (20 pkt)
Zadanie 1.  (5 x 2 pkt) test wielokrotnego wyboru / uzupełnianie brakujących informacji/ przypisanie wypowiedzi do osoby mówiącej
Zadanie 2.
  (5 x pkt) zadanie typu Prawda/Fałsz
Rozumienie tekstu czytanego (20 pkt)
Zadanie 3. (5 x 2 pkt) uzupełnianie tekstu fragmentami zdań lub całymi zdaniami/ dopasowanie nagłówków
Zadanie 4.  (5 x 2 pkt) test wielokrotnego wyboru/ dopasowywanie informacji do fragmentu tekstu

Elementy językowe (40 pkt)
Zadanie 5. (10 x 1 pkt) uzupełnianie tekstu/zdań elementami językowymi (wybór poprawnej formy a, b, c, lub d)
Zadanie 6.
(5 x 2 pkt) transformacje ze słowem kluczem
Zadanie 7. (10 x 1pkt) uzupełnianie luk w tekście słowami  podanymi w ramce (5 dystraktorów)
Zadanie 8.
(10 x 1pkt) Słowotwórstwo – tworzenie nowych wyrazów od podanych lub wytłuszczonych w zdaniach/ tekście
Wypowiedź pisemna (20 pkt)
Zadanie 9. E-Mail formalny (120 -140 słów)

Część ustna: zdawana w parach

Zadanie 1. (20 pkt) Krótka autoprezentacja – rozmowa z egzaminatorem na podstawie przygotowanego przez studenta CV
Zadanie 2.  (40 pkt) Prezentacja w Power Point trwająca ok. 5 min. na jeden wybrany z podanych poniżej tematów oraz odpowiadanie na pytania zadawane przez 2 studenta związane z wysłuchaną prezentacją.
- przedmiot moich studiów
- mój wydział
- moja uczelnia
- moje zainteresowania naukowe
- interesujące odkrycia w mojej dziedzinie-
- wpływ technologii na nasze życie 
Zadanie 3.  (40 pkt) Dialog między zdającymi wg. podanych wskazówek (sytuacje typu uzgodnienie wspólnego terminu/sposobu działania, rozwiązanie problemu, zaplanowanie wydarzenia itp.)

 

Lektor High-Tech       Olimpiada
Ta witryna korzysta z plików cookie, aby podnieść komfort jej przeglądania oraz usług analityki internetowej Google Analytics i Microsoft Clarity. Zobacz Polityka prywatności
Ok