O programie IAESTE

PROGRAM IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for the Technical Experience)

Początki IAESTE sięgają roku 1948, kiedy z inicjatywy Jamesa Newby założono IAESTE w londyńskim Imperial College, w celu umożliwienia studentom uczelni technicznych zdobywania naukowych i zawodowych doświadczeń poza granicami ojczystego kraju, a także w celu integracji międzynarodowej w odbudowywanym po zniszczeniach wojennych świecie.

Dziś organizacja IAESTE działa w blisko 90 krajach na całym świecie. Program edukacyjny IAESTE realizowany jest w Polsce od 1958 roku. Komitety Lokalne IAESTE działają przy dwunastu polskich uczelniach, co tworzy IAESTE jedną z największych organizacji studenckich w Polsce. IAESTE jest organizacją non-profit, a więc wszyscy jej członkowie pracują na zasadzie wolontariatu. Program IAESTE działa pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, a organizacja IAESTE działa we współpracy z UNESCO. jKomitet Lokalny IAESTE przy Politechnice Łódzkiej od wielu lat realizuje blisko 30% krajowej wymiany praktyk studenckich IAESTE, przyjmując i wysyłając na praktyki największą liczbę studentów wśród wszystkich polskich uczelni uczestniczących w programie IAESTE.

IAESTE PŁ organizuje płatne zawodowe praktyki zagraniczne dla studentów Uczelni, włączając studentów studiów III stopnia. W ramach międzynarodowego programu wymiany studenci mogą wyjechać na praktykę w zagranicznej firmie lub uczelni do jednego z krajów członkowskich IAESTE

IAESTE proponuje praktyki we wszystkich dyscyplinach studiów technicznych. Program edukacyjny obejmuje różne kategorie praktyk studenckich: na uczelniach, w ośrodkach naukowych i badawczych oraz w firmach (w tym zakładach przemysłowych), w których student wykonuje pracę koncepcyjną powiązaną ściśle z kierunkiem studiów. Praca studenta może też być związana z procesem produkcyjnym w przedsiębiorstwie.

Praktyki trwają od 6 tygodni do 12 miesięcy. Studenci otrzymują wynagrodzenie, które pokrywa koszty zakwaterowania, wyżywienia, transportu, program kulturowy. W trakcie praktyki studenci korzystają z przygotowanego przez Lokalne Komitety IAESTE programu zajęć wśród których znajdą się imprezy kulturalne, zwiedzanie miasta i kraju praktyki, spotkania z innymi praktykantami, itp.

Od wielu lat Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej organizuje egzaminy językowe niezbędne do potwierdzenia umiejętności językowych kandydatów na praktyki studenckie realizowane w ramch programu IAESTE.

Egzaminy IAESTE - INFORMACJE PRAKTYCZNE

1/ Zapisy odbywają się on-line przez platformę WIKAMP.
2/ Odpłatność za egzamin wynosi 25 zł.
3/ Opłatę należy dokonywać na konto CJPŁ (nr konta: 84 1240 3028 1111 0010 5073 7063 z dopiskiem 1001).
4/ Dowody wpłaty należy dostarczyć na egzamin.
5/ Na egzamin należy również zabrać ze sobą dokument ze zdjęciem (dowód osobisty lub legitymację studencką).
6/ Osoby, które będą ubiegać się o zwolnienie z egzaminu IAESTE na podstawie certyfikatów międzynarodowych, zdanych egzaminów uprawniających do udziału w programie ERASMUS, lub egzaminów kursowych na poziomie B2, proszone są o zgłoszenie się do odpowiednich lektorów innych języków z dokumentami umożliwiającymi przepisanie oceny (kopie przedstawionych certyfikatów – do załączenia do protokołu – należy pozostawić w Centrum Językowym).
7/ Przed przystąpieniem do egzaminu prosimy o uważne przeczytanie wszystkich informacji dotyczących zakresu materiału i formy egzaminu pisemnego i ustnego zamieszczonych na stronie CJPŁ w zakładce format egzaminu.
8/ Terminarz tegorocznych egzaminów terminarz IAESTE.

Więcej o programie płatnych praktyk zagranicznych znajdziecie Państwo na stronie programu IAESTE.

żródło: IAESTE Politechnika Łódzka

KONTAKT: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lektor High-Tech       Olimpiada
Ta witryna korzysta z plików cookie, aby podnieść komfort jej przeglądania oraz usług analityki internetowej Google Analytics i Microsoft Clarity. Zobacz Polityka prywatności
Ok