Space Is Not The Final Frontier

Wirtualna wymiana umożliwia studentom rozwijanie kompetencji społecznych,
w tym interkulturowych, w ramach wspólnie realizowanych projektów naukowych.

Spis treści

 Wymiana wirtualna z Centrum Językowym Politechniki Berlińskiej

astronaut

 

Możliwość wymiany studenckiej w ramach programów Erasmus, czy Erasmus+, od lat uważana jest za jedną z najważniejszych i najwyżej ocenianych inicjatyw realizowanych w zjednoczonej Europie. Kilkumiesięczny wyjazd pozwala uczestnikom pogłębić wiedzę przedmiotową i zestawić swoje umiejętności z wymaganiami obowiązującymi na innych uczelniach w krajach stowarzyszonych, ale dodatkowo, a może przede wszystkim, pozwala studentom poprawić znajomość języka obcego i nabyć niezbędne w dzisiejszej rzeczywistości umiejętności interkulturowe.

Pomimo niezaprzeczalnych zalet, programy wymiany studenckiej nie są dla każdego. Niemożliwe jest wymienić wszystkie okoliczności, które utrudniają, czy wręcz wykluczają, uczestnictwo w pełnej wymianie, ale najczęściej są to powody natury finansowej, rodzinnej, czy edukacyjnej. W konsekwencji, studenci uczestniczący w zajęciach językowych na polskich uczelniach wyższych, siłą rzeczy mogą jedynie doskonalić swe umiejętności językowe w grupach w przeważającym stopniu monolingualnych, gdzie stosowanie języka obcego nie wynika z naturalnych uwarunkowań, ale jest narzucone przez ograniczenia. W takiej rzeczywistości niemożliwe jest również poszerzanie indywidualnych kompetencji interkulturowych, które są coraz częściej wymagane w realiach współczesnego rynku pracy.

W tym kontekście postanowiliśmy wraz z Mary-Jane Radford Arrow – lektorem języka angielskiego z Zentraleinrichtung Moderne Sprachen/Technische Universität Berlin – nawiązać współpracę. Na konferencji Lektor High-Tech, której byłem współorganizatorem, dowiedzieliśmy się o kursie prowadzenia wymiany wirtualnej pod auspicjami Unii Europejskiej w ramach programu EVOLVE. Wzięliśmy udział w pierwszej edycji szkolenia i udało nam się uzyskać europejskie odznaki ukończenia kursu, dzięki któremu poznaliśmy podstawy poprowadzenia wirtualnej wymiany studenckiej.

Lektor High-Tech       Olimpiada
Ta witryna korzysta z plików cookie, aby podnieść komfort jej przeglądania oraz usług analityki internetowej Google Analytics i Microsoft Clarity. Zobacz Polityka prywatności
Ok