Nasze projekty

Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ZPU

Od kilku lat CJ intensywnie angażuje się w realizację projektów ZPU 1 i ZPU 2. Dynamicznie działając wraz z Centrum Obsługi Projektów Politechniki Łódzkiej, kadra CJ wykonuje zadania zaprojektowane w Zintegrowanym Programie Politechniki Łódzkiej. Jest to projekt realizowany w naszej uczelni w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w latach 2018-2023. W CJ prowadzone są liczne kursy dla studentów i pracowników PŁ pragnących rozwijać, odświeżać i wzmacniać swoje umiejętności komunikacyjne. Studenci i pracownicy chętnie biorą udział w ciekawych, odpowiednio sprofilowanych zajęciach z języka angielskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego. Studenci mają także szansę przystąpić do egzaminów certyfikacyjnych – TELC lub TOEFL. W ramach ZPU3 pracownik Centrum Językowego prowadził cykl szkoleń dla kadry dydaktycznej i naukowo-dydaktycznej PŁ.

Dodatkowo pracownicy dydaktyczni oraz administracyjni CJ, pragnący poszerzyć swój własny warsztat dydaktyczny, uczestniczą w profesjonalnych szkoleniach. Program ZPU 1 i ZPU 2 obejmuje dużą grupę pracowników kadry dydaktycznej oraz kierowniczej i administracyjnej PŁ, umożliwiając znaczące zwiększanie kompetencji z obszaru efektywnego kształcenia, umiejętności miękkich i zarządzania zespołem.

Lektor High-Tech       Olimpiada
Ta witryna korzysta z plików cookie, aby podnieść komfort jej przeglądania oraz usług analityki internetowej Google Analytics i Microsoft Clarity. Zobacz Polityka prywatności
Ok