Nasze konferencje

LEKTOR HIGH-TECH 21-22 września 2018
wykorzystanie e-learningu i nowych technologii w nauczaniu języków obcych

     


W dniach 21-22 września 2018 Centrum Językowe Politechinki Łódzkiej i Centrum e-Learningu gościło uczestników ogólnopolskiej konferencji LEKTOR HIGH-TECH: WYKORZYSTANIE E-LEARNINGU I NOWYCH TECHNOLOGII W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH, objętej patronatem JM Rektora PŁ, stowarzyszenia EAQUALS oraz stowarzyszenia SERMO. Celem konferencji była prezentacja i wymiana dobrych praktyk w zakresie wykorzystania e-learningu i nowoczesnych technologii w nauczaniu języków obcych, z uwzględnieniem doskonalenia 5 sprawności wg ESOKJ. Wśród zaproszonych gości znaleźli się specjaliści w nauczaniu języków obcych, między innymi Peter Lahiff, który wygłosił pierwszy plenarny wykład konferencji pt. „Making a Space that Fits for Technology in Education”. Poza udziałem w ośmiu sesjach równoległych, goście konferencji mieli okazję uczestniczyć w sesji warsztatowej oraz dwóch warsztatach certyfikowanych prowadzonych przez ClickMeeting i Oxford University Press.
Prezentacje, warsztaty i webinarium dotyczyły szerokiego zakresu zagadnień, w tym:

  • jak skutecznie posługiwać się nowoczesnymi technologiami w dydaktyce?
  • jak skutecznie wykorzystywać e-learning?
  • dlaczego warto korzystać z nowych technologii w nauczaniu języków obcych?
  • jak nowoczesne technologie wpływają na proces przyswajania i utrwalania wiedzy?

Organizatorom udało się zaprosić do udziału nauczycieli języków obcych: pracowników centrów językowych przy uczelniach wyższych, szkół językowych oraz szkół powszechnych, których wystąpienia i udział w dyskusjach zarówno sesyjnych, jak i kuluarowych sprawił, że konferencja stała się ożywioną przestrzenią wymiany refleksji i pomysłów związanych z dydaktyką XXI wieku. Dziękujemy wszystkim za aktywny udział i zapraszamy na kolejną edycję Lektora High-Tech w przyszłym roku akademickim.

Więcej o tegorocznej edycji na stronie konferencji Lektor High-Tech 2018

 

 Francuski Drogą do Sukcesu 21-22 kwietnia 2017

Tematy wiodące 2 edycji konferencji to prezentacja różnorodnych narzędzi przydatnych w rozwoju zawodowym i osobistym nauczyciela języka francuskiego (warsztaty metodyczne, warsztaty służące osiągnięciu harmonii ciała i umysłu) oraz możliwości jakie stwarza znajomość języka francuskiego we współczesnym świecie. Organizatorzy to:IFE, CJ oraz stowarzyszenie "Łódzkie bardziej francuskie". Stowarzyszenie SERMO oraz Ambasada Francji w Polsce obieli patronat honorowy.

 

Francuski Drogą do Sukcesu 1-2 kwietnia 2016

Jak zmotywować uczniów i studentów do rozpoczęcia i kontynuowania nauki języka francuskiego? Blisko 70 uczestników, głównie nauczycieli języka francuskiego z gimnazjów, liceów oraz szkół wyższych, szukało odpowiedzi na nurtujące wszystkich zainteresowanych pytanie: jak uczyć i po co? W obliczu rosnącej popularności języka angielskiego, a także zaleceń Rady Europy dotyczących realizacji polityki językowej 2+1 (gdzie każdy obywatel powinien wykazać się znajomością co najmniej dwóch języków obcych), zasadne wydają się rozważania o roli języka francuskiego we współczesnym świecie. Konferencja oprócz prezentacji możliwości, jakie stwarza znajomość języka francuskiego przy wyborze studiów czy w karierze zawodowej, była również okazją do wymiany doświadczeń oraz zapoznania się z nowoczesnymi metodami nauczania sprzyjającymi osiągnięciu sukcesu. Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ - współorganizator. SERMO oraz Ambasada Francji w Polsce - patronat honorowy. CJ było reprezentowane przez mgr A. Kozłowską, która wygłosiła swój referat nt. sposobów pracy z grupą o zróżnicowanym poziomie zaawansowania z zastosowaniem różnych rodzajów narzędzi pedagogicznych.

 

Warsztat metodyczny dla nauczycieli języka hiszpańskiego 9 kwietnia 2014

Praktyczny warsztat metodyczny dla nauczycieli języka hiszpańskiego. Spotkanie zostało zorganizowane przez ówcześnie pracujących w CJ PŁ iberystów: Monikę Pietrzak oraz Lidię Wappę-Ciesielską,  w celu przybliżenia kolejnej części (B1.1) podręcznika "Arcoiris". Warsztat był skierowany do nauczycieli szkół publicznych i językowych z Łodzi, a prowadzili go w sposób bardzo interaktywny autorzy tegoż podręcznika: Dorota Nieto-Kuczyńska i  Eduardo Nieto-Rasiński. Oboje prowadzący to szalenie kontaktowi specjaliści od nauczania języka hiszpańskiego co sprawiło, że warsztat przez nich poprowadzony spotkał się z dużym zainteresowaniem nauczycieli łódzkich szkół.

22 Międzynarodowa  Konferencja  IATEFL  27-29 września 2013

       

Holistyczne  podejście  do  nauczania  języka angielskiego. Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki oraz Centrum Językowe to organizatorzy 22. Międzynarodowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL Poland, która odbyła się w Łodzi się w dniach 27-29 września 2013r. na terenie Politechniki Łódzkiej. Jak co roku i tym razem konferencja była okazją do spotkań, wymiany poglądów i nawiązania kontaktów zawodowych z ludźmi związanymi z nauczaniem języka angielskiego. W trakcie konferencji nauczyciele, edukatorzy oraz trenerzy językowi mieli możliwość odwiedzenia stanowisk wystawienniczych czołowych wydawnictw w celu zapoznania się z najnowszymi publikacjami w dziedzinie nauczania języka, a program konferencji stworzył uczestnikom szansę osobistego kontaktu z autorami, których podręczniki wykorzystujemy na co dzień w naszej pracy. Czerpiąc inspirację ze słów Seneki Men learn while they teach, w programie zaplanowano liczne warsztaty językowe, w trakcie których uczestnicy mogli sami usiąść w ławkach i nie tylko obserwować proces uczenia, ale także przypomnieć sobie proces uczenia się. Realizując motto konferencji A holistic approach to learning and teaching omówione zostały na niej następujące tematy: psychologiczne wsparcie dla uczniów i nauczycieli, aktualne tendencje w nauczaniu i uczeniu się języka obcego, doskonalenie zawodowe, przedstawiono lekcje, które lubią uczniowie i nauczyciele oraz wskazano dobre praktyki w nauczaniu języka angielskiego. Poruszono również zagadnienia języka specjalistycznego w środowisku pracy. Wśród tematów nie zabrakło specyfiki nauczania wczesnoszkolnego i nauczania młodzieży, nauczania i uczenia się przy pomocy nowych technologii, sprawdzania i oceniania wiedzy i umiejętności oraz zarządzania i logistyki w nauczaniu języków obcych. Komitet Organizacyjny: Lokalne Biuro 22 Konferencji IATEFL Poland Anna Badura i Magdalena Nowacka/ Centralne Biuro Organizacji 22 Konferencji IATEFL Poland Anna Rogalewicz-Gałucka i Natalia Małecka.

 

Wizyta studyjna w Politechnice Łódzkiej 5-9 czerwca 2013

Pierwsza wizyta studyjna w Politechnice Łódzkiej (5-9  czerwca  2013)  dla  13  przedstawicieli kadry  zarządzającej  z  uczelni  partnerskich  PŁ;  celem  wizyty  było  propagowanie internacjonalizacji uczelni wyższych

 

Lektor High-Tech       LangTech
Ta witryna korzysta z plików cookie, aby podnieść komfort jej przeglądania.