Nasze konferencje

LEKTOR HIGH-TECH 10 września 2022
Nowa rzeczywistość, nowe możliwości
Offline - online - onlife

     

Konferencja Lektor High-Tech to cykliczne, coroczne wydarzenie organizowane przez Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej od 2018 roku. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zastosowaniu najnowszych rozwiązań technologicznych do nauczania i uczenia się j. obcych. Adresatem konferencji są nauczyciele akademiccy, nauczyciele szkół powszechnych, trenerzy, metodycy nauczania j. obcych, eksperci oraz twórcy oprogramowania i rozwiązań cyfrowych wspierających proces dydaktyczny.

Kontakt:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REJESTRACJA: www.cj.p.lodz.pl/konferencja

Patronat honorowy - J.M. Rektor Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik; Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce IATEFL oraz British Council Polska.

10 września 2022
Nowa rzeczywistość, nowe możliwości
Offline - online - onlife

Zapraszamy prelegentów do zgłaszania swoich wystąpień za pośrednictwem odpowiedniego formularza rejestracyjnego do dnia 30 czerwca 2022. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji wartości merytorycznej oraz zgodności przesłanych abstraktów z tematyką konferencji. Końcowy termin zgłoszeń uczestników biernych to 31 sierpnia 2022.

Tegoroczne wydarzenie obejmuje 3 bloki tematyczne:


Praktycy praktykom - Jak najskuteczniej wykorzystać najnowsze narzędzia, technologie i rozwiązania cyfrowe? Jaka jest ich przyszłość i w jakim kierunku powinny się rozwijać? 

• Blended-learning jako kierunek rozwoju edukacji językowej i wizja nauczania przyszłości
• Zagadnienia badawcze w e-nauczaniu; nowe trendy w nauczaniu języków obcych
• Standardy e-nauczania, ewaluacja cyfrowych narzędzi i efektywność w edukacji językowej
• Style uczenia się w kształceniu tradycyjnym i zdalnym
• Efektywne projektowanie zajęć prowadzonych na odległość
• Nauczanie immersyjne w dobie technologii cyfrowych
• Teorie uczenia się oraz podejścia edukacyjne do e-nauczania
• Nowoczesne zarządzanie szkołą językową

Case studies - Sprawdzone rozwiązania w nowym wymiarze edukacji. Czego doświadczyliśmy? Czym możemy podzielić się z innymi?

• Prezentacja innowacyjnych narzędzi autorskich; nowatorskie wykorzystanie multimediów
• Zagadnienia związane z e-ocenianiem
• Kompatybilność narzędzi e-learningu z tradycyjnymi technikami nauczania języków 
• Sztuczna inteligencja w nauczaniu języków obcych
• Nauczanie języków obcych z wykorzystaniem aplikacji i urządzeń mobilnych (m-learning)
• Wykorzystanie technologii do motywowania i wspierania w nauce języków obcych
• Wykorzystanie mediów społecznościowych w edukacji językowej

Nauczyciel-Uczeń-Człowiek - Jak budować pozytywne doświadczenia i zachować wewnętrzną równowagę w świecie technologii?

• Budowanie relacji w warunkach nauczania zdalnego; oswajanie zmiany
• Inteligencja emocjonalna a technologia w nauczaniu
• Specyfika pracy z grupą i jednostką w nauczaniu zdalnym
• Współpraca i pomoc koleżeńska w e-nauczaniu
Coaching i Tutoring jako narzędzie wsparcia w edukacji zdalnej
• Gamifikacja w nauce zdalnej i sali lekcyjnej
• Wymagania (po)pandemicznego rynku pracy a kształcenie językowe


29th ELT Professional Development Event IATEFL PL ON-LINE MEET-UP 2020 HighTech – A Teachers’ Promised Land

LEKTOR HIGH-TECH 18-19 września 2020
wykorzystanie e-learningu i nowych technologii w nauczaniu języków obcych

     

18-19 września 2020 w Centrum Językowym odbyło się jedno z największych wydarzeń dla nauczycieli języka angielskiego poszukujących nowych dróg i innowacyjnych rozwiązań do zastosowania w nauczaniu i uczeniu się języków obcych.
29th ELT Professional Development Event IATEFL PL ON-LINE MEET-UP 2020 HighTech – A Teachers’ Promised Land
Wydarzenie, organizowane w trakcie trwającej jeszcze pandemii, było doskonałą okazją aby odkryć ziemię obiecaną współczesnej edukacji językowej ON-LINE. Uczestnicy mogli uczestniczyć w wykładach plenarnych oraz sesjach warsztatowych dla nauczycieli oraz spotkać się z wydawcami podręczników i materiałów edukacyjnych, a wszystko w przestrzeni wirtualnej, w ralacjach na żywo z studia zlokalizowanego w Centrum Językowym PŁ. Patronat honorowy nad konferencją IATEFL PL On-line Meet-up 2020 objął J.M. Rektor Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik. Dla Centrum Językowego współorganizacja IATEFL PL On-Line Meet-up 2020 była szczególnie istotna. W porozumieniu z Zarządem IATEFL PL włączyliśmy w program wydarzenia naszą rodzimą konferencję Lektor High-Tech 2020, która w miałaby już wtedy swoją trzecią edycję. Lektor HT 2020 - 29th IATEFL Online Meet-up.


 

LEKTOR HIGH-TECH 13-14 września 2019
wykorzystanie e-learningu i nowych technologii w nauczaniu języków obcych

     

W dniach 13-14 września 2019 Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej było organizatorem II edycji międzynarodowej konferencji dla nauczycieli i metodyków nauczania języków obcych WYKORZYSTANIE E-LEARNINGU I NOWYCH TECHNOLOGII W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH pod honorowym patronatem JM Rektora PŁ, Centrum E-Learningu PŁ oraz Stowarzyszenia SERMO LEKTOR HIGH-TECH 2019. W trakcie tego dwudniowego wydarzenia Centrum Językowe PŁ gościło niemalże 140 uczestników. Zorganizowaliśmy 6 sesji plenarnych oraz 30 warsztatowych, w których prelegentami byli wybitni specjaliści, metodycy i doświadczeni nauczyciele z pasją.

Konferencję uroczyście rozpoczęła pani Dyrektor Centrum Językowego dr Magdalena Nowacka, po której wystąpieniu głos zabrali kolejno przedstawiciele Uczelni - prorektor ds. nauki - prof. dr. hab. inż. Ireneusz Zbiciński oraz dr hab. inż. Jacek Kucharski, prof. PŁ, pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia.

W pierwszym dniu mieliśmy możliwość wysłuchania 3 wykładów plenarnych poprowadzonych przez pana Thoma Kiddle (NILE), pana dr inż. Rafała Grzybowskiego (PŁ) oraz pana Adriana Chróstowskiego (NGL). Drugi dzień konferencji rozpoczęła swoim wykładem plenarnym pani Anna Popławska (EduNation), po której wystąpili kolejno pan Piotr Banasiak (ETS) oraz pan Radosław Krzyżanowski (OUP). Zarówno w piątek, jak i sobotę, po wykładach plenarnych uczestnicy mieli możliwość wyboru pomiędzy trzema równoległymi sesjami warsztatowymi, które w sumie poprowadziło 35 prelegentów z całej Polski i z zagranicy. Wśród nich, oczywiście, nie zabrakło przedstawicieli naszego Centrum. Swoje wystąpienia miały panie Krystyna Breszka-Jędrzejewska, Ewa Muszczynko, Justyna Jaworska, Marta Dziubińska, Danuta Król-Stogidis, Joanna Miłosz-Bartczak, Elżbieta Krawczyk, Magdalena Gałaj oraz panowie John Speller, Szymon Pędziwiatr i Łukasz Wodarczyk.

W trakcie przerw kawowych oraz przerw obiadowych do dyspozycji uczestników konferencji pozostawały stoiska partnerów oraz sponsorów konferencji – OUP, NGL, Preston Publishing, Egis, ETS, PCG Academia, Vocabite Business Cards, British Council, na których można było zapoznać się z nowinkami na językowym rynku edukacyjnym. W trakcie uroczystego zakończenia konferencji rozdaliśmy uczestnikom, którzy podzielili się z nami swoimi cennymi uwagami i spostrzeżeniami na temat organizacji imprezy, upominkowe pakiety od sponsorów. Opinie o konferencji posłużą nam do udoskonalenia tej imprezy w kolejnej edycji.

Szczególne podziękowania należą się paniom z Komitetu Organizacyjnego Lektor High-Tech 2019 w osobach: dr Magdaleny Nowackiej, Dominiki Biernat, Wiolety Fabijańskiej, Barbary Rosickiej-Koczur, Anny Ruszczyńskiej-Bujnowicz oraz Agnieszki Wajs, które dołożyły wszelkich starań, aby wydarzenie sprostało wymaganiom uczestników oraz zaproszonych gości. W przygotowaniu konferencji brali też czynny udział pan John Speller (strona internetowa Lektor High-Tech 2019) oraz Magdalena Gałaj (fanpage Lektor High-Tech na FB), która również dbała o graficzną oprawę konferencji. Nie należy też zapominać o fakcie, iż w trakcie samej konferencji komitet organizacyjny został silnie wsparty przez pozostałą kadrę CJ PŁ, zarówno dydaktyczną jak i administracyjną, a wszystko po to, aby zapewnić jakość i jak najwyższy standard wydarzenia.

Podziękowania składamy też Dyrekcji Centrum Technologii Informatycznych (CTI), które gościło nas w swych progach w trakcie sesji plenarnych oraz Dyrekcji Zatoki Sportu, która udostępniła nam sale konferencyjne na sesje warsztatowe i zadbała o relaks i dobre samopoczucie naszych gości oferując możliwość skorzystania z basenu.

Serdecznie dziękujemy zarówno uczestnikom, gościom jak i partnerom biznesowym za tak żywe zainteresowanie i liczne przybycie na tegoroczną konferencję i mamy nadzieję, że spotkamy się w kolejnej edycji. Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji z wydarzenia.


LEKTOR HIGH-TECH 21-22 września 2018
wykorzystanie e-learningu i nowych technologii w nauczaniu języków obcych

     


W dniach 21-22 września 2018 Centrum Językowe Politechinki Łódzkiej i Centrum e-Learningu gościło uczestników ogólnopolskiej konferencji LEKTOR HIGH-TECH: WYKORZYSTANIE E-LEARNINGU I NOWYCH TECHNOLOGII W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH, objętej patronatem JM Rektora PŁ, stowarzyszenia EAQUALS oraz stowarzyszenia SERMO. Celem konferencji była prezentacja i wymiana dobrych praktyk w zakresie wykorzystania e-learningu i nowoczesnych technologii w nauczaniu języków obcych, z uwzględnieniem doskonalenia 5 sprawności wg ESOKJ. Wśród zaproszonych gości znaleźli się specjaliści w nauczaniu języków obcych, między innymi Peter Lahiff, który wygłosił pierwszy plenarny wykład konferencji pt. „Making a Space that Fits for Technology in Education”. Poza udziałem w ośmiu sesjach równoległych, goście konferencji mieli okazję uczestniczyć w sesji warsztatowej oraz dwóch warsztatach certyfikowanych prowadzonych przez ClickMeeting i Oxford University Press.
Prezentacje, warsztaty i webinarium dotyczyły szerokiego zakresu zagadnień, w tym:

  • jak skutecznie posługiwać się nowoczesnymi technologiami w dydaktyce?
  • jak skutecznie wykorzystywać e-learning?
  • dlaczego warto korzystać z nowych technologii w nauczaniu języków obcych?
  • jak nowoczesne technologie wpływają na proces przyswajania i utrwalania wiedzy?

Organizatorom udało się zaprosić do udziału nauczycieli języków obcych: pracowników centrów językowych przy uczelniach wyższych, szkół językowych oraz szkół powszechnych, których wystąpienia i udział w dyskusjach zarówno sesyjnych, jak i kuluarowych sprawił, że konferencja stała się ożywioną przestrzenią wymiany refleksji i pomysłów związanych z dydaktyką XXI wieku. Dziękujemy wszystkim za aktywny udział i zapraszamy na kolejną edycję Lektora High-Tech w przyszłym roku akademickim.

Więcej o tegorocznej edycji na stronie konferencji Lektor High-Tech 2018


 Francuski Drogą do Sukcesu 21-22 kwietnia 2017

Tematy wiodące 2 edycji konferencji to prezentacja różnorodnych narzędzi przydatnych w rozwoju zawodowym i osobistym nauczyciela języka francuskiego (warsztaty metodyczne, warsztaty służące osiągnięciu harmonii ciała i umysłu) oraz możliwości jakie stwarza znajomość języka francuskiego we współczesnym świecie. Organizatorzy to:IFE, CJ oraz stowarzyszenie "Łódzkie bardziej francuskie". Stowarzyszenie SERMO oraz Ambasada Francji w Polsce obieli patronat honorowy.

 

Francuski Drogą do Sukcesu 1-2 kwietnia 2016

Jak zmotywować uczniów i studentów do rozpoczęcia i kontynuowania nauki języka francuskiego? Blisko 70 uczestników, głównie nauczycieli języka francuskiego z gimnazjów, liceów oraz szkół wyższych, szukało odpowiedzi na nurtujące wszystkich zainteresowanych pytanie: jak uczyć i po co? W obliczu rosnącej popularności języka angielskiego, a także zaleceń Rady Europy dotyczących realizacji polityki językowej 2+1 (gdzie każdy obywatel powinien wykazać się znajomością co najmniej dwóch języków obcych), zasadne wydają się rozważania o roli języka francuskiego we współczesnym świecie. Konferencja oprócz prezentacji możliwości, jakie stwarza znajomość języka francuskiego przy wyborze studiów czy w karierze zawodowej, była również okazją do wymiany doświadczeń oraz zapoznania się z nowoczesnymi metodami nauczania sprzyjającymi osiągnięciu sukcesu. Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ - współorganizator. SERMO oraz Ambasada Francji w Polsce - patronat honorowy. CJ było reprezentowane przez mgr A. Kozłowską, która wygłosiła swój referat nt. sposobów pracy z grupą o zróżnicowanym poziomie zaawansowania z zastosowaniem różnych rodzajów narzędzi pedagogicznych.

 

Warsztat metodyczny dla nauczycieli języka hiszpańskiego 9 kwietnia 2014

Praktyczny warsztat metodyczny dla nauczycieli języka hiszpańskiego. Spotkanie zostało zorganizowane przez ówcześnie pracujących w CJ PŁ iberystów: Monikę Pietrzak oraz Lidię Wappę-Ciesielską,  w celu przybliżenia kolejnej części (B1.1) podręcznika "Arcoiris". Warsztat był skierowany do nauczycieli szkół publicznych i językowych z Łodzi, a prowadzili go w sposób bardzo interaktywny autorzy tegoż podręcznika: Dorota Nieto-Kuczyńska i  Eduardo Nieto-Rasiński. Oboje prowadzący to szalenie kontaktowi specjaliści od nauczania języka hiszpańskiego co sprawiło, że warsztat przez nich poprowadzony spotkał się z dużym zainteresowaniem nauczycieli łódzkich szkół.

22 Międzynarodowa  Konferencja  IATEFL  27-29 września 2013

       

Holistyczne  podejście  do  nauczania  języka angielskiego. Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki oraz Centrum Językowe to organizatorzy 22. Międzynarodowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL Poland, która odbyła się w Łodzi się w dniach 27-29 września 2013r. na terenie Politechniki Łódzkiej. Jak co roku i tym razem konferencja była okazją do spotkań, wymiany poglądów i nawiązania kontaktów zawodowych z ludźmi związanymi z nauczaniem języka angielskiego. W trakcie konferencji nauczyciele, edukatorzy oraz trenerzy językowi mieli możliwość odwiedzenia stanowisk wystawienniczych czołowych wydawnictw w celu zapoznania się z najnowszymi publikacjami w dziedzinie nauczania języka, a program konferencji stworzył uczestnikom szansę osobistego kontaktu z autorami, których podręczniki wykorzystujemy na co dzień w naszej pracy. Czerpiąc inspirację ze słów Seneki Men learn while they teach, w programie zaplanowano liczne warsztaty językowe, w trakcie których uczestnicy mogli sami usiąść w ławkach i nie tylko obserwować proces uczenia, ale także przypomnieć sobie proces uczenia się. Realizując motto konferencji A holistic approach to learning and teaching omówione zostały na niej następujące tematy: psychologiczne wsparcie dla uczniów i nauczycieli, aktualne tendencje w nauczaniu i uczeniu się języka obcego, doskonalenie zawodowe, przedstawiono lekcje, które lubią uczniowie i nauczyciele oraz wskazano dobre praktyki w nauczaniu języka angielskiego. Poruszono również zagadnienia języka specjalistycznego w środowisku pracy. Wśród tematów nie zabrakło specyfiki nauczania wczesnoszkolnego i nauczania młodzieży, nauczania i uczenia się przy pomocy nowych technologii, sprawdzania i oceniania wiedzy i umiejętności oraz zarządzania i logistyki w nauczaniu języków obcych. Komitet Organizacyjny: Lokalne Biuro 22 Konferencji IATEFL Poland Anna Badura i Magdalena Nowacka/ Centralne Biuro Organizacji 22 Konferencji IATEFL Poland Anna Rogalewicz-Gałucka i Natalia Małecka.


Wizyta studyjna w Politechnice Łódzkiej 5-9 czerwca 2013

Pierwsza wizyta studyjna w Politechnice Łódzkiej (5-9  czerwca  2013)  dla  13  przedstawicieli kadry  zarządzającej  z  uczelni  partnerskich  PŁ;  celem  wizyty  było  propagowanie internacjonalizacji uczelni wyższych

 

Lektor High-Tech       Olimpiada
Ta witryna korzysta z plików cookie, aby podnieść komfort jej przeglądania oraz usług analityki internetowej Google Analytics i Microsoft Clarity. Zobacz Polityka prywatności
Ok