Studia I stopnia

Uchwała Senatu PŁ (Nr 14/2011) stanowi, że w nowych programach kształcenia obowiązujących od roku akademickiego 2012/2013: na studiach pierwszego stopnia łączna liczba godzin nauki języka obcego w zakresie studiowanej dyscypliny wynosi na studiach stacjonarnych nie mniej niż 180 godzin, a na studiach niestacjonarnych nie mniej niż 120 godzin, co odpowiada nie mniej niż 12 punktom ECTS. Wymagane jest potwierdzenie kompetencji egzaminem na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.


W oparciu o powyższe wytyczne Centrum Językowe oferuje podstawowy lektorat o profilu biznesowo-technicznym, składający się z trzech 60-godzinnych bloków (dla studiów stacjonarnych) i sześciu 20-godzinnych bloków lub trzech 40-godzinnych (dla studiów niestacjonarnych). Wymaganiem wstępnym jest posiadanie kompetencji językowych na poziomie min. A2.

Studenci z potwierdzonymi kompetencjami na poziomie B2 (w zakresie studiowanej dziedziny) mogą wybierać z pełnej oferty językowej CJ, realizując jedną z dostępnych ścieżek.

Koordynatorzy ds. współpracy z wydziałami patrz tutaj Koordynatorzy wydziałowi

 

 

Lektor High-Tech       LangTech
Ta witryna korzysta z plików cookie, aby podnieść komfort jej przeglądania.
Dalsze informacje Ok