Studia I stopnia

W roku akademickim 2022/2023 Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej realizuje jednocześnie trzy programy studiów.

PROGRAM KSZTAŁCENIA 2020 (dla studentów rozpoczynających studia w 2020r. lub poźniej). Realizacja lektoratu obowiązkowego na studiach polskojęzycznych od 2-go semestru studiów.

Zgodnie z Uchwałą Senatu PŁ Nr 20/2020 z dnia 20 kwietnia 2020r.
w programach studiów I stopnia określa się zajęcia z języka obcego zaczynające się od 2 semestru studiów w wymiarze 120 godzin (przez 4 semestry), którym przypisuje się 9 punktów ECTS, w tym egzamin potwierdzający osiągnięcie poziomu B2 umiejętności językowych; dopuszcza się przeprowadzenie certyfikacji językowej stanowiązej jednocześnie egzamin potwierdzający osiągnięcie poziomu B2 umiejętności językowych za zgodą i na wniosek studenta.

W oparciu o powyższe wytyczne Centrum Językowe oferuje podstawowy lektorat o profilu biznesowo-technicznym w następującym modelu kształcenia.

Studia stacjonarne

Studia stacjonarne            Studia niestacjonarne

Sem.

Opis przedmiotu

L. godz.

 ECTS

II

j. obcy moduł 1

22 91 0600 10

30

2

III

j. obcy moduł 2

22 91 0600 20

30

2

IV

j. obcy moduł 3

22 91 0600 30

30

2

V

j. obcy moduł 4E

22 91 0600 40

30

3

 

 Sem.

Opis przedmiotu

L. godz.

ECTS

II

j. obcy n. moduł 1

22 91 0600 19

20

2

III

j. obcy n. moduł 2

22 91 0600 29

20

2

IV

j. obcy n. moduł 3

22 91 0600 39

20

2

V

j. obcy n. moduł 4E

22 91 0600 49

20

3

Wymaganiem wstępnym jest posiadanie kompetencji językowych na poziomie min. B1.

PROGRAM KSZTAŁCENIA 2019 (dla studentów, którzy rozpoczęli studia w 2019r.). W zależności od wydziału i kierunku realizacja lektoratu obowiązkowego na studiach polskojęzycznych od 1-go lub 2-go semestru.

Zgodnie z Uchwałą Senatu PŁ Nr 2/2019 z dnia 27 lutego 2019:
w programach studiów I stopnia (tryb stacjonarny) określa się zajęcia z języka obcego zaczynających się na I roku studiów w wymiarze 180 godzin, którym przypisuje się 10 punktów ECTS oraz certyfikację językową, której nie przypisuje się punktów ECTS; odpowiednio dla studiów I stopnia (tryb niestacjonarny) w wymiarze 120 godzin, którym przypisuje się 10 punktów ECTS oraz certyfikację językową, której nie przypisuje się punktów ECTS.

W oparciu o powyższe wytyczne Centrum Językowe oferuje podstawowy lektorat o profilu biznesowo-technicznym w następującym modelu kształcenia.

Studia stacjonarne

W-4 (TMiWT), W-5 (BINOŻ), W-6 (BAIŚ), W-9 (ZiIP) oraz W-10 (IPOŚ)            W-3 (Chem.), W-1 (Mech.), W-2 (EEIA) oraz W-7 (FTIMS)

Sem.

Opis przedmiotu

L. godz.

 ECTS

I

j. obcy blok 1

22 91 0500 10

30

2

II

j. obcy blok 2

22 91 0500 20

60

3

III

j. obcy blok 3

22 91 0500 30

60

3

III

j. obcy certyfikacja*

22 91 0500 40

0

0

VI/VII

j. obcy techniczny

22 91 0510 00

30

2

 

 Sem.

Opis przedmiotu

L. godz.

ECTS

II

j. obcy blok 1

22 91 0500 10

30

2

III

j. obcy blok 2

22 91 0500 20

60

3

IV

j. obcy blok 3

22 91 0500 30

60

3

IV

j. obcy certyfikacja*

22 91 0500 40

0

0

VI/VII

j. obcy techniczny

22 91 0510 00

30

2

Studia niestacjonarne

W-4 (TMiWT), W-5 (BINOŻ), W-6 (BAIŚ), W-9 (ZiIP) oraz W-10 (IPOŚ)            W-3 (Chem.), W-1 (Mech.), W-2 (EEIA) oraz W-7 (FTIMS)

Sem.

Opis przedmiotu

L. godz.

 ECTS

I

j. obcy blok 1

22 91 0500 19

20

2

II

j. obcy blok 2

22 91 0500 29

40

3

III

j. obcy blok 3

22 91 0500 39

40

3

III

j. obcy certyfikacja*

22 91 0500 40

0

0

VI/VII

j. obcy techniczny

22 91 0510 09

20

2

 

 Sem.

Opis przedmiotu

L. godz.

ECTS

II

j. obcy blok 1

22 91 0500 19

20

2

III

j. obcy blok 2

22 91 0500 29

40

3

IV

j. obcy blok 3

22 91 0500 39

40

3

IV

j. obcy certyfikacja*

22 91 0500 40

0

0

VI/VII

j. obcy techniczny

22 91 0510 09

20

2

Wymaganiem wstępnym dla obowiązkowego lektoratu jest posiadanie kompetencji językowych na poziomie min. B1.

STARY PROGRAM KSZTAŁCENIA (dla studentów rozpoczynających studia przed rokiem 2019r). W zależności od wydziału i kierunku realizacja lektoratu na studiach polskojęzycznych od 3-go lub 4-go semestru studiów.

Uchwała Senatu PŁ (Nr 14/2011) stanowi, że w programach kształcenia obowiązujących od roku akademickiego 2012/2013:

na studiach pierwszego stopnia łączna liczba godzin nauki języka obcego w zakresie studiowanej dyscypliny wynosi na studiach stacjonarnych nie mniej niż 180 godzin, a na studiach niestacjonarnych nie mniej niż 120 godzin, co odpowiada nie mniej niż 12 punktom ECTS. Wymagane jest potwierdzenie kompetencji egzaminem na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

W oparciu o powyższe wytyczne Centrum Językowe oferuje podstawowy lektorat o profilu biznesowo-technicznym, składający się z trzech 60-godzinnych bloków (dla studiów stacjonarnych) i sześciu 20-godzinnych bloków lub trzech 40-godzinnych (dla studiów niestacjonarnych). Wymaganiem wstępnym jest posiadanie kompetencji językowych na poziomie min. A2.
Studenci z potwierdzonymi kompetencjami na poziomie B2 (w zakresie studiowanej dziedziny) mogą wybierać z pełnej oferty językowej CJ, realizując jedną z dostępnych ścieżek.

Koordynatorzy ds. współpracy z wydziałami patrz tutaj Koordynatorzy wydziałowi

Prosimy o zapoznanie się też z zasadami realizacji lektoratu dla studiów I stopnia.

Więcej informacji: Kontakt z odpowiednim koordynatorem wydziałowym. KOORDYNATORZY ds. WSPÓŁPRACY Z WYDZIAŁAMI

 

Lektor High-Tech       Olimpiada
Ta witryna korzysta z plików cookie, aby podnieść komfort jej przeglądania oraz usług analityki internetowej Google Analytics i Microsoft Clarity. Zobacz Polityka prywatności
Ok