Studia I stopnia

NOWY PROGRAM KSZTAŁCENIA (dla studentów zaczynających lektorat na 1 semestrze)

Zgodnie z Uchwałą Senatu PŁ Nr 2/2019 z dnia 27 lutego 2019:
w programach studiów I stopnia (tryb stacjonarny) określa się zajęcia z języka obcego zaczynających się na I roku studiów w wymiarze 180 godzin, którym przypisuje się 10 punktów ECTS oraz certyfikację językową, której nie przypisuje się punktów ECTS; odpowiednio dla studiów I stopnia (tryb niestacjonarny) w wymiarze 120 godzin, którym przypisuje się 10 punktów ECTS oraz certyfikację językową, której nie przypisuje się punktów ECTS.

W oparciu o powyższe wytyczne Centrum Językowe oferuje podstawowy lektorat o profilu biznesowo-technicznym w następującym modelu kształcenia.

Studia stacjonarne

W-4 (TMiWT), W-5 (BINOŻ), W-6 (BAIŚ), W-9 (ZiIP) oraz W-10 (IPOŚ)          W-3 (Chem.), W-1 (Mech.), W-2 (EEIA) oraz W-7 (FTIMS)

Sem.

Opis przedmiotu

L. godz.

 ECTS

I

j. obcy blok 1

22 91 0500 10

30

2

II

j. obcy blok 2

22 91 0500 20

60

3

III

j. obcy blok 3

22 91 0500 30

60

3

III

j. obcy certyfikacja*

22 91 0500 40

0

0

VI/VII

j. obcy techniczny

22 91 0510 00

30

2

 

 Sem.

Opis przedmiotu

L. godz.

ECTS

II

j. obcy blok 1

22 91 0500 10

30

2

III

j. obcy blok 2

22 91 0500 20

60

3

IV

j. obcy blok 3

22 91 0500 30

60

3

IV

j. obcy certyfikacja*

22 91 0500 40

0

0

VI/VII

j. obcy techniczny

22 91 0510 00

30

2

Studia niestacjonarne

W-4 (TMiWT), W-5 (BINOŻ), W-6 (BAIŚ), W-9 (ZiIP) oraz W-10 (IPOŚ)          W-3 (Chem.), W-1 (Mech.), W-2 (EEIA) oraz W-7 (FTIMS)

Sem.

Opis przedmiotu

L. godz.

 ECTS

I

j. obcy blok 1

22 91 0500 19

20

2

II

j. obcy blok 2

22 91 0500 29

40

3

III

j. obcy blok 3

22 91 0500 39

40

3

III

j. obcy certyfikacja*

22 91 0500 40

0

0

VI/VII

j. obcy techniczny

22 91 0510 09

20

2

 

 Sem.

Opis przedmiotu

L. godz.

ECTS

II

j. obcy blok 1

22 91 0500 19

20

2

III

j. obcy blok 2

22 91 0500 29

40

3

IV

j. obcy blok 3

22 91 0500 39

40

3

IV

j. obcy certyfikacja*

22 91 0500 40

0

0

VI/VII

j. obcy techniczny

22 91 0510 09

20

2

Wymaganiem wstępnym jest posiadanie kompetencji językowych na poziomie min. A2.

KOORDYNATORZY ds. WSPÓŁPRACY Z WYDZIAŁAMI

STARY PROGRAM KSZTAŁCENIA (dla studentów zaczynających lektorat na 3 semestrze)

Uchwała Senatu PŁ (Nr 14/2011) stanowi, że w programach kształcenia obowiązujących od roku akademickiego 2012/2013:

na studiach pierwszego stopnia łączna liczba godzin nauki języka obcego w zakresie studiowanej dyscypliny wynosi na studiach stacjonarnych nie mniej niż 180 godzin, a na studiach niestacjonarnych nie mniej niż 120 godzin, co odpowiada nie mniej niż 12 punktom ECTS. Wymagane jest potwierdzenie kompetencji egzaminem na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

W oparciu o powyższe wytyczne Centrum Językowe oferuje podstawowy lektorat o profilu biznesowo-technicznym, składający się z trzech 60-godzinnych bloków (dla studiów stacjonarnych) i sześciu 20-godzinnych bloków lub trzech 40-godzinnych (dla studiów niestacjonarnych). Wymaganiem wstępnym jest posiadanie kompetencji językowych na poziomie min. A2.
Studenci z potwierdzonymi kompetencjami na poziomie B2 (w zakresie studiowanej dziedziny) mogą wybierać z pełnej oferty językowej CJ, realizując jedną z dostępnych ścieżek.

Koordynatorzy ds. współpracy z wydziałami patrz tutaj Koordynatorzy wydziałowi

Prosimy zapoznac się też z zasadami realizacji lektoratu I stopnia.

 

Lektor High-Tech       LangTech
Ta witryna korzysta z plików cookie, aby podnieść komfort jej przeglądania.