Współpraca ze szkołami

Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej jest aktywnie zaangażowane we współpracę ze środowiskiem lokalnym w tym szkołami średnimi. Współpraca nasza polega na organizacji szeregu konkursów, olimpiad oraz zajęć dla uczniów szkół średnich, których celem jest popularyzacja nauczania i uczenia się języków obcych. Naszym celem jest dotrzeć do jak największej liczby nauczycieli i uczniów.

 

Konferencja Lektor High-Tech

2018

Z dumą możemy się pochwalić, że dotarli do nas nawet nauczyciele i uczniowie szkoły podstawowej. We wrześniu na konferencji Lektor High Tech jedno z wystąpień zostało wygłoszone przez nauczycielkę języka angielskiego ze szkoły podstawowej nr 55. Pani Monika Białecka oraz uczeń Roch Radziewicz-Olender (klasa 7) wygłosili wspólnie prezentację pt. Raz i dwa, aplikację mam ja!.

 

Projekt „MEGAFON – Mega Fajne Odkrycia Naukowe”

2017

Celem projektu realizowanego przez Wydział Chemiczny PŁ we współpracy z Wydziałem Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej, Centrum Kształcenia Międzynarodowego IFE oraz Centrum Językowego PŁ była popularyzacja nauki oraz badań naukowych i ich zastosowań w niemal stuosobowej grupie młodzieży szkolnej z województwa łódzkiego, w wieku od 12 do 16 lat. Dzięki wykładom, laboratoriom i zajęciom projektowym młodzież miała szansę na rozwinięcie zainteresowań przy jednoczesnym doskonaleniu umiejętności językowych oraz kompetencji miękkich i pracy w grupie. Projekt obejmował swym zakresem cykl 10 zajęć edukacyjnych z dziedziny chemii i fizyki oraz zajęcia wspomagające pracę w grupie Teambuilding and Communication Skills, prowadzone przez doświadczonych lektorów języka angielskiego mgr A. Kozłowską oraz I. Wróblewską, a także projekty grupowe, które uczniowie realizowali przez cały okres trwania projektu.

 

Udział młodzieży ZSPŁ (Zespół Szkół PŁ) w Dniach Campus France w Polsce

2017

Cykliczne wydarzenie, organizowane przez Ambasadę Francji w Polsce, Instytut Francuski w Polsce oraz Agencję Campus France, we współpracy z siecią Alliance Françaises i polskimi uczelniami wyższymi, w tym także Politechniką Łódzką – Centrum Kształcenia Międzynarodowego.  Wydarzenie adresowane jest do studentów, ale również licealistów zainteresowanych studiami we Francji, stypendiami rządu francuskiego, podwójnymi dyplomami oraz nauką języka francuskiego w Polsce.

 

Projekt PŁ "Z Nauką Ścisłą za Pan Brat", POKL

2010

W styczniu i lutym 2010r. Politechnika Łódzka podjęła w swoich progach ponad 780 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z kilku gmin (partnerów projektu) na zajęciach, wykładach i laboratoriach z takich dziedzin jak fizyka, chemia, medycyna etc. Mgr Robert Cynkier, lektor języka angielskiego, pracownik Studium Języków Obcych PŁ próbował nauczyć młodzież podstawowych pojęć z matematyki fizyki i chemii w języku angielskim w tracie barwnego wykładu pt. „Gateway to Science”. Głównym zadaniem wykładu, połączonego z grami i quizami językowymi, było zaakcentowanie konieczności uczenia się języka obcego w celu funkcjonowania we współczesnym świecie nauki.

Lektor High-Tech       Olimpiada
Ta witryna korzysta z plików cookie, aby podnieść komfort jej przeglądania oraz usług analityki internetowej Google Analytics i Microsoft Clarity. Zobacz Polityka prywatności
Ok