Co nas łączy?

PASJA, ZAANGAŻOWANIE I TROSKA O JAKOŚĆ

Nasza kadra to zespół zgranych pracowników, którzy z pasją realizują założenia oferty edukacyjnej Centrum Językowego Politechniki Łódzkiej. Wśród nas są angliści, germaniści, rusycyści, iberyści, italianiści, romaniści oraz poloniści. Wspólnie dbamy o dobry wizerunek naszego Centrum zarówno wśród studentów jak i na zewnątrz. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom pracodawców przygotowując naszych absolwentów do sprawnego wdrożenia się w zadania jakie przyniesie im środowisko pracy. Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym, stosujemy innowacyjne rozwiązania i technologie mające uatrakcyjnić naszą ofertę edukacyjną i komercyjną. Zespół CJ PŁ tworzą nie tylko pracownicy dydaktyczni, ale również administracyjno-techniczni, pracownicy biblioteki oraz pracownicy gospodarczy.

 

Podejście pedagogiczne Centrum Językowego Politechniki Łódzkiej (CJPŁ) oparte jest na modelu eklektycznym, pozwalającym na korzystanie z szerokiego wachlarza technik i narzędzi współczesnej metodyki nauczania języków obcych. Niemniej główną zasadą tego modelu jest uczenie komunikacji, w której studenci są podmiotem wszelkich działań w procesie kształcenia, a celem jest rozwijanie kompetencji językowych i umiejętności XXI wieku. Praca zespołu dydaktycznego jest przede wszystkim ukierunkowana  na  przygotowanie  studentów  do  pełnienia  różnych  ról  w  społeczeństwie wielokulturowym, zwłaszcza w kontekście akademickim i zawodowym oraz aktywne przyczynianie się do wzrostu ich mobilności i zatrudnialności. Dydaktycy dokonują mądrych i świadomych wyborów, planując proces dydaktyczny dla każdej z grup i kierują się wspólnie przyjętymi opiniami i zasadami, że:

  • uczenie się języka jest procesem złożonym;
  • słuchacze reprezentują różne typy inteligencji i style uczenia się, zatem na zajęciach powinno się zapewnić różnorodność form i tempa pracy;
  • słuchacze powinni być aktywnie zaangażowani w proces uczenia się (kształcenie zorientowane na studenta);
  • zadania stawiane słuchaczom powinny być dostosowane do ich potrzeb i poziomu kompetencji językowych;
  • nauczyciel powinien inspirować i motywować słuchaczy w procesie uczenia się.

Cały zespół stara się, aby oferta dydaktyczna CJPŁ:

  • zawierała kursy językowe na różnych poziomach zaawansowania oraz kursy specjalistyczne;
  • odpowiadała potrzebom i zainteresowaniom słuchaczy;
  • wspomagała autonomiczne uczenie się słuchaczy poprzez szeroki wybór interaktywnych ćwiczeń online (CALL);
  • umożliwiała pracę z autentycznym tekstem mówionym i pisanym, zarówno w szerokim kontekście popularnonaukowym jak i wąskim dziedzinowym;
  • spełniała  najwyższe  standardy  jakości  (zapoczątkowany  proces  akredytacji  międzynarodowego stowarzyszenia EAQUALS – The European Association for Quality Language Services)
Lektor High-Tech       Olimpiada
Ta witryna korzysta z plików cookie, aby podnieść komfort jej przeglądania oraz usług analityki internetowej Google Analytics i Microsoft Clarity. Zobacz Polityka prywatności
Ok