O programie Erasmus+

Informacje praktyczne - semestr zimowy 2019/2020

Kurs jest dofinansowany. Odpłatność (kurs + egzamin) wynosi 120 zł (również dla grup 3 – 6 osobowych).

Opłata za egzamin:

  • 20 zł - pierwsze podejście do egzaminu dla studentów nieuczestniczących w kursie
  • 30 zł - każde kolejne podejście do egzaminu

Opłatę należy dokonywać na konto CWM PŁ: 92 1240 3028 1111 0010 5742 1480. (imię/ nazwisko/ rodzaj kursu)
Dowody wpłaty należy dostarczyć lektorowi na pierwsze zajęcia.

Terminarz kursów Erasmus+ w semestrze zimowym 2019/2020 znajdziesz pod adresem Terminy kursów Erasmus

Dodatkowe informacje o programie Erasmus+ O programie Erasmus+ oraz w sekcji aktualności 2019/2020 Aktualności ERASMUS+ 2019/2020

Program Erasmus powstał w 1987 roku jako program wymiany studentów. Mimo że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, główna idea pozostaje ta sama: rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Nazwa Erasmus nawiązuje do imienia holenderskiego filozofa i teologa, humanisty, Erazma z Rotterdamu (1466-1536). Nie bez przyczyny. Erazm, jak inni wybitni ludzie renesansu, kształcił się w wielu uczelniach w różnych krajach Europy, a jego poglądy na edukację przesycone były głębokim humanizmem.

Erasmus+ jest programem dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć również inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują ze szkołami wyższymi. Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej od lat organizuje dla swoich studentów wsparcie językowe pod kątem mobilności, staży i praktyk zagranicznych w ramach programu Erasmus+. Zainteresowanym studentom proponowane są kursy z następujących języków obcych: angielski, hiszpański, francuski, włoski, niemiecki w wymiarze 45 godzin lekcyjnych. Zapraszamy serdecznie wszystkich studentów do udziału w nowej edycji kursów językowych Erasmus+ zima 2019/2020

Lektor High-Tech       LangTech
Ta witryna korzysta z plików cookie, aby podnieść komfort jej przeglądania.