Zwolnienia z lektoratu

Studenci rozpoczynający lektorat w semestrze letnim 2023/24 starający się o uznanie efektów uczenia się w oparciu o certyfikat (tabele uznawalności) proszeni są o napisanie podania (link do wzoru) i złożenie go (wraz z oryginałem certyfikatu - do wglądu) w Sekretariacie Centrum Językowego PŁ. Osoby, które jeszcze nie złożyły podania prosimy o dostarczenie ww. dokumentów w terminie do 26.01.2024.

Lektor High-Tech       Olimpiada
Ta witryna korzysta z plików cookie, aby podnieść komfort jej przeglądania oraz usług analityki internetowej Google Analytics i Microsoft Clarity. Zobacz Polityka prywatności
Ok