Zasady realizacji lektoratu - studia II stopnia

PROGRAM STUDIÓW 2020

Język obcy do celów naukowych (Scientific Language Skills) - 45 godz. 

Zajęcia obowiązkowe, realizowane w języku angielskim, współprowadzone przez lektorów CJ PŁ (33 godziny) oraz wykładowców kierunkowych (12 godz.) Zajęcia odbywają się w grupach dziekańskich. Z racji specyfiki przedmiotu, którego celem jest przygotowanie studentów do publikowania i prezentowania naukowego, nie ma możliwości zwolnienia się z zajęć na podstawie posiadanych certyfikatów językowych. Uznanie ocen z przedmiotu o podobnym profilu z innych uczelni wymaga decyzji Dyrektora CJPŁ.

PROGRAM STUDIÓW 2019

Język obcy dla celów akademickich i zawodowych (Foreign Language for Academic and Professional Purposes) - 45 godz. 

Czy mogę zapisać się na lektorat z języka obcego od podstaw?


Nie. Zajęcia z języka obcego na studiach II stopnia realizowane są na poziomie B2+, do uczestnictwa w nich potrzebna jest znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B2.

Jak mogę zapisać się na lektorat?


Zapis na lektorat na II stopniu studiów odbywa się wyłącznie ONLINE przed pierwszymi zajęciami. Zapisy kończą się z reguły na 5 dni przed rozpoczęciem zajęć. Informacje o zapisach student otrzymuje mailem. W wyjątkowych przypadkach zapisu można dokonać osobiście u koordynatora studiów II stopnia do końca trzeciego tygodnia zajęć. Po tym terminie dopisanie się do grup lektoratowych wymaga decyzji Dyrektora CJPŁ

Mam certyfikat C1, czy mogę być zwolniony/-a z lektoratu?


Tak. Z uczestnictwa w zajęciach zwalnia ocena 4,0 lub równorzędna. Przejdz do ZAPISU online i wybierz opcję pierwszą zapis na lektorat (zwolnienie). W przypadku ocen 3,0 i 3,5 student realizuje obowiązkowy lektorat na studiach 2-go stopnia po napisaniu testu diagnostycznego i wypełnieniu kwestionariusza zapisu. Ocena na certyfikacie C1 nie może byc starsza niż 2 lata.


Mam certyfikat C1 z oceną co najmniej 4,0. Kto wpisuje mi ocenę?


Każdy student musi być przypisany do grupy. ZAPISY odbywają się online PRZED PIERWSZYMI ZAJĘCIAMI  lub w wyjątkowych, uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach w terminie dyżurów koordynatora, najpóźniej przed rozpoczęciem 4 zajęć w semestrze. Zapisy po upływie tego terminu nie będą możliwe. Ocena z lektoratu (na podstawie certyfikatu C1) będzie wpisywana do systemu w terminach przepisywania ocen. Oczywście ocena musi zostać potwierdzona na początku semestru przez lektora grupy, do której student został przypisany.


Zdałem/-am Certyfikację C1 w CJ PŁ, czy muszę mieć zaświadczenie jako dokument potwierdzający ocenę?


Nie, wystarczy wydruk karty ocen z WEBDZIEKANATU z przedmiotem „Język (obcy) – certyfikacja C1.”


Skończyłem/-am studia 1-go stopnia w języku obcym / zdałem/-am maturę międzynarodową etc., czy mogę być zwolniony/-a z lektoratu?


Tak, jeśli ocena z języka/egzaminu językowego na studiach 1-go stopnia (nie: ukończenia studiów) jest nie niższa niż 4,0. Ocena ta nie może byc starsza niż 2 lata.W przypadku zdania matury międzynarodowej lub posiadania innych niż powszechnie uznawane certyfikaty konieczny jest osobisty kontakt z koordynatorem.


Nie pasuje mi termin dyżuru koordynatorskiego i nie zapisałem się na lektorat online, jak mam zostać skierowany/-a do grupy?


Osobisty kontakt z koordynatorem możliwy jest w trzech terminach, w każdym z dwóch pierwszych tygodni zajęć. Nie są to terminy regularne, więc na któryś z nich trzeba się zgłosić, aby napisać test lub przedstawić osobiście podstawę ewentualnego zwolnienia z uczestnictwa w zajęciach. Nie ma innej możliwości skierowania do grupy.


Mam pytanie o realizację lektoratu, czy mogę skontaktować się z koordynatorem mailowo?


Tak. Wiadomość musi być wysłana z politechnicznego adresu e-mail, zawierać podstawowe dane studenta (imię nazwisko, wydział, kierunek, numer indeksu) krótki opis sytuacji. Na odpowiedź, szczególnie w początkowym okresie nowego semestru, będzie trzeba poczekać do 14 dni. Zachęcamy do kontaktu osobistego w terminach dyżurów, szczególnie w skomplikowanych sytuacjach.


Jestem chory/-a, mam zwolnienie lekarskie / nie mogę być na zajęciach w pierwszych dwóch tygodniach z powodów potwierdzonych innym dokumentem – co mam zrobić?


Niezwłocznie napisać do koordynatora (według wskazówek powyżej), załączając, jeśli to możliwe, kopię dokumentu potwierdzającego zwolnienie w celu ustalenia dalszych kroków i możliwości dołączenia do istniejących już grup.


Czy uczestnictwo w programie typu „Work and Travel” liczy się jako powód usprawiedliwionej nieobecności w dwóch pierwszych tygodniach semestru?


Nie. Zajęcia rozpoczynają się w termie ustalonym przez JM Rektora w porozumieniu z Samorządem Studenckim PŁ. Informacja ta publikowana jest ze znacznym wyprzedzeniem. Udział w programach innych niż stypendia i wymiany międzynarodowe pod auspicjami PŁ nie stanowi usprawiedliwienia nieobecności/niestawienia się na zajęciach.


Mojego pytania nie ma na liście FAQ, jak mogę uzyskać na nie odpowiedź?


Na większość pytań odpowiedzi udziela osobiście koordynator studiów 2-go stopnia w terminach dyżurów.

Wszystkich dodatkowych informacji udziela Koordynator ds. studiów II stopnia - mgr Małgorzata Antecka-Jaśkiewicz - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podanie do Dyrektora CJPŁ

Lektor High-Tech       LangTech
Ta witryna korzysta z plików cookie, aby podnieść komfort jej przeglądania
Polityka prywatności
Ok