Akademicki Certyfikat Językowy ACERT

ACERT to ogólnopolski, akademicki certyfikat językowy wydawany przez uczelnie zrzeszone w Stowarzyszeniu Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych SERMO, do których należy również CJ PŁ, dający możliwość poświadczenia znajomości języka obcego ogólnego oraz specjalistycznego

Egzamin umożliwia określenie kompetencji językowych na różnych poziomach zaawansowania: B2 i C1 z języka angielskiego i B2 z języka niemieckiego. Ponieważ egzamin ACERT zawiera elementy języka specjalistycznego skierowany jest do studentów ostatniego modułu lektoratu posiadających wysokie kompetencje językowe.

Dla studentów PŁ egzamin ACERT jest bezpłatny, ale przewidziana jest opłata administracyjna za wydanie certyfikatu w wysokości 20 zł. Opłata ta dotyczy tylko studentów zainteresowanych wydaniem papierowego certyfikatu ACERT. Aby uzyskać certyfikat ACERT należy złożyć pisemny wniosek o wydanie certyfikatu i uiścić opłatę administracyjną.

Procedury

Egzamin ACERT zdawany jest stacjonarnie i nie ma możliwości zdawania go zdalnie.

Egzamin ACERT organizowany jest przez CJ raz w roku na początku stycznia przed zimową sesją egzaminacyjną.

Warunkiem zdania egzaminu ACERT jest uzyskanie minimum 55% z całości egzaminu, przy czym każde z zadań egzaminu Listening, Reading, Use of English, Writing) oraz  Speaking musi być zaliczone na min. 50%.

Studenci, którzy nie zdali egzaminu pisemnego nie przystępują do części ustnej.

Nie ma możliwości poprawienia pozytywnej oceny z Egzaminu ACERT przez podejście do egzaminu kursowego z języka obcego podsumowującego czteromodułowy lektorat.

Studenci którzy przystąpią, ale nie zdadzą egzaminu ACERT, mają w sesji 2 podejścia do egzaminu kończącego lektorat zgodnie z Regulaminem Studiów.

Format egzaminu ACERT

ACERT B2

Egzamin certyfikatowy składa się z dwóch części – pisemnej i ustnej.

Egzamin pisemny: czas trwania – 120 minut.

Za egzamin pisemny  można otrzymać w sumie 80 punktów.

Egzamin pisemny składa się z czterech części:

– słuchanie,

– czytanie,

– gramatyka i leksyka użytkowa (praktyczne użycie języka w zakresie słownictwa i poprawności gramatycznej w kontekście),

– pisanie tekstu użytkowego: list motywacyjny (praca, studia, praktyka zagraniczna), list formalny, korespondencja biurowa, raport, esej, rozprawka, recenzja). Limit słów: 150 - 200.

Egzamin ustny studenci zdają w parach lub indywidualnie przed komisją.

Egzamin ustny (w obszarze zagadnień zgodnych z programem nauczania / ESOKJ) obejmuje wypowiedź indywidualną oraz dialog między osobami zdającymi. Zagadnienia na egzaminie ustnym mogą być związane zarówno z językiem ogólnym jak i fachowym. Bazą do wypowiedzi  indywidualnej oraz w parach jest materiał stymulujący (temat do dyskusji, krótki tekst, rysunek techniczny, wykres, wynik ankiety itp.).

Za egzamin ustny można otrzymać w sumie 20 punktów.

Za część pisemną i część ustną łącznie można uzyskać 100  punktów.

Mock Exam


ACERT C1

Egzamin certyfikatowy składa się z dwóch części – pisemnej i ustnej.

Egzamin pisemny: czas trwania– 120 minut.

Za egzamin pisemny  można otrzymać w sumie 80 punktów.

Egzamin pisemny składa się z czterech części:

– słuchanie,

– czytanie,

– gramatyka i leksyka użytkowa (praktyczne użycie języka w zakresie słownictwa i poprawności gramatycznej w kontekście),

– pisanie tekstu użytkowego: list motywacyjny (praca, studia, praktyka zagraniczna), list formalny, korespondencja biurowa, raport, esej, rozprawka, recenzja). Limit słów: 200 - 250.

Egzamin ustny studenci zdają w parach lub indywidualnie przed komisją.

Egzamin ustny (w obszarze zagadnień zgodnych z programem nauczania / ESOKJ) obejmuje wypowiedź indywidualną oraz dialog między osobami zdającymi. Zagadnienia na egzaminie ustnym mogą być związane zarówno z językiem ogólnym jak i fachowym. Bazą do wypowiedzi  indywidualnej oraz w parach jest materiał stymulujący (temat do dyskusji, krótki tekst, rysunek techniczny, wykres, wynik ankiety itp.).

Za egzamin ustny można otrzymać w sumie 20 punktów.

Za część pisemną i część ustną łącznie można uzyskać 100  punktów.

Mock Exam

Rozkład punktów i oceny:

Punkty

Ocena

100 - 91

bardzo dobry

90 - 82

dobry plus

81 - 73

dobry

72 – 64

dostateczny plus

63 - 55

dostateczny

poniżej 55

niedostateczny

 

Lektor High-Tech       Olimpiada
Ta witryna korzysta z plików cookie, aby podnieść komfort jej przeglądania oraz usług analityki internetowej Google Analytics i Microsoft Clarity. Zobacz Polityka prywatności
Ok