Finał XXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego dla Wyższych Uczelni Technicznych w Poznaniu

Wiktoria Gerlicz wśród 10 laureatów XXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego dla Wyższych Uczelni Technicznych w Poznaniu!!!

Gratulujemy reprezentantce Politechniki Łódzkiej!


W dniu 22 kwietnia 2023 r. odbył się finał XXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego Wyższych Uczelni Technicznych w Polsce.

Dzień przed finałem, 21 kwietnia, dziesięciu najlepszych studentów zostało wyłonionych w II etapie, na który składał się test pisemny oraz wygłoszenie prezentacji multimedialnej przed członkami komisji egzaminacyjnej na jeden z poniższych tematów:

“There is no reason and no way that a human mind can keep up with an artificial intelligence machine by 2035”. (Gray Scott)

“The journey of a thousand miles begins with one step”. (Lao Tzu)

“The greater danger for most of us lies not in setting our aim too high and falling short; but in setting our aim too low, and achieving our mark”. (Michelangelo)

Podczas Finału Olimpiady, w sobotę 22.04.2023 roku, dziesięciu laureatów przydzielonych do dwóch drużyn przystąpiło do debaty oksfordzkiej, której tematem było: Social media and human rights – a contradiciton in itself?. Zadanie studentów polegało na sformułowaniu argumentów odpowiednio do wskazanych podtema-tów: Social media corrupts human rights, dla drużyny A oraz Social media helps defend human rights, dla dru-żyny B. Debata oksfordzka była prowadzona przez Marszałka, mgr Weronikę Krzebietke, oraz Sekretarza, mgr Agatę Janicką. Ekspertem podsumowującym debatę był James Shannahan, wykładowca języka angielskiego w Centrum Języków i Komunikacji PP.

Po podsumowaniu wszystkich punktów Komisja Oceniająca w składzie: mgr Joanna Tokarska-Kozłowska z Politechniki Opolskiej, mgr Ewa Hołubowicz, mgr Nuala Mederski i mgr Barbara Tarko z Politechniki Poznańskiej, mgr Małgorzata Szumilas-Ittner i mgr Justyna Schneider z Politechniki Śląskiej, mgr Małgorzata Strach-Drabina z Politechniki Gdańskiej, mgr Paulina Turska-Malata z PJATK z Gdańska oraz mgr Joanna Pabjańczyk-Musialska z Politechniki Częstochowskiej przyznała poszczególne miejsca laureatom, którzy otrzymali szereg atrakcyjnych nagród oraz dyplomy.

Na ostateczną ocenę i podział miejsc wśród laureatów miały wpływ: wynik testu Etap II, prezentacja oraz de-bata oksfordzka. Poniżej lista laureatów oraz zajęte przez nich miejsca:

Lista laureatów:

1 Cieślak Adam Politechnika Poznańska

2 Sujata Olaf Politechnika Wrocławska

3 Ostrowska Marta Politechnika Wrocławska

4 Natalia Czyżyk Politechnika Wrocławska

5 Dominiak Nikodem Politechnika Poznańska

6 Respondek Michał Politechnika Częstochowska

7 Tustanowski Anton Politechnika Wrocławska

8 Gerlicz Wiktoria Politechnika Łódzka

9 Parandyk Michał Politechnika Świętokrzyska

10 Karasewicz Angelika Politechnika Śląska

Wszystkich zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Lektor High-Tech       Olimpiada
Ta witryna korzysta z plików cookie, aby podnieść komfort jej przeglądania oraz usług analityki internetowej Google Analytics i Microsoft Clarity. Zobacz Polityka prywatności
Ok