Szkolenia wewnętrzne dla pracowników Centrum Językowego PŁ

Spis treści

"Nauczycielu, zmotywuj się" Dream it. Believe it. Build it. - 21 października 2022

Prowadzący - Krystyna Breszka-Jędrzejewska

W dniu 21 października 2022 w Centrum Językowym p. Dyrektor Krystyna Breszka-Jędrzejewska przeprowadziła praktyczny warsztat zatytułowany "Nauczycielu, zmotywuj się". Warsztat rozpoczął serię szkoleń wewnętrznych, przeznaczonych dla pracowników dydaktycznych CJ PŁ. W trakcie warsztatu badaliśmy swój profil motywacji; "kupowaliśmy" talenty w zaprojektowanych przez siebie "sklepach talentów"; omawialiśmy swoje porażki i "wpadki" zawodowe oraz analizowaliśmy proces skutecznego osiagania celu, rozkładając drogę do jego osiągnięcia na czynniki pierwsze. Każdy z uczestników otrzymał zadanie domowe do refleksji "Poznaj siebie i to, co Cię kręci. W poszukiwaniu wartości, czyli Misja wszystkich misji" oraz kartę do pracy nad swoim FLOW.


Praktyczne warsztaty Anny Kolbuszewskiej - 27-28 czerwca 2022

Prowadzący - Anna Kolbuszewska

W dniach 27 oraz 28 czerwca 2022 zespół dydaktyczny Centrum Językowego PŁ uczestniczył w dwudniowym szkoleniu poprowadzonym przez p. Annę Kolbuszewską. Szkolenie, w formie praktycznego warsztatu skupiało się na kilku ważnych aspektach pracy nauczyciela języka obcego. Jednym z nich była skuteczna informacja zwrotna. Wspólnie rozłożyliśmy na czynniki pierwsze sposoby udzielania informacji zwrotnej studentom i kolegom; dyskutowaliśmy nad formami wspierania studentów w pracy własnej oraz uzasadnialiśmy dlaczego stosowanie systemów oceny kształtującej jest kluczowe do mierzenia postępów w nauce. Zastosowane przez trenerkę różnorodnych scenek i symulacji z praktycznym zastosowaniem nauczonych zasad i strategii, pozwoliły nam doświadczyć reakcji odbiorcy i wejść w rolę studenta. Kolejny blok szkolenia skupiał się na efektach uczenia się – wspólnie je identyfikowaliśmy i formułowaliśmy, podczas pracy w grupach i parach. Rozwój zawodowy nauczyciela języka obcego, to trzeci ważny blok naszego szkolenia. Zapoznaliśmy się z metodami, technikami i narzędziami rozwijającymi nasz warsztat pracy dydaktycznej.


Anna Kolbuszewska od ponad 30 lat zajmuje się tematami związanymi z nauczaniem języków obcych i zarządzaniem (w tym zarządzaniem zmianą) w edukacji publicznej i niepublicznej na wszystkich jej etapach. W trakcie swojej kariery zawodowej jako trener, manager i konsultant pracowała na 6 kontynentach prowadząc szkolenia dla nauczycieli i dla kadry zarządzającej w edukacji, oraz doradztwo pedagogiczne i biznesowe. Jest także zaangażowana w międzynarodowe projekty mentorskie skierowane do kobiet w zawodzie nauczyciela języków obcych (womentorship). Anna Kolbuszewska jest certyfikowanym mediatorem i obecnie spora część jej pracy trenerskiej i doradczej koncentruje się w obszarze zarządzania konfliktem i mediacji. W latach 2007 – 2010 była członkiem zarządu międzynarodowego stowarzyszenia promującego jakość w usługach językowych Eaquals (stowarzyszenie pod auspicjami Rady Europy), a w latach 2010-2011 piastowała stanowisko Director of Eaquals Accreditation and Consultancy Services. Od roku 2000 jako inspektor Eaquals przeprowadza audyty jakościowe na całym świecie, oraz jest inspektorem-mentorem. Autorka publikacji dla dyrektorów d/s nauczania "Eaquals Self-help Guide to Teacher Development" (przewodnik po narzędziach rozwoju zawodowego dla nauczycieli języków obcych) i współautorka siatki kompetencji w zarządzaniu pedagogicznym “Eaquals Academic Management Competency Framework”. Współautorka materiałów Use of English dla wydawnictwa Pearson. Członek-założyciel stowarzyszenia nauczycieli języka angielskiego IATEFL Poland, oraz aktywny członek międzynarodowego stowarzyszenia IATEFL (obszary szczególnej aktywności: Business English Special Interest Group, oraz Leadership and Management Special Interest Group). Od wielu lat jest zapraszana jako prelegent na konferencje międzynarodowe w obszarze nauczania języków obcych i zarządzania w edukacji.

Mobilności kadry – Staff Mobility - 27 maja 2022

Prowadzący - Dominika Biernat & Agnieszka Stefańska (CJPŁ)

W dniu 27 maja 2022, przy filiżance tureckiej herbatki, odbyło się w Centrum Językowym szkolenie wewnętrzne dla pracowników centrum poprowadzone przez mgr Dominikę Biernat oraz mgr Agnieszkę Stefańską. Szkolenie dotyczyło mobilności kadry (Staff Mobility) na Politechniki Łódzkiej Dominika i Agnieszka przeprowadziły uczestników szkolenia szczegółowo przez proces aplikacyjny na wyjazd szkoleniowy, począwszy od wyszukania oferty szkoleniowej w uczelni partnerskiej, poprzez wypełnienie wniosku, kontakt z władzami instytucji goszczącej, na szczegółach dotyczących logistyki wyjazdu kończąc. Wyjazdy szkoleniowe organizowane w PŁ w ramach programu Erasmus+ są skierowane zarówno do pracowników dydaktycznych, jak i administracyjnych naszej Uczelni. Spotkanie zakończyło się krótkim podsumowaniem na temat tygodniowego pobytu naszych koleżanek w Harran University w Sanliurfie w Turcji w dniach 09-13.05.2022. W trakcie wyjazdu Dominika i Agnieszka zapoznały się z ofertą dydaktyczną i kampusem Uczelni, spotkały się z jej Władzami, zwiedziły miasto i okolice  i skosztowały pyszności tureckiego stołu.

Wyjazdy promujące mobilność w ramach programu Erasmus+ organizowane w Politechnice Łódzkiej skierowane są również do studentów PŁ.


Wybrane techniki nauczania słownictwa - 19 listopada 2021

Prowadzący - Ewa Muszczynko (CJPŁ)

Ewa Muszczynko w pierwszej części swojego szkolenia odpowiedziała na wcześniej zadane pytanie Co to właściwie znaczy znać słowo?; wskazała na znaczenie słowników, w tym internetowych oraz podkreśliła jak ważna jest ilość kontaktów ze słowem, aby na stałe wpisało się ono do naszego słownika mentalnego. W drugiej części podzieliła się z nami sposobami wprowadzania nowego słownictwa oraz podkreśliła znaczenie częstych powtórek i zastosowanie ćwiczeń zarówno angażujących studentów do działania, jak  i pobudzających procesy głębokiego przetwarzania oraz wspierających proces zapamiętywania. Na zakończenie, Ewa zaprezentowała 20 różnych rodzajów ćwiczeń, które sprawdzają się z każdą grupą, niezależnie od poziomu językowego słuchacza.

 

Wybrane aspekty tworzenia materiałów językowych - 19 listopada 2021

Prowadzący - Agnieszka Świderek (CJPŁ)

Agnieszka Świderek podzieliła się z nami swoimi refleksjami w oparciu o kurs Materials Development zorganizowany przez Nile. Oprócz klasycznych informacji związanych z tworzeniem materiałów  dowiedzieliśmy się też,  jakie znaczenie odgrywa dobór czcionek pod względem czytelności oraz jak dopasowywać je np. dla osób dyslektycznych. Ciekawostką było też to, jak dobierać materiał wizualny aby jego interpretacja nie budziła kontrowersji i była zgodna z poszanowaniem praw autorskich oraz poprawności politycznej.

 

Wykorzystanie Padleta oraz notatek metodą Cornella na zajęciach języka obcego - 19 listopada 2021

Prowadzący - Mariola Hejduk (CJPŁ)

Mariola Hejduk przedstawiła, na praktycznym przykładzie, zastosowanie obu narzędzi na swoich zajęciach w bieżącym semestrze. Padlet, został przedstawiony jako atrakcyjna forma utrzymania systematyczności w odrabianiu prac domowych, które mają zapewnić kontakt studenta z językiem, nawet poza salą lekcyjną. Mariola podkreśliła jego znaczenie jako skutecznego sposobu na efektywną naukę. Notowanie metodą Cornella natomiast ma za zadanie wykształcenie umiejętności uczenia się i organizacji materiału oraz wyrobienie w sobie nawyku systematyczności. Ci, którzy zetknęli się z tą metodą na pewno wiedzą, że Odfiltruj, rób podsumowania i streszczaj to główne filary tej metody.


 

“How to CrossRoads in a Science LAb" - 9 listopada 2021

Prowadzący - Izabella Łacińska-Wójcik (CJPŁ)

W dniu 9 listopada 2021 Izabella Łacińska-Wójcik zorganizowała dla zespołu lektorów CJ PŁ krótkie „spotkanie przy kawie i ciasteczku” na którym podzieliła się z obecnymi swoimi pomysłami oraz opracowanymi materiałami do pracy ze studentem nad językiem technicznym. Wśród ćwiczeń przygotowanych przez Izę znalazły się gry i zadania rozwijające nie tylko słownictwo techniczne, ale angażujące wszystkie zmysły studenta w pracy zespołowej. W materiałach udostępnionych przez naszą koleżankę znalazły się np. krzyżówki, domino, wypełnianki, a także pomysły ćwiczeń zawierające elementy grywalizacyjne tj. np. aukcja, ćwiczenie opracowane dla studentów II stopnia studiów w ramach nowego przedmiotu Język Obcy do Celów Naukowych (JODN).

 

Budowanie zespołu w pracy dydaktyka. Motywowanie do skutecznej komunikacji i współpracy ze współpracownikami i studentami - 22 października 2021

Prowadzący - Joanna Telus (INFOR PL)

W piątek 22 października 2021 braliśmy udział w wyjazdowym szkoleniu "Budowanie zespołu w pracy dydaktyka. Motywowanie do skutecznej komunikacji i współpracy ze współpracownikami i studentami". W programie szkolenia pracowaliśmy nad wyzwaniami pracy w trzech wymiarach sukcesu zespołu: Wyniki, Procesy i Relacje. Skupiliśmy się nad zagadnieniem budowania zespołu na poszczególnych etapach jego rozwoju oraz zapoznaliśmy się ze standardami współpracy w zespole oraz pomiędzy zespołami. Poznaliśmy też jak działa proces delegowania zadań oraz badaliśmy proces przekształcania konfliktu we współpracę. Dla wielu z nas interesująca była również część szkolenia poświęcona zbadaniu naszych preferencji osobistych w budowaniu relacji oraz próba zrozumienia przyczyn braku współpracy. Przedstawiono nam przykłady sytuacji trudnych w zarzadzaniu zespołem wraz z dokładną analizą przyczyn i metod postępowania w przypadku konfliktów. Trenerka, Joanna Telus (INFOR PL) pomogła nam skutecznie przygotować się do rozmów oceniających, motywujących i rozmów trudnych zarówno w życiu zawodowym, jaki i prywatnym. Szkolenie odbyło się w malowniczej lokalizacji niedaleko Radomska Malutkie Resort i zostało sfinansowane ze środków projektu Politechniki Łódzkiej ZPU edycja II.

 

Aktywne lekcje - lipiec-wrzesień 2021

Prowadzący - Marta Rosińska (DOS-ELTea)

W lipcu oraz we wrześniu 2021 mieliśmy przyjemność uczestniczenia w szkoleniu dydaktycznym „Aktywne Lekcje” poprowadzonym przez trenerkę Martę Rosińską (DOS-ELTea). Dwudniowe szkolenie obfitowało w szereg przydatnych ćwiczeń i aktywności mających na celu efektywniejszą pracę ze studentem. W trakcie szkolenia zapoznaliśmy się między innymi z metodą tworzenia notatek wg. Cornella; oraz odświeżyliśmy swoją wiedzę na temat zasad przyswajania wiedzy oraz procesu uczenia się. W swych materiałach trenerka poświęciła czas na zagadnienia takie jak uwaga, koncentracja, rozproszenie, uważne uczenie się oraz teorię pożądanej uciążliwości. Warsztaty usystematyzowały naszą wiedzę o aspektach istotnych przy planowaniu efektywnej lekcji. Nie zabrakło też gotowych, sprawdzonych rozwiązań; technik i ćwiczeń, które nie tylko są atrakcyjne dla uczącego się, ale pomagają w zrozumieniu; stosowaniu i zapamiętywaniu komponentów nauczanego języka. Zapoznaliśmy się z modelami myślenia kreatywnego, planowaniem relacyjnym zajęć, aspektami pracy zespołowej i rodzajami ról w pracy grupowej. Szkolenie ugruntowało naszą wiedzę i umiejętności na temat dawania informacji zwrotnej, a także monitorowania wiedzy oraz testowania w parach i grupach. Szkolenie zostało sfinansowane ze środków projektu Politechniki Łódzkiej ZPU - edycja II.

 

Team Building - 6 kwietnia 2019

Prowadzący - mgr Alicja Rasmus (Trener personalny, psycholog PŁ)

Zgrany i wspierający się nawzajem zespół to fundament sukcesu każdej instytucji. Dobre relacje i wzajemny szacunek są niezbędne, aby wspólnie realizować założenia strategii firmy. Każdy z pracowników ma inne umiejętności i wiedzę, dlatego tak ważne jest, aby w pełni umieć wykorzystać potencjał każdego z nich wspierając się wzajemnie jednocześnie. Władze Centrum Językowego PŁ doskonale rozumieją te założenia, dlatego też 6 kwietnia 2019 pracownicy działu administracyjnego odbyli szkolenie z zakresu różnic w zespole oraz wykorzystania tego potencjału w komunikacji i budowaniu dobrych relacji.

20190408 103355 2

 

Skuteczne uczenie słownictwa - 19 marca 2019

Prowadzący - Marta Rosińska (Macmillan)

Praktyczne szkolenie poprowadzone przez panią Martę Rosińską pt. "Skuteczne uczenie słownictwa", zorganizowane przez zespoły ds. hospitacji i dydaktyki CJ. Sesja łączyła w sobie refleksję i praktykę dotyczącą pogłębionego uczenia słownictwa w języku obcym. Przyjrzeliśmy się, jakiego słownictwa warto uczyć, i jak można uczyć skuteczniej, tak aby zwiększyć retencję uczonych fraz i zwrotów u naszych słuchaczy. Zaproponowane przez prowadzącą ćwiczenia i praktyczne przykłady dotyczyły głębokiego przetwarzania słownictwa i używania leksyki w różnych kontekstach.

 

Business Partner - 5 marca 2019

Prowadzący - Bartłomiej Janiak (Pearson)

W dniu 5 marca 2019 odbyło się szkolenie dla członków zespołu ds. dydaktyki, które poprowadził Bartłomiej Janiak z firmy Pearson. Szkolenie miało na celu zapoznanie zespołu z najnowszym podręcznikiem firmy Pearson Business Partner. Dotyczyło ono merytorycznej zawartości w/w propozycji oraz materiałów dodatkowych jej towarzyszących. Spotkanie pomogło zespołowi ds. dydaktyki przygotować spis pozycji branych pod uwagę w nowych zmianach programowych dla naszych lektoratów.

 

Ujarzmić Worda (część 2) - 4 grudnia 2018

Prowadzący - lic. Piotr Masłocha (CJ PŁ)

Druga część praktycznego szkolenie z formatowania tekstu - niezwykle przydatnej umiejętności w trakcie tworzenia testów, egzaminów i pracy z dokumentem tekstowym.

 

WIKAMP - interaktywne testy i quizy - 27 listopada 2018

Prowadzący - mgr Łukasz Wodarczyk (CJ PŁ)

Szkolenie zorganizowane dla pracowników CJ przez zespół ds. e-learningu dotyczące tworzenia interaktywnych testów i quizów za pomocą narzędzi wewnętrznych dostępnych na platformie WIKAMP. Na szkoleniu omówione zostały sposoby tworzenia testów z pytaniami zamkniętymi: wielokrotnego wyboru, prawda/ fałsz, dopasowywanie etc.

 

Edpuzzle - 27 listopada 2018

Prowadzący - mgr Danuta Król-Stogidis (CJ PŁ)

Edpuzzle to wygodne narzędzie do tworzenia interaktywnych filmów. Wybieramy film – z bazy dostępnych filmów zarówno z tematów leksykalnych jak i gramatycznych, a następnie możemy dostosować go do swoich potrzeb wybierając odpowiedni fragment, dodając do niego własną ścieżkę dźwiękową, notatki lub pytania w formie quizu (pytania otwarte i wielokrotnego wyboru). Edpuzzle pomaga w osłuchaniu się z językiem. Niezawodny, jeśli chcemy prowadzić zajęcia metodą odwróconej klasy.

 

Ujarzmić Worda (część 1) - 20 listopada 2018

Prowadzący - lic. Piotr Masłocha (CJ PŁ)

Praktyczne szkolenie z formatowania tekstu - niezwykle przydatnej umiejętności w trakcie tworzenia testów, egzaminów i pracy z dokumentem tekstowym.

 

Filmy i filmiki - podpora dla lektora - 13 listopada 2018

Prowadzący - mgr Wioleta Fabijańska (CJ PŁ)

W współczesnym świecie znacząca część komunikacji odbywa się z użyciem technologii i przy pomocy obrazu oraz dźwięku. Nowoczesne nauczanie języka obcego nie może zatem wykluczać audiowizualnego medium w postaci wideo, filmików czy virali. Podczas warsztatu zostały zaprezentowane praktyczne pomysły na ich wykorzystanie w nauce języka obcego  oraz przykłady zastosowania materiału filmowego na różnych etapach lekcji służące do rozwijania wielu sprawności. Istotnym elementem był bank źródeł gotowych materiałów edukacyjnych, którymi warto wzbogacać proces nauczania.

 

Kahoot interaktywne narzędzie do ćwiczeń leksykalno-gramatycznych - 13 listopada 2018

Prowadzący - mgr Łukasz Wodarczyk (CJ PŁ)

Kahoot interaktywne narzędzie do ćwiczeń leksykalno-gramatycznych, to warsztat w trakcie którego zapoznaliśmy się z przyjaznym narzędziem internetowym, które zwiększa współzawodnictwo i motywację studentów. Kahoot to ogromna baza gotowych quizów i możliwość tworzenia nowych na nasze potrzeby. W tym przypadku, smartfon z dostępem do internetu to właściwie jedyne wymagania sprzętowe, aby uatrakcyjnić zajęcia z języka obcego.

 

 

Warsztat kreatywnego lektora - 6 listopada 2018

Prowadzący - mgr Mariola Hejduk (CJ PŁ)

Celem warsztatu było zaprezentowanie kilku kreatywnych metod angażowania studentów w zajęcia przy użyciu drobnych rekwizytów. Każdy rekwizyt został omówiony pod względem wad i zalet oraz zostały zaprezentowane przykładowe sposoby jego użycia. Jak widać, na szkoleniu pojawiła się piłka plażowa, patyczki do lodów, markery i zalaminowane karty, ale największe zainteresowanie wzbudził w uczestnikach tłuczek do mięsa i 'tajemniczy przedmiot' ukryty w sali. Kreatywność przede wszystkim!

 


 

Ładowarka - 30 października 2018

Trener - Bartłomiej Janiak (Pearson)

W dniu dzisiejszym w cotygodniowym paśmie szkoleniowym mieliśmy przyjemność gościć w naszym Centrum trenera Bartłomieja Janiaka. Głównym założeniem szkolenia było przybliżenie kadrze centrum technik relaksacyjnych, mających zapobiegać zmęczeniu i przeciążeniu pracą, a w efekcie czego wypaleniu zawodowemu.

 

Psychologiczne aspekty a rodzaje zarządzania systemowego i indywidualnego pracownikami wiedzy - na przykładzie zakładów języków obcych - 1 lipca 2016

Trener - dr Joanna Femiak (Personnel Training Institute)

Podczas szkolenia przeprowadzonego w dwóch grupach pracownicy Centrum Językowego dyskutowali o roli komunikacji w budowaniu zespołu, uświadamiali sobie różnorodne aspekty motywacji finansowej i pozafinansowej obecne w ich jednostce, określali swoje zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności za swoje środowisko pracy, a także dobrze się bawili  wykonując zabawne, ale i pełne wyzwania ćwiczenia ruchowe.

 

Lektor High-Tech       Olimpiada
Ta witryna korzysta z plików cookie, aby podnieść komfort jej przeglądania oraz usług analityki internetowej Google Analytics i Microsoft Clarity. Zobacz Polityka prywatności
Ok