Szkolenia dla CJ PŁ - Projekt DYDAKTYKA 2.0

Z dumą informujemy, iż po raz kolejny pracownicy naszego Centrum Językowego wzięli udział w szkoleniach zorganizowanych w ramach projektu DYDAKTYKA 2.0, współfinansowanego przez UE ze środków EFS w ramach Poddziałania 3.4 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Nauczyciele poszerzyli swoje umiejętności i podnieśli swoje kompetencje z zakresu nowoczesnej dydaktyki (Problem Based Learning, Design Thinking, Case Teaching, również w jednostkach zagranicznych) oraz e-learningu.
Gratulujemy wytrwałości i podziwiamy za starania na rzecz rozwoju zawodowego.

Lektor High-Tech       LangTech
Ta witryna korzysta z plików cookie, aby podnieść komfort jej przeglądania.