Akredytacja Eaquals - Certyfikat Jakości Kształcenia Językowego

     

Politechnika Łódzka jest pierwszą uczelnią techniczną w Polsce z certyfikatem jakości kształcenia językowego!

Akredytacja została przyznana z wyróżnieniem w 6 kategoriach.

 

 

Dotychczas akredytacja EAQUALS została przyznana tylko dwóm polskim uczelniom, a Politechnika Łódzka jest pierwszą uczelnią techniczną w kraju, której Centrum Językowe zostało w ten sposób wyróżnione. Dzięki temu nasza jednostka znalazła się w gronie instytucji spełniających wysokie standardy nauczania języków obcych.

Głównym celem Stowarzyszenia EAQUALS jest rozpowszechnianie wysokich standardów kształcenia językowego. Instytucja ta współpracuje z Komisją Europejską jako konsultant w sprawach związanych z edukacją, a także z licznymi innymi podmiotami wytyczającymi standardy nauczania języków obcych.

Aby uzyskać akredytację EAQUALS Centrum Językowe PŁ musiało spełnić 50 standardów wymienionych w dokumentach stowarzyszenia. Inspektorzy EAQUALS zapoznali się z dokumentacją przebiegu studiów oraz ich praktycznymi aspektami. Następnie oceniono zgodność treści kart przedmiotów - poszerzonych o dodatkowe sylabusy - z polityką językową jednostki, obserwowano 37 fragmentów lekcji różnych języków prowadzonych na różnych poziomach, zapoznano się z dydaktycznymi i administracyjnymi zasobami politechnicznej platformy WIKAMP. Stopień ich realizacji został przedstawiony dyrekcji CJ w szczegółowym 35-stronnicowym raporcie.

Finalnie, Centrum Językowe PŁ otrzymało akredytację stowarzyszenia EAQUALS z wyróżnieniem w 6 kategoriach: zarządzanie i administracja, certyfikacja, zasoby/materiały, środowisko pracy/otoczenie, obsługa klienta, komunikacja wewnętrzna. Finalnie, Centrum Językowe PŁ otrzymało akredytację stowarzyszenia EAQUALS z wyróżnieniem w 6 kategoriach: zarządzanie i administracja, certyfikacja, zasoby/materiały, środowisko pracy/otoczenie, obsługa klienta, komunikacja wewnętrzna. Akredytacja EAQUALS to cenne wyróżnienie dla naszego Centrum Językowego, ale dzięki niej, również Politechnika Łódzka, jako Uczelnia wyższa zyskała cenne punkty w rankingu Perspektyw - ogólnopolski ranking uczelni wyższych. Link do stony EAQUALS Excellence in Language


   

Lektor High-Tech       LangTech
Ta witryna korzysta z plików cookie, aby podnieść komfort jej przeglądania.